Vertrouwen op Gods naam

Lieve zussen, De Israëlieten wisten dat ze niet op de kracht van ‘paarden en wagens’ moesten vertrouwen, lazen we gisteren. God stond aan hun kant. Daarom kon de koning van Israël moedig ten strijde trekken. De Israëlieten kenden hun bijzondere geschiedenis. Talloze keren had God voor hen gestreden. Ze... Lees meer

Paarden en wagens

Lieve zussen, Psalm 20 is een gebed voor de koning. Het lied werd gezongen voordat de koning met zijn leger ten strijde trok. In vers 4 en 5 lezen we dat de koning offers bracht en om Gods zegen bad. De oorlogen waar het volk Israël mee te maken... Lees meer

Uitgenodigd

Lieve zussen, De Here Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd bij een vooraanstaande Farizeeër. Opnieuw ziet Hij de zelfgenoegzame houding van de wetgeleerden. Zij vinden zichzelf zo belangrijk en vroom dat ze zeker zijn van een ereplaats in de hemel. Door middel van een gelijkenis maakt Jezus duidelijk dat... Lees meer

Bidden zonder schroom

Lieve zussen, Hoe ver mag ik in mijn bidden gaan? Zou God nooit eens genoeg van mij hebben? Zelfs niet als ik op de meest ongelegen momenten bij Hem kom? Bidden… Kun je dat altijd maar te pas en te onpas doen? Eens vroegen de leerlingen aan de Here... Lees meer

De stad van God

Lieve zussen, Stel je eens voor: je bent een pelgrim in de tijd van de Bijbel. Je bent op reis naar Jeruzalem, de stad van God. Drie keer per jaar trekken de Israëlieten naar de stad om tijdens de grote feesten voor God te verschijnen. Het is een lange... Lees meer

Gods leiding

Lieve zussen, Vandaag doet de nieuwe president van Amerika zijn intrede. Een spannende gebeurtenis, waar veel tumult aan vooraf is gegaan. Zal deze dag rustig verlopen? En hoe zal het beleid van president Biden zijn? Zullen zijn plannen goed uitpakken voor de inwoners van de VS? En voor andere... Lees meer

Gods uitgestoken hand

Lieve zussen, Gisteren lazen we in Psalm 18 dat God ons roepen altijd hoort. Toen David om hulp schreeuwde, naderde God in macht en majesteit om zijn kind te redden. De nood van zijn kinderen laat Hem niet onbewogen. In vers 17-20 beschrijft David Gods hulp. Hij bood hulp... Lees meer

God hoort je

Lieve zussen, In Psalm 18 kijkt David terug op een moeilijke tijd in zijn leven. De beeldspraak in het lied is indrukwekkend en dramatisch. Precies de manier waarop de Israëlieten gewend waren te schrijven. Daardoor kunnen we ons goed inleven in Davids gevoelens. David spreekt over banden van de... Lees meer