Tag: Redding

Nooit meer alleen

Lieve zussen, Gisteren lazen we over de droom van Jakob. Hij zag een ladder die tot in de hemel reikte, waarlangs engelen opklommen en neerdaalden. Zo maakte God duidelijk dat Hij bij Jakob was. Het is inmiddels vele eeuwen later. Jezus staat aan het begin van zijn werk op... Lees meer

In de kleine dingen

Lieve zussen, Misschien ben je wel eens vastgelopen in je leven. Er was een periode waarin je dacht dat het nooit weer goed zou komen. Misschien heb je toen Gods hulp ervaren. Hij gaf uitkomst. Maar meestal komt er geen kant-en-klare oplossing. We hebben eerder het idee dat we... Lees meer

Wat alles overtreft

Lieve zussen, Stel je eens een leven voor zonder Jezus. Je hebt alles: een fit lichaam, een gezond zelfbeeld, een prachtige baan, een warme familie en genoeg geld. En dat is het dan. Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren …  Feestdagen zonder inhoud. Geen vergeving, geen opstanding, geen eeuwig leven, geen... Lees meer

In de naam van Jezus!

Lieve zussen, We weten de naam van de verlamde man niet. Veel belangrijker is dat de grootheid van Jezus in hem zichtbaar wordt. Iedereen moet weten dat het niet gedaan is met Jezus’ macht. Hij is opgestaan! Zijn werk gaat door. De verlamde man wordt elke dag naar de... Lees meer

Goedmaken

Lieve zussen, In het leven van Zacheüs zien we wat echte bekering met je doet. Zacheüs is een aanzienlijk man, een rijke hoofdtollenaar. Het zegt veel dat hij zijn eergevoel aan de kant zet en als een jongen in de vijgenboom klimt. Zijn hart hunkert naar de nabijheid van... Lees meer

Als een bloem

Lieve zussen, David vergelijkt de mens met een bloem op het veld. Allereerst: een bloem die bloeit op het veld. (15) Het is mooi om daar speciaal bij stil te staan, omdat deze verzen al snel een droevige lading hebben. Zoals een bloem haar omgeving opfleurt, zo mag de... Lees meer

Hij zoekt je

Lieve zussen, In de Bijbel staan vaak kleine zinnetjes die op het eerste gezicht onbetekenend lijken. Je leest er zo overheen. Zoals onze tekst van vandaag.  Jezus had Judea verlaten om weer naar Galilea te reizen. Hoewel de route via Samaria de kortste weg was, gebruikten de Israëlieten deze... Lees meer

Dubbele troost

Lieve zussen, Lang voordat de Here Jezus op aarde kwam, liet God door de profeet Jesaja weten hoe het leven van de Verlosser eruit zou zien. Hij zou een ‘Man van smarten’ zijn. Een naam die meer zegt dan duizend woorden. Het is precies zo gegaan als Jesaja voorzegd... Lees meer

Veilig bewaard

Lieve zussen, Er is hier maar bar weinig te merken van de redding die de Here Jezus voor ons verdiend heeft. Soms vergeet je bijna dat het er is. Dan zie je alleen de harde realiteit van dit gebroken leven. We maken allerlei gebeurtenissen mee die in strijd zijn... Lees meer

Ik geloof, Heer!

Lieve zussen, ‘Genezing van een blinde,’ staat er boven deze geschiedenis. Toch lijkt de blindgeboren man degene te zijn die juist níet blind is… Allereerst is er de kortzichtige blik van Jezus’ leerlingen. Ze nemen zomaar aan dat een handicap een straf van God is. (vers 2) Een onbarmhartige... Lees meer