Over Zussenliefde

Welkom op de website van Zussenliefde, de site voor (christen)vrouwen en iedereen die zoekt naar de schat die God ons biedt.

Over Zussenliefde

'Grace' is het pseudoniem waaronder ik pastorale bijbeloverdenkingen publiceer op de website Zussenliefde. De dagelijkse bemoediging wordt inmiddels door duizenden christenvrouwen gelezen. Ook veel broers in het geloof lezen met ons mee.
In de reacties op de dagoverdenking vinden de lezeressen steun en herkenning bij elkaar.
In het boek ‘God Geeft’ zijn 365 overdenkingen, gebeden en spreuken gebundeld en uitgegeven.

Wat ik geloof

Het fundament van mijn geloof is de Bijbel, het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Ik schrijf vanuit de overtuiging dat God de Vader ons geschapen heeft, voor ons zorgt en ons leidt tot onze bestemming. Ik geloof dat God de Zoon, Jezus Christus, mens werd en stierf aan het kruis om ons te verlossen van onze schuld. Alleen door het geloof in zijn offer worden wij gered. Ik geloof dat God de Heilige Geest in ons woont en voortdurend zijn vernieuwende werk in ons verricht.

Ik wens dat deze website je bemoedigen mag!
Grace

Lees ook

Bemoedigend woord van Grace, zus in het geloof
(Nederlands Dagblad 30 maart 2016)