Tag: Redding

De weg is vrij!

Lieve zussen, Je zou graag vertrouwelijk met God willen omgaan, zoals een kind met zijn vader. Je zou zonder angst naar Hem toe willen vluchten. Maar iets weerhoudt je. Steeds opnieuw. De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij Jezus zonder angst naar God mogen gaan. Dit heerlijke... Lees meer

Duizendmaal dank, Heer!

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Johannes 4:1-14 en 6:32-35 Als je op een christelijke school hebt gezeten, heb je misschien ook de zeven kruiswoorden van de Here Jezus uit je hoofd geleerd. Mijn oma kon ze op haar oude dag nog allemaal uit haar hoofd opzeggen!... Lees meer

Waar Jezus je brengt

Lieve zussen, Context: Johannes 12:24-26 Langs welke wegen gaat je leven als je Jezus volgt? Ben jij aanwezig waar Hij aanwezig is? Nee, het gaat hier niet om plaatsen of gebouwen. Je kunt zelfs elke week in de kerk zitten terwijl je Jezus niet volgt… Als je Jezus dient, ga... Lees meer

God vergeet je niet

Lieve zussen, Bij deze tekst kun je lezen: Jesaja 49:14-20 Sommige mensen laten de naam van een geliefde op hun lichaam tatoeëren. Zo worden ze telkens aan hun dierbare herinnerd. Daar doet deze tekst uit Jesaja aan denken. God spreekt zijn lijdende volk moed in. De stad Jeruzalem is... Lees meer

Schuilen bij God

Lieve zussen, Lees bij deze tekst heel Psalm 40 eens. Wat is dit toch een mooie psalm! Een lied van David, dat tegelijk zo wonderlijk past in de lijdenstijd. In vers 7-9 gaat het duidelijk over Davids grote zoon, de Verlosser. Jezus die voor ons zijn volmaakte offer heeft gebracht.... Lees meer

De troon van genade

Lieve zussen, Lees bij deze tekst ook Exodus 30:1-10 We lezen hier over het reukofferaltaar. Dit mooie gouden altaartje stond in de tabernakel (later de tempel) vóór het gordijn dat het voorhangsel werd genoemd. Achter dat gordijn woonde God. Daar stond namelijk de ark van het verbond; de troon van... Lees meer

Je bent in beeld

Lieve zussen, We mogen onze hulp van God verwachten, ook in deze nieuwe week. David leert ons in Psalm 34 dat we nooit vergeefs op God hopen. Hij spreekt uit eigen ervaring. In de meest angstige uren van zijn leven, toen hij geen kant op kon, riep hij tot... Lees meer

Mijn lofzang

Lieve zussen, Er staan in de Bijbel heel wat bekende lofzangen. Het boek van de Psalmen staat vol met liederen waarin God grootgemaakt wordt. Maar het gaat mij in deze overdenking om de lofzangen die door bepaalde mensen speciaal gedicht zijn in verband met hun verlossing. Zoals de lofzang... Lees meer

Het ligt klaar

Lieve zussen, Het zijn bekende woorden: Jezus belooft zijn leerlingen dat er een plaats voor hen klaargemaakt wordt in de hemel. Eeuwenlang zijn deze woorden een troost geweest voor elk mens die een leerling van Jezus wilde zijn. Jezus sprak deze woorden in de vorm van een belofte, iets... Lees meer

In alles

Lieve zussen, Je kent ze vast wel: die bijzonder geliefde teksten uit de brief aan de Hebreeën. Het gaat daarin over het meevoelen van Jezus met onze zwakheden. In 2:18 gaat het over Jezus die ons te hulp kan komen juist omdat Hij zélf op de proef gesteld is.... Lees meer