Tag: Kind van God

Hij waakt

Lieve zussen, Psalm 3 is een morgengebed van David. Hij schrijft dit lied op één van de dieptepunten van zijn leven. Hij is op de vlucht voor zijn eigen zoon. Wat moet David zich als vader bedrogen en diep gekwetst hebben gevoeld! Hij houdt van zijn kind. Maar zijn... Lees meer

Gehoorzaam kind

Lieve zussen, Aan het eind van het boek Maleachi staat een prachtige belofte. Niet alleen voor de gelovigen in die dagen, maar ook voor ons. Het blijft niet zoals het nu is, belooft God. Hij heeft het klagen van zijn volk wel gehoord. Hij hoort de frustratie en teleurstelling... Lees meer

Stempel

Lieve zussen, Paulus schrijft aan de Efeziërs over het nieuwe leven. De Heilige Geest leidt ons in het nieuwe leven dat God in ons begonnen is. Je bent door de Heilige Geest gemerkt als kind van God, zegt Paulus. Bestempeld, staat er in de NBV. Hoe mooi is dat!... Lees meer

Roep mij aan

Lieve zussen, Eén van de mooiste dingen van een vertrouwensband is dat je diepe gevoelens met elkaar kunt delen. Het feit dat er bij de ander ruimte is voor je verdriet, geeft troost. In de veiligheid van de relatie mag je pijn bestaan. God de Vader wil een vertrouwensband... Lees meer

In je zwaarste uur

Lieve zussen, Stefanus is een gelovige man die vervuld is van de Heilige Geest. Hij heeft een leidende taak in de eerste christelijke gemeente. De leiders van de synagoge haten Stefanus. Tijdens de discussies kunnen ze niet tegen hem op. Natuurlijk niet. Stefanus spreekt door de Heilige Geest! De... Lees meer

Ik laat je niet alleen

Lieve zussen, Vlak voor zijn sterven, tijdens het samenzijn met zijn leerlingen, spreekt de Here Jezus een ‘hemelvaartsbemoediging’ uit. Ik zal u niet als wezen achterlaten … Op dat moment doorzien de leerlingen de betekenis van Jezus’ woorden niet. De sfeer is beladen, hun harten zijn onrustig en bang.... Lees meer

Afscheidswoorden

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat, is Hij voor de laatste keer samen met zijn geliefde leerlingen. Zij beseffen nog niet dat Jezus woorden van afscheid spreekt. Nu zijn taak op aarde klaar is, zullen de leerlingen zijn werk voortzetten.  Jezus heeft hen daarvoor... Lees meer

Hij zoekt je

Lieve zussen, In de Bijbel staan vaak kleine zinnetjes die op het eerste gezicht onbetekenend lijken. Je leest er zo overheen. Zoals onze tekst van vandaag.  Jezus had Judea verlaten om weer naar Galilea te reizen. Hoewel de route via Samaria de kortste weg was, gebruikten de Israëlieten deze... Lees meer

Heb je Mij lief?

Lieve zussen, ‘Het is de Heer!’ Johannes is de eerste die de Here Jezus herkent in de Man die aan de oever van het meer staat. Petrus bindt meteen zijn kleed op en stapt overboord om de laatste meters naar de oever te zwemmen. Echt Petrus. In zijn emotie... Lees meer

Niet alleen

Lieve zussen, We staan opnieuw aan het begin van een spannende week. Hoe zal de situatie in ons land zich ontwikkelen? Hoe zal het gaan met de mensen van wie we houden? Geliefden, bij wie we niet op bezoek kunnen gaan, die we niet kunnen helpen? We horen de... Lees meer