Over Zussenliefde

Welkom op de website van Zussenliefde, de site voor (christen)vrouwen en iedereen die zoekt naar de schat die God ons biedt.

Over Zussenliefde

'Grace' is het pseudoniem waaronder ik pastorale bijbeloverdenkingen publiceer op de website Zussenliefde. In 2013 begon Zussenliefde als een lokaal initiatief, bedoeld voor een besloten groepje christenvrouwen. Al snel kwam de vraag om de overdenkingen openbaar te maken en werden de website en bijbehorende facebookpagina zussenliefde.nl in het leven geroepen. Intussen wordt de dagelijkse bemoediging door duizenden christenvrouwen gelezen. Ook veel broers in het geloof lezen met ons mee. Ook zijn inmiddels 365 overdenkingen, gebeden en spreuken uitgegeven in het boek ‘God Geeft’.

Wat ik geloof

Het fundament van mijn geloof is de Bijbel, het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Ik schrijf vanuit de overtuiging dat God de Vader ons geschapen heeft, voor ons zorgt en ons leidt tot onze bestemming. Ik geloof dat God de Zoon, Jezus Christus, mens werd en stierf aan het kruis om ons te verlossen van onze schuld. Alleen door het geloof in zijn offer worden wij gered. Ik geloof dat God de Heilige Geest in ons woont en voortdurend zijn vernieuwende werk in ons verricht.

Ik wens dat deze website je bemoedigen mag!
Grace

Lees ook

Bemoedigend woord van Grace, zus in het geloof
(Nederlands Dagblad 30 maart 2016)