Houvast

Lieve zussen, Wat een prachtige belofte om dit jaar mee af te sluiten. Ik vond deze tekst in een profetie van Jesaja. Jesaja wijst de Israëlieten op het contrast tussen God en de afgoden van Babel, het land waar ze in ballingschap zijn. Deze afgoden zijn beelden die door... Lees meer

Kijk eens terug

Lieve zussen, In zo’n laatste week van het jaar staan we meestal even stil bij wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Wat je in 2020 hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar tegemoet ziet. Misschien ben je moedig en... Lees meer

Mijn agenda

Lieve zussen, Je ziet het wel in christelijke aankondigingen staan: de afkorting D.V. Het betekent Deo Volente: als God het wil. Je laat daarmee weten dat je gelooft dat God jouw leven leidt. Jakobus leert ons dat het hoogmoedig is om plannen te maken, zonder er rekening mee te... Lees meer

Ga in vrede!

Lieve zussen, Het Kerstfeest is voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Opruimen, boodschappen doen, wassen draaien. Op naar Oudjaarsdag. En ondertussen mag het lied van de engelen nazingen in onze harten. Het lied over vrede op aarde. De vrede, die in ons eigen hart begint... Lees meer

Waar de vrede begint

Lieve zussen, In de nacht van Jezus’ geboorte zingen de engelen over ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’. Vrede op aarde… Wás dat maar zo. Geen verdeeldheid en ruzie. Geen onbegrip en misverstanden. Geen oorlogen. Overal waar de zonde áánwezig is, is de vrede áfwezig. Vrede op... Lees meer

Ere zij God!

Lieve zussen, Een lied kan soms een hele tijd in je hoofd naklinken. Vooral als het ook nog een mooie melodie heeft. Terwijl je bezig bent, loop je onbewust te neuriën en te zingen. Hoe zal dat bij de herders zijn gegaan, nadat ze het engelenlied hadden gehoord? De... Lees meer

Komt allen tezamen…?

Lieve zussen, Misschien vind je de bijbeltekst van vandaag niet echt bij Advent en Kerst passen.  Dat klopt. Maar het lied past wél bij 2020. Vanaf het vroege voorjaar heeft de corona-crisis het dagelijks leven veranderd. We kunnen al maanden niet naar de kerk op de manier die we... Lees meer

Een toegewijde vader

Lieve zussen, Mattheüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van Jezus. Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd van haar bezoek aan Elizabet. Maar hij is er niet op uit om haar ‘terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.... Lees meer

Maria en Elizabet

Lieve zussen, Er staat maar een kort stukje in de Bijbel over het bezoek van Maria aan Elizabet. Maar het is genoeg om te weten hoe mooi deze ontmoeting was. De engel Gabriël vertelde Maria dat haar familielid Elizabet al zes maanden zwanger was. Maria reisde meteen af naar... Lees meer