Troost om uit te delen

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Lieve zussen,

Gisteren was er helaas nog weinig goed nieuws te horen in de persconferentie over de lockdown.
Voor veel mensen voelt het alsof deze periode geen einde kent.
Vooral als je te maken hebt met eenzaamheid, met zorgen over je baan of de financiën. Als je moe bent van het dagelijks leven dat al lange tijd ontwricht is.
Misschien heb je vandaag bemoediging nodig, éxtra bemoediging.

Deze bemoediging vond ik in een tekst aan het begin van de tweede brief aan Korinthe.
Paulus begint zijn brief met een lofprijzing.
Vóór hij de gemeente schrijft wat hem hoog zit – en dat zijn ernstige dingen! – looft hij God de Vader.
God, de Vader van de Here Jezus Christus.
– de Vader die zich over ons ontfermt
– de God die ons altijd troost
– de God die ons in al onze ellende moed geeft.
Drie rijke bemoedigingen in één zin!

De ‘ellende’ waarover Paulus spreekt, bestond niet uit een corona-crisis.
Toen hij deze brief schreef, was er een conflict gaande tussen hem en de gemeente.
Dat veroorzaakte veel spanning en verdriet.
De moeiten van Paulus hadden vooral te maken met het lijden om het Evangelie.
Wat is het mooi dat Paulus – ín de moeiten – begint met het wijzen naar God de Vader.
De Vader die er altijd is. Die altijd klaarstaat met zijn liefde en troost.
‘… in al onze ellende…’!

Vervolgens wijst Paulus ons op iets wat we altijd kunnen doen.
Ook als we het zélf zwaar hebben en ons dagelijks leven ontregeld is.
Omdat wij troost van God ontvangen, kunnen we anderen moed geven, zegt Paulus.
Gods troost is zó rijk en overvloedig dat we daarvan kunnen uitdelen.

Dat geldt altijd. Hoe je moeiten er ook uitzien.
Je mag met je zorgen naar God gaan.
De hemelse Vader ontfermt zich over je.
Hij kent ons allemaal persoonlijk. Hij weet wat jou bezighoudt.
Als je je door Hem laat troosten, krijg je de kracht om een ander te bemoedigen. Want je kunt die ander immers wijzen op de Hemelse Vader die jóu troost.

Wat we ook meemaken, we staan nooit met lege handen.
Als God je Vader is, ben je rijk.
Zó rijk dat je zelfs uitdelen kunt.

Gebed: Vader, ons dagelijks leven is nog steeds ontregeld en vol zorgen. Help ons om niet moedeloos te worden, maar naar U te gaan met wat ons bezighoudt. Leer ons wat we kunnen doen als onze mogelijkheden begrensd zijn. Help ons om elkaar te bemoedigen met uw troost en beloften. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Wat weer een mooie overdenking. Als wij Gods liefde delen met ons naaste kan het vermenigvuldigd worden. Iedereen Gods nabijheid toegewenst

 2. Lieve Hendrikje.
  Wat fijn dat je zo bemoedigd bent door deze mooie overdenking.
  Wens je Zijn nabijheid toe in de komende tijd. Hij zal ervoor je zijn in goede en minder goede dagen . Zijn oog is iedere dag op ons. Psalm 32 : 8b
  Liefs Catharina

 3. Alle zussen heel veel kracht en sterkte gewenst.
  Waarvoor jullie het ook nodig hebben,
  in ziekte , pijn , verdriet, verlies van een dierbare.
  of om een andere reden.
  Ik denk aan jullie, en ga voor jullie bidden .
  AMEN 🙏

 4. Hoe mooi en waardevol is het om deze troost en liefde van onze Hemelse Vader eerst weer goed tot mezelf te laten doordringen en daarna ook door te mogen geven. Zo begrijpelijk door jou uitgelegd Grace zodat het heel dichtbij komt.
  Ik stuur de overdenkingen al een poosje door naar twee vrouwen die op zoek zijn naar God. De één voor het eerst en de ander opnieuw.

 5. Dankjewel Grace, zo mooi weer deze overdenking.

  En Vlinder en Madamu, jullie reactie is precies waar Grace over schrijft. In alle moeiten en zorgen die je zelf ervaart/gekend hebt, toch God loven en anderen weer bemoedigen! Zo mooi om te zien!
  Sterkte voor jullie in je persoonlijke situatie.
  We worden door God gezien en omarmd als Zijn lieve kinderen!

 6. En Zijn kind BEN JE OOK!!!! Hou dat vast, Hendrikje! Zo als Abba jou vast houdt in Zijn liefdevolle armen. wij als zussen mogen elkaar niet vastpakken, maar laten elkaar ook niet los. Gezegende dag.

 7. Dag lieve vlinder
  Wat fijn dat je je moeite en zorgen met ons delen wilt. Dat je je hart openstelt om getroost te durven worden.
  En Grace kan door de genade van God ons zo goed troosten!
  Ik weet wat het is gebroken over deze aarde te gaan, en nog meer scherven achter te laten. Wat het is niet geborgen geboren te zijn.
  Gods zegt zelf dat als wij onze zonden belijden,Hij ze niet meer gedenkt. Waarom zouden wij ze nog nog blijven overdenken, en als een last mee blijven dragen? Elke dag opnieuw gereinigd op te mogen staan, en smetteloos wit de dag te mogen beginnen, alle zonden vergeven. En zo te mogen stralen, en uit te mogen delen, wat een heerlijkheid Vlinder. Dat ben jij en dat ben ik!
  Solo Deo Gloria.

  1. Dit is voor Petra
   De vrouw van alle volkeren
   Heer Jezus Christus
   Zoon van de vader
   Zend nu uw Geest
   Over de aarde
   Laat de Heilige Geest wonen
   In de harten van alle volkeren
   Opdat zij bewaard mogen blijven
   Voor verwording rampen en oorlog
   Moge de vrouwen van alle volkeren
   De heilige maagd Maria
   Onze voorspeekster zijn
   Amen
   Het Gebed stichtig vrouwe van alle volkeren Amsterdam

  1. Lieve Prinses,
   Ik ben ZO dankbaar dat je de gave, van de HERE gekregen, steeds weer inzet om ons te laten zien dat HÍJ Zich over ons ontfermt, troost en moed geeft.
   Mijn leven gaat niet over rozen. Na een opvoeding bij de Jehova’s getuigen ben ik misvormd en heb ptss. Ben bijna 63 en enkele jaren geleden heb ik iedereen kunnen vergeven, daardoor is er grote rust in mij gekomen van Hém die ons lief heeft… heerlijk. Helaas ben ik emotioneel beschadigd en heb afwijkend gedrag als ik me niet begrepen/gehoord voel. Zou het ERG fijn vinden om daarin te herstellen omdat mijn naasten met de gevolgen zitten, dat maakt me zó verdrietig. Ik groei wél maar vaak ben ik moedeloos omdat ik weer eens vastloop en dat het zo lang duurt. Uiteindelijk weet ik er dan woorden aan te geven en breng het bij mijn Vader,,Die me geroepen heeft om Zíjn kind te worden. En iedere keer komt er dan Licht om weer een klein stapje verder te kunnen. HÍJ heeft ZOVEEL liefde en geduld…. oneindig veel daar ben ik érg dankbaar voor net als jouw woorden in de ochtend Grace. Meestal wordt ik somber wakker maar door Zussenliefde èn Gods Woord komt er toch een glimlach op mijn gezicht en ben ik weer wat wijzer. Dankjewel dat je dit werk zó trouw en liefdevol doet. Gods rijke zegen toegebeden 🥰 Vlinder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *