Tag: Kind van God

Onze Vader

Lieve zussen, We kennen allemaal het gebed dat de Here Jezus ons leerde: Onze Vader, Die in de hemelen zijt … Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder deze eerste zin is? Jezus bepaalt ons meteen bij het begin van ons bidden bij de relatie tussen God... Lees meer

Vertrouwen

Lieve zussen, Het is een vreemde tijd. Het dagelijks leven is flink ontregeld. En dan de onzekerheid. Wij mensen houden niet van onzekerheid. We willen een gevoel van regie hebben. Dat geeft rust. En nu haalt een gevaarlijk virus zomaar onze routine en planning onderuit. Sommige mensen kunnen er... Lees meer

Rachab

Lieve zussen, In de stamboom van Jezus worden speciaal de namen van vier vrouwen genoemd. Dat is bijzonder, omdat in die tijd meestal alleen de namen van de mannen opgetekend werden. Eén van de genoemde vrouwen is Rachab, de hoer. We kunnen beter zeggen: Rachab, onze zus in het... Lees meer

Bij Gods volk

Lieve zussen, Het is een wonderlijke gedachte dat het in deze geschiedenis ook over ons gaat. Eeuwen geleden sloot God een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Een verbond dat eeuwig zou duren. ‘Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.’ Abraham geloofde in Gods beloften, al... Lees meer

Geroepen naar zijn licht

Lieve zussen, Petrus schrijft deze brief aan een aantal gemeenten die het moeilijk hebben omdat ze de Here Jezus willen dienen. De jonge kerken moeten zich staande houden in een vijandige omgeving. Petrus bemoedigt hen en wijst hen erop wie ze zijn: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een... Lees meer

Wat zijn we rijk

Lieve zussen, Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Wat een gedoe over al die verschillende religies! Allah, Boeddha of God… ’t Gaat uiteindelijk allemaal om hetzelfde.’ Niets is minder waar! Het christendom is zelfs de grote uitzondering. Want het is wonderbaarlijk wat de Here Jezus met ons leven en onze... Lees meer

Een blijvende band

Lieve zussen, Geloven is niet iets van één moment. Het is geen vluchtige emotie of één bijzondere ervaring. Geloven is een groeiproces waarin je je laat voeden door God zélf. Het is een ontwikkeling die je leven voor altijd verandert. De mensen zien de wonderen die Jezus doet en... Lees meer

Als de dag begint

Lieve zussen, Hoe ben jij vanmorgen wakker geworden? Wat was het eerste waaraan je moest denken? Mozes schrijft in Psalm 90 over de kwetsbaarheid van het mensenleven. Iedereen wordt daarmee geconfronteerd, vroeg of laat. We lopen tegen onze grenzen aan. We hebben te maken met onvermogen, ziekte of verlies.... Lees meer

Het verschil

Lieve zussen, Het leven van Gods kinderen is hier niet beter dan dat van niet-gelovigen. Het geloof is geen garantie voor een gemakkelijker en fijner bestaan. Het grote verschil is dat wij er nooit alleen voor staan. Wij mogen schuilen bij God. Misschien lig je wel eens wakker met... Lees meer