Mijn reputatie

Lieve zussen, We hechten veel waarde aan onze goede naam. We hebben deze meestal te danken aan de manier waarop we ons hebben laten kennen. Daarvan hangt af of mensen op je durven te bouwen en zich aan je willen verbinden. Toch is je goede naam vooral gebaseerd op... Lees meer

Rachab

Lieve zussen, In de stamboom van Jezus worden speciaal de namen van vier vrouwen genoemd. Dat is bijzonder, omdat in die tijd meestal alleen de namen van de mannen opgetekend werden. Eén van de genoemde vrouwen is Rachab, de hoer. We kunnen beter zeggen: Rachab, onze zus in het... Lees meer

Bidden en wachten

Lieve zussen, Zacharias en Elizabet zijn hoogbejaard. Ze bidden al lang niet meer om een kindje. Naar de mens gesproken is het onmogelijk dat ze nog ouders zullen worden. Ja, naar de méns gesproken… Terwijl Zacharias tempeldienst heeft, staat er ineens een engel bij hem. ‘Wees niet bang, Zacharias,... Lees meer

Gods plannen falen niet

Lieve zussen, Gisteren lazen we waarom Mattheüs zijn Evangelie begint met de stamboom van Jezus Christus. Hij neemt ons mee de eeuwen door, vanaf Abraham tot aan de geboorte van Jezus. Sommige namen zijn bekend. Namen van mensen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gods... Lees meer

Wonderlijke namenlijst

Lieve zussen, Eén van de mooiste dingen die mijn ouders mij hebben meegegeven, is de kennis over mijn voorouders. Er zijn veel feiten en zelfs persoonlijke verhalen over hen verzameld, tot wel eeuwen terug. Het is indrukwekkend om te ontdekken dat mijn voorouders mensen waren zoals ik, in hun... Lees meer

Als alles anders is

Lieve zussen, Het is een tijd waarin veel mensen teleurstellingen moeten verwerken. De komende feestdagen zullen onwennig zijn. Geen feestelijk samenzijn in de kerk. Niet kunnen afspreken met familie en vrienden. Tegenslag op je werk en grote financiële onzekerheid. Daarbij is er de voortdurende dreiging van het virus. Misschien... Lees meer

Een erfenis in het licht

Lieve zussen, Paulus schrijft een bemoedigende brief aan de Kolossenzen. Ze hebben het Evangelie aangenomen, maar de satan probeert hen nog steeds aan te vallen. De strijd tussen het koninkrijk van het licht en de wereld van de duisternis is nog niet voorbij. Paulus wijst zijn lezers op de... Lees meer

Bij Gods volk

Lieve zussen, Het is een wonderlijke gedachte dat het in deze geschiedenis ook over ons gaat. Eeuwen geleden sloot God een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Een verbond dat eeuwig zou duren. ‘Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.’ Abraham geloofde in Gods beloften, al... Lees meer

Ik verwacht Hem

Lieve zussen, In de Adventsweken steken we kaarsen aan, zingen we mooie liederen en lezen we passende teksten. Maar dat betekent niets als we niet allereerst persoonlijk uitkijken naar de Here Jezus. ‘Is het ook Advent in mijn hart?’ Lang geleden sprak de dichter van Psalm 130 woorden van... Lees meer

Het stralende licht

Lieve zussen, Het hoort vanzelfsprekend bij de weken van Advent: de geschiedenis van Zacharias en Elisabet. (Lukas 1:5-25, 39-45 en 57-80) Wat is het mooi om te lezen hoe God aan het werk is om de komst van de Messias voor te bereiden. Johannes is geboren. De mensen vragen... Lees meer