Kind van God

En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.
(vers 13)

Lieve zussen,

Al achttien jaar houdt de satan deze vrouw gevangen in haar gebogen, verkrampte lichaam.
Ze is een getekende, een buitenbeentje.
En dat is nog niet het ergste.
Hoe zal ze zich geestelijk gevoeld hebben?

Het is sabbat en de Here Jezus geeft onderwijs in de synagoge.
Hij ziet de vrouw en roept haar.
Zijn liefdevolle handen richten haar op en maken haar vrij!
De leider van de synagoge wil Jezus een lesje leren door de wet te citeren: ‘Zes dagen kun je werken …’
Hij durft het niet eens rechtstreeks tegen Jezus te zeggen, maar spreekt zijn boosheid uit tegen de menigte.

‘Huichelaar’, zegt Jezus. ‘We geven allemaal onze dieren te drinken op de sabbat. Maar deze dochter van Abraham zou níet verlost mogen worden?’
Dochter van Abraham.
Een erenaam voor deze vrouw.
Zij is geen slavin van de satan.
Zij is een kind van God, ingelijfd bij zijn volk!

De leider van de synagoge heeft niet begrepen dat liefde het fundament van de wet is.
Zonder liefde is zijn geloof dood.

De satan wil niets liever dan ons gevangen houden.
Hij wil ons neerdrukken in schuld en schaamte.
Hij wil niet dat we voelen wie we wérkelijk zijn: bevrijde, geliefde kinderen van God.
Maar wij mogen door het leven gaan als vrouwen die door de Here Jezus vrij gemaakt zijn: geloofsdochters van Abraham!

Gebed: Vader, dank U dat we uw kinderen mogen zijn. Dank U, Here Jezus dat U ons bevrijd hebt van schuld en schaamte. Ik wil in dankbaarheid voor U leven, door uw liefde opgericht. Amen. 

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. ‘IN EEN LEVEN VOL ONZEKERHEID
  MAG JE SCHUILEN BIJ GOD’

  We zijn niet alleen.
  De Here Jezus gaat mee.
  Dat kan, omdat Hij niet alleen mens is,
  maar ook God. God die er altijd en overal is.
  Valt het je op? Jezus zegt niet: ‘ik ben er’ ,
  maar:’ Ik ben met jullie.’
  Hij zegt iets over de nabijheid van God,
  Hij is heel dichtbij.
  Zijn macht beschermt ons.
  En zijn heilige Geest troost en bemoedigt ons.
  We mogen op Hem rekenen.
  ‘ Ik ben met je. Tot ik terugkom!’
  Amen.

 2. Vrij gekocht door Zijn vergoten bloed aan het Kruis op Golgotha!!!! Mijn schuld is vergeven, door genade ben ik ’n kind van God! We zijn verloste zondaars.

 3. 1. Mijn hart is vol van vreugde, ‘k ben een kind van God. Mijn Heiland stierf voor mij aan ’t kruis. Zijn leven gaf Hij eens voor mij en kocht mij van de zonde vrij . Ik ben een kind van God.

  Refr.
  O halleluja ben des Vaders eigendom en Jezus is mijn en ik ben de Zijn. O halleluja Jezus heeft mijn schuld betaald.  Ik ben een kind van God.

  2. Het oude is voorbij ’t is alles nieuw in mij, mijn Heiland woont nu in mijn hart. De zon is in mij opgegaan en breekt zich door het duister baan.  Ik ben een kind van God.

  3. Gekruisigd met mijn Heer. Ben ‘k thans de zonde dood. En leef nu slechts tot Godes eer. Ik loof Hem tot in eeuwigheid , mijn leven is Hem toegewijd.  Ik ben een kind van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *