Uitdaging én troost

Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen. (vers 19)

Lieve zussen,

Lijden omdat God dat wil…?
Deze woorden kunnen vragen oproepen.
God wil toch niet dat we lijden? Hij wil toch het goede voor ons?
Om te begrijpen wat Petrus bedoelt, moeten we de context van dit vers kennen.
Petrus heeft het over het grote verschil tussen het lijden van niet-gelovigen en het lijden van Gods kinderen.
Lijden doordat je ingaat tegen Gods geboden (vers 15), is heel anders dan lijden terwijl je het goede zoekt en dicht bij God blijft.

De moeiten die Gods kinderen meemaken, zijn beproevingen.
Daarin is God met ons aan het werk.
Hij vormt ons en zuivert ons geloof.
Hij wil ons geloof sterker maken.
Zo moeten we kijken naar de moeiten in ons leven, zegt Petrus. (vers 12)
Als je beproevingen moet doorstaan, blijf dan het goede doen, schrijft hij.
Dat kan een flinke uitdaging zijn.
Juist midden in een beproeving ben je kwetsbaar.
De satan valt je aan, juist als je zwak bent. (1 Petrus 5:8)
Hij wil je door de beproeving laten struikelen en losmaken van God.
Hij wil precies het tegenovergestelde voor jou dan wat God wil.

Wees niet bang.
Tijdens de beproevingen mogen we ons toevertrouwen aan onze Schepper.
Je bent immers een kind van God.
Hij heeft je gemaakt.
Hij leidt jouw leven, ook in moeilijke tijden.
Hij laat je in een beproeving nooit alleen.
Terwijl Hij met jou aan het werk is, zorgt Hij voor je.
Hij troost je en geeft je kracht.
Hij zal je beschermen tegen de satan.
Ja, God zal je door de beproeving heen helpen. Daar mag je zeker van zijn.

Ik heb deze tekst uit de NBV geciteerd, maar lees eens hoe duidelijk ook de vertaling van de HSV is:

Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.

Zo geeft God ons deze week een uitdaging mee,
Een uitdaging die voorzien is van troost en bemoediging.
Blijf het goede doen… en vertrouw je toe aan de God wiens kind je bent.

HEER, ook deze week zullen er beproevingen in mijn leven zijn. Help mij om de moeiten in dat licht te zien. Leer mij om het goede te blijven doen, ook als ik zwak ben. U laat mij niet alleen, maar U zorgt voor mij en zult mij sterk maken. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Dag Miranda
  Met Mira hier goe gaat het met je
  Ook wil ik u zus je zijn en ook wil ik
  Zus je voor iedereen zijn
  Dit is mij GSM nummer
  0472.65.25.60 van Mira uit aalst ☺
  God is liefde voor iedereen en alle mensen
  VAN GOD WAARSCHUWING
  Die wilt komen in mijn zalen
  Mag niemands gebrek verhalen
  Zijt vrolijk en spreekt van God
  Achterklap is hier verbod
  Ik begrijp niemand in t zijne
  Want ik heb genoeg aan t mijne
  T is ook tegen onze last
  God heeft dit alzoo gepast
  Waren wij met liefd ontsteken
  Wij zagen geene gebreken
  Noch geen ander mans misdaad
  Maar alleen ons eigen kwaad
  Laat ons leven zonder klagen
  Willen wij aan God behagen
  Zijt ootmoedig in Den grond
  En gestichtig in Den mond
  Houd u geern in eenigheden
  Zoo bewaart guw ziel in vrede
  En t zal u zijn groote pijn
  Als gij moet bij mensChen zijn
  Hoort gij somtijds droeve maren
  Peinst op God die u kan sparen
  Die de wille Gods verkiest
  Wint altijd en nooit verliest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *