Tag: God zorgt voor je

Nooit meer alleen

Lieve zussen, Gisteren lazen we over de droom van Jakob. Hij zag een ladder die tot in de hemel reikte, waarlangs engelen opklommen en neerdaalden. Zo maakte God duidelijk dat Hij bij Jakob was. Het is inmiddels vele eeuwen later. Jezus staat aan het begin van zijn werk op... Lees meer

God is hier!

Lieve zussen, Jakob ligt in het donkere veld, zijn hoofd op een steen, en probeert te slapen. Alles wat hem lief is heeft hij achtergelaten, uit angst voor de wraak van zijn broer Ezau. Hij is op de vlucht naar de familie van zijn moeder, een reis van honderden... Lees meer

Gods macht is genoeg

Lieve zussen, De Israëlieten waren God weer ontrouw geworden. Als straf gaf God hen in de macht van een vijandelijke koning. Maar toen kregen ze spijt. En God hoorde hun hulpgeroep. In die tijd was Debora een bekende profetes en rechter in Israël. De mensen hadden veel vertrouwen in... Lees meer

Afscheidswoorden

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat, is Hij voor de laatste keer samen met zijn geliefde leerlingen. Zij beseffen nog niet dat Jezus woorden van afscheid spreekt. Nu zijn taak op aarde klaar is, zullen de leerlingen zijn werk voortzetten.  Jezus heeft hen daarvoor... Lees meer

Mijn Zon en Schild

Lieve zussen, Het is een vreemde Koningsdag vandaag. Een dag van gemengde gevoelens. Je ziet de vlaggen wapperen. En toch is de sfeer niet overal even vrolijk. Ik heb verdrietige mailtjes gehad van ‘zussen’ die eenzaam zijn en een dierbare verloren hebben aan de ziekte die rondgaat. In het... Lees meer

Trouw achter tralies

Lieve zussen, Afgelopen dinsdag lazen we dat God Jozef zegende. Op een plaats die Jozef niet had uitgekozen. (Zie Op onbekend terrein) Maar toen werd Jozefs leven opnieuw ontwricht. De vrouw van Potifar probeerde hem tot overspel te verleiden. Toen hij standvastig bleef weigeren, beschuldigde ze hem van aanranding.... Lees meer

God waakt over je

Lieve zussen, Vlak voordat Mozes stierf, bezong hij in een indrukwekkend lied Gods trouw. (vers 1-43) Hij liet het volk Israël terugkijken op de woestijnreis. Wat was de reis moeilijk geweest. En wat hadden de Israëlieten vaak vergeten wat God hen beloofd had. Hij zou voor hen zorgen, want... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer

Onderweg

Lieve zussen, Ons leven lijkt wel een beetje op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd. Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land. Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons. Daarom is deze geschiedenis... Lees meer

Kijk naar de vogels

Lieve zussen, De lente hangt al een beetje in de lucht. De vogels beginnen zich steeds drukker te maken. Helder klinkt het lied van het koolmeesje. En het is alsof de mussen in de dakgoot kwetterend met elkaar overleggen waar ze hun nestjes gaan bouwen. We moeten maar goed... Lees meer