Kijk eens terug

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Lieve zussen,

In zo’n laatste week van het jaar staan we meestal even stil bij wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.
Wat je in 2020 hebt meegemaakt, zal voor een groot deel bepalen met welk gevoel je het nieuwe jaar tegemoet ziet.
Misschien ben je moedig en dankbaar, omdat je terug kunt kijken op gelukkige gebeurtenissen.
Of je bent bezorgd en verdrietig, omdat er vreugde en houvast uit je leven weggenomen is.

~~~

Jozua was aan het einde van zijn leven gekomen.
Hij had zijn taak volbracht en Gods volk het land Kanaän binnen geleid.
Eindelijk was er rust gekomen.
Jozua wist dat hij ging sterven en riep het volk bijeen om nog één keer met hen te praten.
Het was een indrukwekkend samenzijn.
Jozua blikte terug op de grote dingen die God voor zijn volk had gedaan.
Hij wees de mensen erop dat God zélf voor hen gestreden had.
God had zijn macht en liefde laten zien door zijn kinderen te beschermen tegen ontberingen en gevaren.

Jozua keek ook naar de toekomst.
Er was nog veel werk te doen.
Nog niet alle vijanden waren uit het beloofde land verdreven.
Jozua bond de mensen op het hart om trouw te blijven aan God.
Anders zouden ze ongelukkig worden.
Nu jullie in het beloofde land wonen, moeten jullie onvoorwaardelijk voor God blijven kiezen, zei Jozua. Wees Hem voor altijd toegewijd.

Daarna sprak Jozua de indrukwekkende en bekende woorden:

Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Jozua had zijn keuze gemaakt.
Hij wilde God toegewijd zijn, met heel zijn familie, met alles wat hem was toevertrouwd.
Jozua’s woorden klonken als een eed.
Een eed van trouw.

Als we terugkijken op 2020, zien we wat God voor ons heeft gedaan.
Hij was er altijd, in vreugde en verdriet.
Hij hielp ons door moeilijke tijden heen.
Ieder van ons kan persoonlijk de momenten aanwijzen waarin God zijn liefde en nabijheid heeft getoond.

‘Wij zullen de HEERE dienen!’
Is het niet mooi om je trouw aan God te bevestigen, steeds opnieuw?
Zoals nu, op de grens van het oude en nieuwe jaar?
‘Ik wil mijn trouwe God ook in het nieuwe jaar dienen, met alles wat bij mij hoort!’

Gebed: Heer, dank U voor de bewijzen van uw liefde en trouw in mijn leven. U hebt mij geen dag alleen gelaten. U was om mij heen met uw liefde en troost. Ik wil U dienen, Heer! Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Anneke 3
  De engel zei tegen Maria de Heere is met u
  Immanuel dat betekent God met ons
  Dat is genade genade wordt niet Door
  Ons gezacht maar Door de Heere
  Gegeven en Door ons gevonden
  Maria mag de moeder van de Heere
  Jezus worden omdat de Heere haar heeft uitgekozen
  Om deze reden is ze gezegend onder de
  Wrouwen dat wil zeggen de Heere
  Spreekt goed van haar stem

 2. Dit is voor Riek .3 laten we bidden voor de leken dat ze de diepte
  en breedte van hun christelijk roeping in de kerk en in de wereld
  Kunnen ontdekken allen dat zij het Goede Nieuws naar alle
  Aspecten van het menselijk leven mogen uitdragen

 3. Dag Anneke met mira hier goe gaat het met je alles oké
  En met mij gaat ook alles oké ..lieve anneke schrijf eens. Weer
  Dan weet ik of dat alles oké is met je ☺

 4. Here God ik ben er helemaal
  Klaar voor om vandaag een nieuw
  Avontuur met u te beginnen
  Spreek tot mij via mijn gedachten
  Gevoelens en emoties geef me
  Een droom ik weet dat met u
  Alles mogelijk is

 5. Liefdevolle vader wilt u voor
  Een glimp uit de hemel zorgen bij
  het gewone werk van alledag
  Verander de meest gewone taak in
  Iets bij zonders ik wil u groot maken
  In alles wat ik doe

 6. Nelie.
  Dit is het lied dat ik speelde op mijn gitaar toen ik belijdenis deed.
  Vind het altijd een prachtig lied.
  Leuk om een bericht van jouw te lezen.
  Fijn uit einde en een gezond 2021..

 7. In de stilte, in de storm
  bent U om ons heen
  God van liefde, God van trouw
  U laat ons nooit alleen.🙏

  Dankbaar mogen wij terug kijken op het jaar 2020,
  het was een bewogen jaar,
  onrust over de hele wereld.
  U was/bent bij ons,
  en wij mogen U in ons leven hebben.
  Daar zijn wij U dankbaar voor.
  Wij vragen U,
  om met ons het nieuwe jaar 2021
  in te gaan en bij ons te blijven.
  AMEN🙏

 8. Grace ik wil je bedanken voor alle bemoedigende overdenking het heeft mij steun en kracht gegeven. In een jaar waar ik niet goed in mijn vel zat. Deze tekst hangt bij mij in de gang.Voor iedereen die zorgen heeft bid ik zijn kracht toe.
  Ook hoop ik voir Gea dat haar depressieve klachten over moge gaan. Soms is het jammer dat je elkaar niet persoonlijk kan mailen
  God gaf ons de regenboog als teken van Hoop. Ik hoop en bid jullie die hoop toe

  1. Noa
   Rudina
   Andrie
   Corrie
   hanne
   ☺ ik wil nog meer en meer zussenliefde

 9. Dank je wel Anneke, voor je gebeden en antwoord,God dank voor de br s en zusters in de Heer om elkaar te bemoedigen en er voor elkaar te zijn. zo hebben we een grote familie in de Heer, IK en mijn huis zullen de Heren dienen, heel erg bedankt Grace voor je bemoediging van elke dag ,groetjes uit Zaandam

 10. Ik sluit mij ook aan bij jouw gebed Grace.
  God van trouw U verandert nooit ook niet in 2021 . Dag aan dag draagt Hij ons.

  Bid om kracht en troost voor hen die het moeilijk hebben .
  Dat er LICHT komt aan het einde van de tunnel.

  En Nelie ik heb het gelezen wat je aangaf. Dank zo kunnen we van elkaar leren en bemoedigen .
  Het is alleen genade dat het weer zo goed met mij gaat. Zonder mijn Hemelse Vader was dat niet gelukt . 🙏🏼❤️🌈

  1. Daar ben ik blij mee, Anneke! Genade zo oneindig grootdat ik die het niet verdien, genade vond.
   Eerst was ik dood, maar nu kan ik zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *