Gods uitgestoken hand

Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast
en trok mij op uit de woeste wateren,
ontrukte mij aan mijn machtige vijand,
aan mijn haters, die sterker waren dan ik.
vers 17

Lieve zussen,

Gisteren lazen we in Psalm 18 dat God ons roepen altijd hoort.
Toen David om hulp schreeuwde, naderde God in macht en majesteit om zijn kind te redden.
De nood van zijn kinderen laat Hem niet onbewogen.

In vers 17-20 beschrijft David Gods hulp.

Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast
en trok mij op uit de woeste wateren …

Wat een troostende beelden!
Zie je het voor je?
God, die zijn reddende hand uitsteekt.
Net zoals de Here Jezus deed, toen Petrus wegzonk in de golven. (Mattheüs 14:30-31)
God, die zijn kind vastgrijpt.
Hoe mooi is dat. Want soms heb je de kracht niet meer om Hém vast te grijpen.
God, die jou naar zich toetrekt, dicht bij Hem.
Hij redt je, omdat je het zelf niet kunt. Omdat de vijand te machtig is.

Dat is Gods antwoord op het hulpgeroep van zijn kind.
Lees wat er in vers 20 staat:

Hij bevrijdde mij, omdat Hij mij liefhad.

God redt je, omdat Hij van je houdt.
Misschien kun je het aanwijzen, die momenten in je leven waarop je Gods uitgestoken hand hebt ervaren.
Maar God heeft het meer dan ooit laten zien toen Hij zijn Zoon naar de aarde stuurde om ons te redden van zonde en dood.
Hij wist dat wij onszelf niet konden redden.
De macht van de satan was te groot.
Toen liet God zijn macht en liefde zien.
Hij stak ons in de Here Jezus zijn reddende hand toe.
Hij trok ons naar zich toe en ontrukte ons aan de zonde en de dood.
Hij bevrijdde ons, omdat Hij ons liefhad!
Denk aan de bekende woorden uit Johannes 3:16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Door het werk van de Here Jezus mogen we zeker weten dat God altijd naar ons luistert en ons nooit alleen laat.

Gebed: HEER, dank U voor uw uitgestoken hand. U hebt mij gered door het werk van uw eigen Zoon, omdat ik mijzelf niet redden kon. U zult mij vasthouden en nooit alleen laten, wat er ook gebeurt. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Een woord van helende troost voor mijn bezeerde hart. God redde mij uit de wateren. Hij stak Zijn hand uit, terwijl ik dacht, dat Hij het niet deed. Bedankt Grace.

  1. Ja Petra, wat kunnen wij daarmee worstelen: ziet God mij/het wel?
   Luistert Hij wel?
   Maar toch: altijd vasthouden aan de hoop die in je is, waar geloof is immers vast vertrouwen en zeker weten, dwars door al ons twijfelen heen.
   En dan, achteraf zie je ineens dat God er bij was, dat Hij je droeg en je niet los liet… fijn dat jij nu daarvan getuigt en zo anderen mag bemoedigen om vol te houden!

   Ontroerend mooie overdenking Grace, dankjewel. God is goed!

 2. Goeden morgen.

  Hier in dit leven wil God je iets geven
  Kostbaar en eeuwig; het zal nooit vergaan.
  Hij wil je leren om Hem te vereren
  en van Hem houden nu en voortaan.

  Alles van waarde in hemel, op aarde,
  kun je niet kopen met goud of met geld
  Vrede en vriendschap zijn net als vergeving,
  niet te verkrijgen door kracht of met geweld.

  Liefde die echt is, een hart dat oprecht is,
  dat wil Hij geven aan jouw en aan mij.
  Geld en juwelen dat kunnen ze stelen,
  maar rijkdom van binnen daar kan niemand bij.

  OP Hem hebben we onze
  HOOP gevestigd:
  Hij zal ons ALTIJD redden.
  AMEN 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *