Tag: Kind van God

Koorden van liefde

Lieve zussen, In Hosea 11 lezen we over Gods vaderliefde voor zijn volk. Let op de prachtige beeldspraak: ‘… leerde lopen … op de arm nam …  hen verzorgde.’ Zoals een vader over zijn kind spreekt, zo spreekt God over zijn volk. Zelfs in zijn gekwetste liefde! In vers... Lees meer

Je Redder zoekt je

Lieve zussen, In de Bijbel staan vaak kleine zinnetjes die op het eerste gezicht onbetekenend lijken. Je leest er zo overheen. Zoals onze tekst van vandaag.  Jezus had Judea verlaten om weer naar Galilea te reizen. Hoewel de route via Samaria de kortste weg was, gebruikten de Israëlieten deze... Lees meer

Jij hoort daar thuis

Lieve zussen, In Psalm 87 wordt de heerlijkheid van Jeruzalem bezongen, de stad van God. God wilde hier in zijn tempel wonen, temidden van zijn volk. Maar de psalm kijkt niet alleen naar het Jeruzalem in de tijd van de Bijbel.  Het is een prachtige profetie over de toekomst,... Lees meer

Ik laat je niet achter

Lieve zussen, Vlak voor zijn sterven, tijdens het samenzijn met zijn leerlingen, spreekt de Here Jezus een ‘hemelvaartsbemoediging’ uit. Ik laat jullie niet als wezen achter … Op dat moment doorzien de leerlingen de betekenis van Jezus’ woorden niet. De sfeer is beladen, hun harten zijn onrustig en bang.... Lees meer

De grote God van de kleine mens

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. En God... Lees meer

Zo dichtbij

Lieve zussen, God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Dat is een groot wonder. De almachtige Schepper, die een innige band wil onderhouden met de mens. Een band gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel laat God steeds zien hoe dicht Hij bij ons komen wil. Hij vergelijkt... Lees meer

Veilig en geliefd

Lieve zussen, We mogen de nieuwe week weer ingaan met God. We weten niet wat ons staat te wachten. Maar we weten wél dat we veilig zijn. David zit in een benarde situatie, door zijn vijanden bedreigd en vernederd. Hij smeekt God om gerechtigheid. Hij houdt zich eraan vast... Lees meer

Bij Wie we samenkomen

Lieve zussen, Secretaressedag, de dag van de leraar, Valentijnsdag. Moederdag … Ja, we kunnen aan elke functie en rol wel een dag wijden. Zulke dagen zijn wellicht besteed aan mensen die in de betreffende categorie vallen.  Maar er zijn vast méér mensen voor wie zo’n speciale dag niet van... Lees meer

Het antwoord

Lieve zussen, Kén ik God wel echt? Ben ik wel zijn kind? Misschien bekruipen deze twijfels jou ook wel eens. Maar het antwoord kun je aflezen aan je eigen manier van leven. In je gewone dagelijkse leven ben je herkenbaar als Gods kind. Want een kind van God houdt... Lees meer

Onveranderlijke identiteit

Lieve zussen, Als je je aan iemand voorstelt, noem je meestal eerst je naam. En daarna vertel je iets over de rol die je in het dagelijks leven vervult. ‘Ik ben Lydia, getrouwd en moeder van drie tieners. Ik werk als verpleegkundige.’ ‘Ik ben Hanneke en al 6 jaar... Lees meer