De liefde

Lieve zussen, In de christelijke gemeente van Korinthe is een nare sfeer ontstaan. De mensen wedijveren met elkaar over wie de hoogste gaven van de Geest heeft. Ze proberen elkaar te overtreffen. Ze vergeten dat het niet meer om het werk van de Geest gaat als je jezelf op... Lees meer

Mijn Leven

Lieve zussen, ‘Mijn kinderen zijn mijn leven!’ hoor ik een vriendin vaak zeggen. Ze maakt daarmee duidelijk dat haar kinderen ALLES voor haar betekenen. Lees nu eens wat er in onze dagtekst staat. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt … Christus, Die ons leven is … (HSV) De Here... Lees meer

Perspectief

Lieve zussen, ‘De enige zekerheid in dit leven is dat ik ooit zal sterven,’ hoorde ik iemand zeggen. Dat is eigenlijk precies wat Prediker in deze verzen zegt. Je weet niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar dit weet je wél: je gaat dood… Wie je ook bent.... Lees meer

Verloren

Lieve zussen, De Farizeeën en schriftgeleerden ergeren zich aan de manier waarop Jezus met zondaars en tollenaars omgaat. Hij zit gewoon met hen aan tafel! Onbegrijpelijk voor de wetgeleerden die zich ver houden van zulke mensen. Hoe komt het dat de tollenaars en zondaars Jezus opzoeken en zo graag... Lees meer

Een nieuw uiterlijk

Lieve zussen, Wat is het ineens heerlijk lenteweer! Geniet je ook zo van de zon, de vogels en de krokussen? Het voorjaar verandert onze stemming. We krijgen frisse moed, nieuwe energie en inspiratie. Voorbij is die donkere wintertijd, met zijn dorre en doodse natuur. Voorbij zijn die korte dagen... Lees meer

Naast elkaar

Lieve zussen, Gisteren lazen we hoe belangrijk de kinderen voor de Here Jezus zijn. Hij stelt ze ons ten voorbeeld. Wij moeten worden als een kind. Wie afhankelijk durft te zijn van de Vader, die heeft begrepen waar het in Gods koninkrijk om draait. Het raakt de Here Jezus... Lees meer

Klein zijn

Lieve zussen, Terwijl de Here Jezus druk aan het werk is, worden er kinderen bij Hem gebracht. De ouders willen dat Jezus hun kinderen zegent. De leerlingen komen geërgerd in actie. Als ijverige dienaren willen ze voorkomen dat hun Meester lastig gevallen wordt. Kinderen kunnen nu eenmaal behoorlijke stoorzenders... Lees meer

Kind van God

Lieve zussen, Al achttien jaar houdt de satan deze vrouw gevangen in haar gebogen, verkrampte lichaam. Ze is een getekende, een buitenbeentje. En dat is nog niet het ergste. Hoe zal ze zich geestelijk gevoeld hebben? Het is sabbat en de Here Jezus geeft onderwijs in de synagoge. Hij... Lees meer

Vervulling in gemis

Lieve zussen, We hebben allemaal te maken met gemis. Op veel verschillende manieren. Heel persoonlijk. Het is onlosmakelijk verbonden aan een leven dat tijdelijk is. Voor de één is het gemis af en toe voelbaar. Als een pijnlijke plek die onverwachts aangeraakt wordt. Voor de ander is het bepalend... Lees meer

Wat Gods belofte doet

Lieve zussen, Je kunt veel steun hebben aan mensen die je troosten in een moeilijke tijd. Ze geven je moed en beloven dat ze er voor je zullen zijn. Maar niets haalt het bij de troost die God ons geeft. De dichter van Psalm 119 raakt niet uitgepraat over... Lees meer