Licht dat écht helpt

Lieve zussen, Mensen zijn dit jaar extra vroeg met het aanbrengen van kerstversieringen, hoorde ik op het nieuws. Ze verlangen naar licht en gezelligheid in deze donkere ‘corona-tijd’. Dat kan ik me levendig voorstellen. Het ziet er niet goed uit op deze wereld. Het is donker door zonde en... Lees meer

Kruispunt

Lieve zussen, Kiezen voor God doe je niet eenmalig, maar telkens opnieuw. Steeds vraag je je af: welke weg leidt naar het goede? Wat vraagt God van mij? Het gaat hier niet over keuzes in de zin van: welke baan zal ik kiezen of zal ik dat huis kopen... Lees meer

Wat zijn we rijk

Lieve zussen, Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Wat een gedoe over al die verschillende religies! Allah, Boeddha of God… ’t Gaat uiteindelijk allemaal om hetzelfde.’ Niets is minder waar! Het christendom is zelfs de grote uitzondering. Want het is wonderbaarlijk wat de Here Jezus met ons leven en onze... Lees meer

De HEER richt je op

Lieve zussen, De mens kan kiezen uit twee wegen, zegt de Bijbel. De weg mét God en de weg zónder God. In veel teksten worden deze twee wegen tegenover elkaar gezet. De mensen die met God leven, worden de ‘rechtvaardigen’ genoemd en de mensen die niets van God willen... Lees meer

Verbonden met God

Lieve zussen, Gisteren lazen we in de eerste brief van Johannes dat wij ‘uit God geboren’ zijn. Wedergeboren door de Heilige Geest. Daardoor kunnen we krachtig tegenstand bieden tegen de duivel die ons steeds weer aanvallen wil. Een stukje verder, in vers 20, lezen we iets wat mooi bij... Lees meer

Wedergeboren?

Lieve zussen, ‘Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt,’ schrijft Johannes vol overtuiging. Wonderlijk om erbij stil te staan dat Johannes hier ook over óns spreekt. Ja, wij zijn uit God geboren! Wedergeboren door de Heilige Geest. Daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan. Iemand... Lees meer

Niet zonder hoop

Lieve zussen, Gisteren was het ‘eeuwigheidszondag’. In de kerken werden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Momenten van gemis en verdriet, maar níet zonder hoop! Zoals heel ons leven niet zonder hoop is. Het geloof in de Here Jezus maakt het verschil. Hij maakt alles... Lees meer

Een echte vriend

Lieve zussen, Vrienden zijn waardevol en brengen vreugde in je leven. Er is altijd wel iemand die iets leuks met je wil ondernemen. Maar wanneer is een vriend een échte vriend? ‘In nood leer je je vrienden kennen,’ zegt een bekend spreekwoord. En dat is maar al te waar... Lees meer

Licht op je weg

Lieve zussen, Wat bemoedigend om te weten dat we onderweg zijn naar God en onderweg zijn met God. Onderweg naar de toekomst, het leven bij Hem. God wijst ons de weg door zijn Woord. Want het kan moeilijk zijn om op het juiste spoor te blijven. We komen in... Lees meer

Afhankelijk

Lieve zussen, Het pad in de Schelfzee was verdwenen. De farao en zijn leger waren verdronken. God had de Israëlieten niet alleen uit Egypte geleid, Hij had hen voor altijd van hun overheerser verlost. Als de mensen omhoog keken, zagen ze de wolkkolom. Dag en nacht was het bewijs... Lees meer