Ik ben het

Lieve zussen, Het drong in die dagen nog niet tot de leerlingen door dat de Here Jezus in alles de leiding had. Ze waren doodsbang. Het ging helemaal mis! Hun Meester leek machteloos in handen van de vijand te vallen. Hun droom spatte uit elkaar. Jezus zou geen koning... Lees meer

Alleen door Jezus

Lieve zussen, De laatste uren voor Jezus’ sterven tikken weg. Wat moet de sfeer aan tafel beklemmend zijn geweest. De leerlingen begrijpen nog niet wat er gaat gebeuren. Hun Meester praat zo ernstig. En tegelijk zo liefdevol en troostend. Hij zegt dat Hij weg zal gaan. (13:33) Dat klinkt... Lees meer

Het was nacht

Lieve zussen, Zulke mooie lentedagen. En tegelijk dagen waarin we aangrijpende gebeurtenissen gedenken. Het is een week van dubbele gevoelens… Een groot verdriet overvalt de Here Jezus terwijl Hij met zijn leerlingen aan de maaltijd zit. ‘Eén van jullie zal Mij verraden,’ zegt Hij. Hij zit hier met zijn... Lees meer

Dienstbaar

Lieve zussen, De Here Jezus en zijn leerlingen zitten klaar om samen de Paasmaaltijd te houden. Maar er is geen slaaf aanwezig om hun voeten te wassen. Dan staat Jezus op… ‘Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en... Lees meer

Dicht bij God

Lieve zussen, De Bijbel gebruikt beelden uit het dagelijks leven om ons te bemoedigen. Zoals in Psalm 1, waar het gaat over een boom die nooit te lijden heeft onder langdurige droogte. Deze boom is namelijk aan het water geplant. Nooit heeft hij gebrek aan vocht en daarom is... Lees meer

Bij Mij vind je rust

Lieve zussen, Gisteren lazen we dat de Here Jezus zichzelf ‘de Mensenzoon’ noemt. Hij wil een ‘kind van Adam’ zijn, net als wij. Daarmee gaat de Here Jezus naast ons staan in de gebrokenheid van dit leven. In de naam ‘Mensenzoon’ laat Jezus ook zijn nederigheid zien. Als één... Lees meer

Mensenzoon

Lieve zussen, Toen de Here Jezus op aarde zijn werk deed, noemde Hij zichzelf vaak ‘de Mensenzoon’ (of de Zoon des mensen). Heb je wel eens stilgestaan bij de betekenis van deze naam? Daarmee wil Jezus ons iets zeggen. Hij, de Zoon van God, wil zich aan de mensen... Lees meer

Judas

Lieve zussen, De satan heeft het druk. Het is erop of eronder. Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas. De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen. Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken. Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas... Lees meer

Tot het uiterste

Lieve zussen, De sfeer tijdens de Veertigdagentijd kan zo dubbel zijn. Moet je nu blij zijn of juist verdrietig? Het is lente. Dat betekent nieuw leven, jonge blaadjes, zonlicht en bloemen. En tegelijk voelen we de ernst van de lijdenstijd. Leven en dood liggen zo dicht bij elkaar. Net... Lees meer

De liefde van de Vader

Lieve zussen, De Here Jezus is aan het einde van zijn werk op aarde gekomen. Hij heeft zich teruggetrokken en bereidt zich voor op de zware weg die voor Hem ligt. Wat moet het ongeloof van de mensen hard voor Jezus zijn geweest. De mensen die Hem haten, laten... Lees meer