Tag: God zorgt voor je

Gods uitgestoken hand

Lieve zussen, Gisteren lazen we in Psalm 18 dat God ons roepen altijd hoort. Toen David om hulp schreeuwde, naderde God in macht en majesteit om zijn kind te redden. De nood van zijn kinderen laat Hem niet onbewogen. In vers 17-20 beschrijft David Gods hulp. Hij bood hulp... Lees meer

Op reis

Lieve zussen, Ons leven lijkt wel een beetje op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd. Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land. Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons. Daarom is deze geschiedenis... Lees meer

Zélfs in het dal

Lieve zussen, Ik weet niet meer wie het mij vertelde, maar ik ben het nooit weer vergeten. Het verhaal van een zus-in-het-geloof die op hoge leeftijd was gekomen. Ze had veel meegemaakt in haar lange leven. En haar dagen waren nog steeds moeilijk. Maar elke morgen als ze wakker... Lees meer

Altijd aan het werk

Lieve zussen, Je kent ze wel, die icoontjes voor het afspelen van beeld en geluid. Stop, play en natuurlijk de pauze-knop. Veel dingen die bij het dagelijks leven horen, liggen momenteel stil. Vaste gewoonten, winkels, verenigingen en het normale schoolleven. Sommige mensen hebben het idee dat hun leven op... Lees meer

Toevlucht

Lieve zussen, Stel je eens voor dat de wereldgeschiedenis in een dik boek zou staan. Een boek, met op bladzijde 1 de schepping en op de laatste pagina de dag van vandaag. Al bladerend zouden we zien hoe de wereld voortdurend blijft veranderen. De samenleving van vandaag is niet... Lees meer

Houvast

Lieve zussen, Wat een prachtige belofte om dit jaar mee af te sluiten. Ik vond deze tekst in een profetie van Jesaja. Jesaja wijst de Israëlieten op het contrast tussen God en de afgoden van Babel, het land waar ze in ballingschap zijn. Deze afgoden zijn beelden die door... Lees meer

Kijk eens terug

Lieve zussen, In zo’n laatste week van het jaar staan we meestal even stil bij wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Wat je in 2020 hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar tegemoet ziet. Misschien ben je moedig en... Lees meer

Komt allen tezamen…?

Lieve zussen, Misschien vind je de bijbeltekst van vandaag niet echt bij Advent en Kerst passen.  Dat klopt. Maar het lied past wél bij 2020. Vanaf het vroege voorjaar heeft de corona-crisis het dagelijks leven veranderd. We kunnen al maanden niet naar de kerk op de manier die we... Lees meer

Aan ons verbonden

Lieve zussen, Toen de Here Jezus op aarde zijn werk deed, noemde Hij zichzelf vaak ‘de Mensenzoon’ (of de Zoon des mensen). Heb je wel eens stilgestaan bij de betekenis van deze naam? Daarmee wil Jezus ons iets zeggen. Hij, de Zoon van God, wil zich aan de mensen... Lees meer

Jouw God

Lieve zussen, De profeet Jesaja spreekt troostende woorden tot het volk Israël dat in ballingschap is. De Israëlieten denken dat God hen vergeten is, dat Hij niet opmerkt hoe ze lijden onder onrecht en verdrukking. (vers 27) ‘Denken jullie echt dat God zich niet meer met jullie bezighoudt?’ vraagt... Lees meer