Tag: Dankbaarheid

Het bewijs

Lieve zussen, Hoe weet je nu of het echt goed zit tussen God en jou? Het kan gebeuren dat deze vraag je onrustig maakt. O ja, je weet precies hoe het zit: Jezus Christus, die voor jou stierf… de Heilige Geest die in je hart woont… Maar je zou graag... Lees meer

Kijk eens achterom

Lieve zussen, Misschien voel je je door deze tekst wat opgejaagd. Blijf je inspannen voor je redding…  Opgejaagde christenen zijn er in allerlei vormen. De activisten, rusteloos bezig met het ene goede doel na het andere. Een helpende hand hier, een bezoekje daar, lid van organisatie zus en vereniging zo. Of angstig... Lees meer

Dankbare christenen

Lieve zussen, Lees Lucas 7:36-50 ‘De liefde van een zondares’ Je hoort wel eens mensen zeggen dat je het niet teveel over zonde en schuld moet hebben. Daar word je een sombere christen van. Uit Lucas 7 leren we dat je juist gelukkig wordt in je geloof als je je... Lees meer

De grote ruil

Lieve zussen, Vorige week was het volop in het nieuws. Een terrorist gijzelde een aantal mensen in een Franse supermarkt. Een politieman bood aan om de plaats in te nemen van één van de gegijzelden. Hij overleefde het niet. Hij offerde zichzelf op voor een vrouw die hij niet... Lees meer

Wat is Hij jou waard?

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 27:1-10 Judas had het goed gehoord.  Hij wist nu waarom Maria Jezus had gezalfd. Jezus had zelf gezegd:  Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. (26:12) De voorbereiding op Jezus’ begrafenis… Voor Judas stond... Lees meer

Mijn lofzang

Lieve zussen, Er staan in de Bijbel heel wat bekende lofzangen. Het boek van de Psalmen staat vol met liederen waarin God grootgemaakt wordt. Maar het gaat mij in deze overdenking om de lofzangen die door bepaalde mensen speciaal gedicht zijn in verband met hun verlossing. Zoals de lofzang... Lees meer

Het overtreft alles!

Lieve zussen, Kun je je een leven voorstellen zonder onze Heer Jezus? Je kunt alles hebben: een fit lichaam, een gezond zelfbeeld, een prachtige baan, een royaal inkomen, een fijn familieleven, enz. En dat is het dan. Probeer het je eens in te denken: Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, allemaal... Lees meer

Danken in alles

Lieve zussen, Kun je God vandaag danken voor de week die achter je ligt? Dankbaarheid hoort bij een gelovig hart en een christelijke levenshouding. God verlangt het zelfs van ons, lezen we in deze tekst. Daarom is danken ook een vast onderdeel van de kerkdienst. De apostelen sporen in... Lees meer

De oogst

Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze?... Lees meer

Stil van dankbaarheid

Lieve zussen, Dankbaarheid. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met dit woord? In het christelijk geloof heeft dankbaarheid een opvallende plaats. Misschien worstel je wel eens met het vage schuldgevoel: ben ik wel dankbaar genoeg? Je vergeet in je gebed te danken doordat je verlanglijstje zoveel tijd vraagt… Of je put... Lees meer