Hij waakt over je

Lieve zussen, Vlak voordat Mozes sterft, bezingt hij in een indrukwekkend lied Gods trouw. (vers 1-43) Hij laat het volk Israël terugkijken op de woestijnreis. Wat was de reis moeilijk geweest. En wat hadden de Israëlieten vaak vergeten wat God hen beloofd had. Hij zou voor hen zorgen, want... Lees meer

Angst

Lieve zussen, De Here Jezus verliet de hemel, zijn Thuis, waar het heerlijk en volmaakt was. Hij werd een mens en ging naar de zondige en beschadigde aarde toe. Honger, dorst, moeheid, eenzaamheid, pijn – niets ging Jezus voorbij. En angst. Doodsangst… De Here Jezus sprak over zijn angst... Lees meer

Je plannen

Lieve zussen, Wát we vandaag ook te doen hebben, we mogen ons laten bemoedigen door deze mooie Spreuk. Ik lees dit vers graag in de HSV, omdat de boodschap daar op een bijzonder mooie manier wordt weergegeven. Wentel uw werken op de HEERE … Je mag je leven, en... Lees meer

God heeft de leiding

Lieve zussen, De Here Jezus heeft zijn vriend Lazarus opgewekt uit de dood. Dit wonder zet alles op scherp. Veel mensen komen tot geloof. Maar aan de andere kant is de haat tegen Jezus groter dan ooit. De farizeeën en schriftgeleerden beleggen een vergadering met de rechtbank, het Sanhedrin.... Lees meer

Bij een graf

Lieve zussen, Kort voor de Here Jezus gaat sterven, wekt Hij zijn vriend Lazarus op uit de dood. Door dit wonder laat God zien waarvoor zijn Zoon naar de aarde gekomen is. Jezus wil zijn leerlingen en vrienden helpen om te groeien in het geloof. (vers 15) Want geloven... Lees meer

Gods werk gaat door

Lieve zussen, Wat een rust om te weten dat God de wereld regeert. Ook als de ‘koningen van de aarde’ zich verzetten tegen de hemelse Koning, lazen we gisteren. Door heel de bijbelse geschiedenis heen probeerde de satan Gods werk te vernietigen. Hij wilde voorkomen dat de Messias geboren... Lees meer

Mijn Koning

Lieve zussen, Het zijn de dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De leiders van ons land doen flink hun best om stemmen te winnen. En nog maar pas geleden zagen we hoe president Biden de plaats van Donald Trump innam. Het is op aarde voortdurend een komen en gaan van... Lees meer

Zegen

Lieve zussen, Psalm 67 begint met een bede die ons bekend in de oren klinkt. Woorden van de ‘priesterzegen’ uit Numeri 6:24-26. Vaak wordt deze zegen ons in de kerkdienst meegegeven. In vers 3 lezen we dat Gods zegen in ons leven een bijzonder doel mag dienen. Dan zal... Lees meer

In de nacht

Lieve zussen, Wat er ook gebeurt, Gods liefde zal altijd sterker zijn, lazen we gisteren. Gods liefde blijft altijd. Ook als we alles verliezen. Zelfs als we ons leven verliezen. Daarom kan David zeggen: ‘Gods liefde is beter dan het leven.’ Op moeilijke momenten denkt David terug aan de... Lees meer