Tag: Redding

Goedmaken

Lieve zussen, In het leven van Zacheüs zien we wat echte bekering met je doet. Zacheüs is een aanzienlijk man, een rijke hoofdtollenaar. Het zegt veel dat hij zijn eergevoel aan de kant zet en als een jongen in de vijgenboom klimt. Zijn hart hunkert naar de nabijheid van... Lees meer

Als een bloem

Lieve zussen, David vergelijkt de mens met een bloem op het veld. Allereerst: een bloem die bloeit op het veld. (15) Het is mooi om daar speciaal bij stil te staan, omdat deze verzen al snel een droevige lading hebben. Zoals een bloem haar omgeving opfleurt, zo mag de... Lees meer

Hij zoekt je

Lieve zussen, In de Bijbel staan vaak kleine zinnetjes die op het eerste gezicht onbetekenend lijken. Je leest er zo overheen. Zoals onze tekst van vandaag.  Jezus had Judea verlaten om weer naar Galilea te reizen. Hoewel de route via Samaria de kortste weg was, gebruikten de Israëlieten deze... Lees meer

Dubbele troost

Lieve zussen, Lang voordat de Here Jezus op aarde kwam, liet God door de profeet Jesaja weten hoe het leven van de Verlosser eruit zou zien. Hij zou een ‘Man van smarten’ zijn. Een naam die meer zegt dan duizend woorden. Het is precies zo gegaan als Jesaja voorzegd... Lees meer

Veilig bewaard

Lieve zussen, Er is hier maar bar weinig te merken van de redding die de Here Jezus voor ons verdiend heeft. Soms vergeet je bijna dat het er is. Dan zie je alleen de harde realiteit van dit gebroken leven. We maken allerlei gebeurtenissen mee die in strijd zijn... Lees meer

Ik geloof, Heer!

Lieve zussen, ‘Genezing van een blinde,’ staat er boven deze geschiedenis. Toch lijkt de blindgeboren man degene te zijn die juist níet blind is… Allereerst is er de kortzichtige blik van Jezus’ leerlingen. Ze nemen zomaar aan dat een handicap een straf van God is. (vers 2) Een onbarmhartige... Lees meer

De weg is open

Lieve zussen, De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij de Here Jezus zonder angst naar God mogen gaan. Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren. We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel. We leggen zélf een hindernis op de weg die... Lees meer

De God die geeft

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat God een eisende God is die je fijne dingen afneemt. Zij zien het geloof als een juk dat je berooft van een ontspannen leven. God pakt je je vrijheid af en je plezier. Je moet van alles en je mag niets. Wie zo denkt, kent... Lees meer

Onuitwisbaar

Lieve zussen, Sommige mensen laten de naam van een geliefde op hun lichaam tatoeëren. Zo worden ze telkens aan hun dierbare herinnerd. Daar doet deze tekst uit Jesaja aan denken. God spreekt zijn lijdende volk moed in. De stad Jeruzalem is verwoest. De Israëlieten zijn in ballingschap weggevoerd. En... Lees meer

De Lastendrager

Lieve zussen, Het nieuwe jaar ligt voor ons. Voor velen voelt het als een frisse start. We willen dingen anders en beter doen. Gezonder eten, afvallen, beter plannen, enz. Maar al kan de jaargrens als een nieuw begin voelen, we nemen onszelf gewoon mee het komende jaar in. En... Lees meer