Ere zij God!

En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. (vers 20)

Lieve zussen,

Een lied kan soms een hele tijd in je hoofd naklinken.
Vooral als het ook nog een mooie melodie heeft.
Terwijl je bezig bent, loop je onbewust te neuriën en te zingen.
Hoe zal dat bij de herders zijn gegaan, nadat ze het engelenlied hadden gehoord?

De herders, die in de maatschappij nauwelijks meetelden, mochten die nacht als eersten het nieuws van Jezus’ geboorte horen.
Ineens stond er een engel bij hen in het donkere veld.
Ze werden omgeven door de ‘heerlijkheid van de Heere.’ (vers 9)
Het moet overweldigend zijn geweest!
Net zoals de boodschap die de engel kwam brengen.
De Messias was geboren!
De Messias, op wie het volk Israël al zoveel eeuwen had gewacht.

Plotseling was er bij de engel een hemelse legermacht die God loofde:

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Wat zal dat mooi geklonken hebben!
De hemel loofde God.
En de herders luisterden.

Toen de engelen terug naar de hemel waren gegaan, gingen de herders meteen naar Bethlehem.
Ze vonden het kindje in de kribbe en spraken met Jozef en Maria.
Zo werd de boodschap van de engel bevestigd.
En daarna… Lees vers 20 eens:

En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

De herders loofden God!
Moest Gods lof ook niet op de aarde bezongen worden?
En wát zullen ze gezongen hebben?
Ik heb een sterk vermoeden…

De herders eerden God ‘om alles wat ze gehoord en gezien hadden’.
Ook wij mogen God loven om wat we gehoord hebben.
Wij weten nog zoveel meer dan de herders.
Wij weten dat Jezus volwassen werd. Dat Hij in zijn werk liet zien hóe lief God de wereld had.
Wij weten dat Hij aan het kruis stierf en onze schuld betaalde.

Laten we God loven om wat Hij heeft gedaan. Net als de herders.
Ere zij God!
We mogen het vandaag neuriën en zingen, terwijl we in besloten kring het Kerstfeest vieren.
Zo mag het engelenlied dit jaar naklinken in onze huiskamers, door heel het land verspreid.
Hoe wonderlijk mooi is dat.

Gebed: Heer, dank U dat we de geboorte van de Here Jezus mogen vieren, midden in een moeilijke tijd. Dank U dat U ons het hemelse loflied hebt gegeven, waarmee we U mogen danken voor uw liefde en trouw. Wees ons nabij, ook nu het Kerstfeest anders en eenzamer is dan we gewend zijn. In U zijn we verbonden. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Wat een verrassing Grace had nog niet gekeken op Zussenliefde .
  En wat een een bemoediging .Ere Zij God. Hij is erbij de grote IK BEN.

  Wens jou en je gezin ook een gezegend Kerstfeest ook al is dat zo anders als andere jaren. Dank voor je bemoedigingen het hele jaar door. Ik heb veel van je geleerd.

  Alle zussen die alleen zijn bid jullie toe dat je mag ervaren dat onze Hemelse Vader je nooit alleen laat.

 2. Grace, hartelijk dank voor al je bemoedigende woorden zo het hele jaar door.
  Grace en alle zussen en broers, Gods kracht, troost en Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, toegewenst.
  Groetjes,
  Corrie

 3. 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
  Een Kind is ons geboren,
  een Zoon is ons gegeven,
  geen Heerser is als Hij.
  Wat heil, een Kind is ons geboren,
  een Zoon gegeven door Uw kracht!
  Een Kind is ons geboren,
  Zijn Naam gaat boven alle,
  een sterke God is Hij.
  De heerschappij zal Hem behoren,
  Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
  Een Zoon is ons gegeven,
  De eeuw’ge God en Vader,
  de Vredevorst is Hij.
  Zijn Naam is wonderbaar, Zijn daden
  zijn wond’ren van gena alleen,
  Zijn Naam gaat boven alle.
  Een Raadsman voor zo velen.
  Hoe wonderlijk is Hij!
  Hij doet ons ,
  hoe met schuld beladen,
  verzoend voor ’t oog des Vaders treeën.
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

 4. Lieve zussen, dank jullie wel voor de warme kerstgroeten in de reacties!
  Ik wens jullie allen ook een gezegend Kerstfeest en Gods nabijheid toe.
  xxx Grace

  1. Lieve Zussen,,;
   Een kind is ons geboren!
   Jezus de Redder van de wereld, die gekomen is voor jou en mij
   Hij houdt oneindig veel van jou
   En waar je ook bent, in welke omstandigheden je ook verkeert, weet dat JEZUS altijd bij jou is ,en om jou heen.
   En laat jou nooit in de steek

  2. Grave,jij ook gezegende kerst en bedankt voor alle mooie,fijne en bemoedigende overdenkingen. Gods nabijheid gewenst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *