Tag: God zorgt voor je

Trouw achter tralies

Lieve zussen, Afgelopen dinsdag lazen we dat God Jozef zegende. Op een plaats die Jozef niet had uitgekozen. (Zie Op onbekend terrein) Maar toen werd Jozefs leven opnieuw ontwricht. De vrouw van Potifar probeerde hem tot overspel te verleiden. Toen hij standvastig bleef weigeren, beschuldigde ze hem van aanranding.... Lees meer

God waakt over je

Lieve zussen, Vlak voordat Mozes stierf, bezong hij in een indrukwekkend lied Gods trouw. (vers 1-43) Hij liet het volk Israël terugkijken op de woestijnreis. Wat was de reis moeilijk geweest. En wat hadden de Israëlieten vaak vergeten wat God hen beloofd had. Hij zou voor hen zorgen, want... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer

Onderweg

Lieve zussen, Ons leven lijkt wel een beetje op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd. Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land. Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons. Daarom is deze geschiedenis... Lees meer

Kijk naar de vogels

Lieve zussen, De lente hangt al een beetje in de lucht. De vogels beginnen zich steeds drukker te maken. Helder klinkt het lied van het koolmeesje. En het is alsof de mussen in de dakgoot kwetterend met elkaar overleggen waar ze hun nestjes gaan bouwen. We moeten maar goed... Lees meer

Hij hoort de jonge raven

Lieve zussen, Job is diep teleurgesteld in God. Waarom moet hij zo vreselijk lijden? Dat is toch niet eerlijk? Hij heeft God immers altijd trouw gediend en hij is zich van geen kwaad bewust. Vol bitterheid roept Job zijn waarom-vragen naar de hemel. God antwoordt Job door hem een... Lees meer

God staat je bij

Lieve zussen, Als Mozes gestorven is, wijst God Jozua aan als Mozes’ opvolger. Jozua moet het volk Israël het beloofde land binnenleiden. Wat een grote taak. Wat een verantwoordelijkheid. Maar God staat klaar om zijn dienaar te bemoedigen: ‘Zoals Ik ​Mozes​ heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan,... Lees meer

Groter dan mijn wereld

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. Een God... Lees meer

De Lastendrager

Lieve zussen, Het nieuwe jaar ligt voor ons. Voor velen voelt het als een frisse start. We willen dingen anders en beter doen. Gezonder eten, afvallen, beter plannen, enz. Maar al kan de jaargrens als een nieuw begin voelen, we nemen onszelf gewoon mee het komende jaar in. En... Lees meer

Ik ben met jullie

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus teruggaat naar zijn Vader in de hemel, geeft Hij zijn leerlingen een opdracht. Zij moeten Gods werk op aarde voortzetten. Iedereen, dichtbij en ver weg, moet het Evangelie horen. Wat een grote taak. Jezus verbindt een belofte aan zijn opdracht. Ik ben... Lees meer