Uitdaging én troost

Lieve zussen, Lijden omdat God dat wil…? Deze woorden kunnen vragen oproepen. God wil toch niet dat we lijden? Hij wil toch het goede voor ons? Om te begrijpen wat Petrus bedoelt, moeten we de context van dit vers kennen. Petrus heeft het over het grote verschil tussen het... Lees meer

(On)zichtbaar

Lieve zussen, Het is gemakkelijk te begrijpen wat Paulus bedoelt met de ‘zichtbare dingen’. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken. Je huis, je spullen, je geld, je kleding, je uiterlijk, je werk. Ga zo maar door.  Een christen richt zich niet op zulke dingen, zegt Paulus.... Lees meer

Ontmoeting

Lieve zussen, We kunnen op verschillende manieren bidden. Soms nemen we alle tijd voor ons gebed. We danken God uitvoerig voor de zegeningen die Hij geeft. En er zijn zoveel mensen voor wie we voorbede kunnen doen. Het kan bevrijdend zijn om God te vertellen wat je bezighoudt. Ook... Lees meer

Lied in mijn hart

Lieve zussen, Soms kun je het ’s nachts moeilijker hebben dan overdag. In het donker lijkt alles zo anders dan in het nuchtere daglicht. Overdag kun je Gods goedheid wel geloven en ervaren. Maar ’s nachts? Dan kan Gods liefde ineens ver van je afstaan. Je gedachten nemen je... Lees meer

Zoals sneeuw neerdaalt

Lieve zussen, In Jesaja staat een mooie tekst over sneeuw. God neemt regen en sneeuw als voorbeeld om duidelijk te maken hoe krachtig zijn Woord is. God belooft de Israëlieten dat Hij hen uit de ballingschap zal bevrijden. Hij heeft immers een plan met zijn volk. Een plan dat... Lees meer

Rust bij God

Lieve zussen, ‘Hoe vind ik innerlijke rust tijdens de corona-crisis?’ De titel van een artikel dat ik tegenkwam in een gezondheidsblad. Een crisis veroorzaakt veel onrust omdat het de basiszekerheden van ons leven raakt, las ik. Zoals je gezondheid en die van je geliefden, je sociale contacten, je financiën... Lees meer

Boven de zon

Lieve zussen, Gisteren lazen we waar het om draait in het dagelijks leven. Prediker schrijft in vers 13: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Dit geeft ons elke dag een vast doel voor ogen, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. …... Lees meer

Altijd een doel

Lieve zussen, Ik las in een krant dat veel mensen zich somber voelen in deze tijd. Als je plannen in duigen vallen, kan de vraag naar boven komen: ‘Wat voor zin hebben mijn inspanningen?’ Als je werk geen winst oplevert, denk je: ‘Waarvoor sloof ik me zo uit?’ Deze... Lees meer

Troost om uit te delen

Lieve zussen, Gisteren was er helaas nog weinig goed nieuws te horen in de persconferentie over de lockdown. Voor veel mensen voelt het alsof deze periode geen einde kent. Vooral als je te maken hebt met eenzaamheid, met zorgen over je baan of de financiën. Als je moe bent... Lees meer