Judas

En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. (vers 26-27)

Lieve zussen,

De satan heeft het druk. Het is erop of eronder.
Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas.
De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen.
Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken.
Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas is, nu Jezus niet van plan lijkt een aards koninkrijk te stichten.
En hij speelt handig in op Judas’ geldzucht.

Sluw is hij de kring van Jezus’ meest vertrouwde vrienden binnengedrongen.
Ja, de satan kan infiltreren als de beste.
Hij doet zich graag voor als een vriend, terwijl hij je ergste vijand is.
En hij heeft in Judas zijn werktuig gevonden, zodat hij zijn boosaardige plan kan uitvoeren.

Maar de Here Jezus houdt de regie. Altijd!
Ook in zijn lijden.
Als het zijn tijd nog niet is, zal de satan niets kunnen doen.
En nu ís zijn tijd gekomen.
Judas en zijn metgezellen nemen Jezus’ leven niet.
Jezus geeft zijn leven.
En Hij bepaalt wanneer.
Zijn vijanden hebben al meerdere malen op het punt gestaan om Hem gevangen te nemen.
Maar ze konden niets doen, want zijn tijd was nog niet gekomen. (Johannes 7:30 en 8:20)

Op het moment dat Jezus’ liefde tot het uiterste zal gaan (vers 1), heeft de duivel bezit genomen van Judas.
Jezus spreekt niet als een slachtoffer, maar als een Koning: ‘Doe maar wat je van plan bent, Judas.’
Niets had Judas kunnen doen als Jezus het niet toegelaten had.
‘Ga maar Judas…’
Moedigt de Here Jezus hem aan om kwaad te doen?
Zeker niet! God, die alleen maar goed is, zal het kwaad nooit aanmoedigen.
Jezus maakt Judas duidelijk dat Hij weet wat er gaat gebeuren.
Hij weet dat Hij gaat vervullen wat de profeten over Hem voorzegd hebben, al die eeuwen lang.
Hij weet dat Hij Gods beloften gaat vervullen.
Hij zal tot het uiterste gaan om de wereld, die Hij zo liefheeft, te redden.

En Judas gaat.
De andere leerlingen hebben niet eens door welk vreselijk plan hij gaat uitvoeren. (vers 28 en 29)
Hebben Jezus en Judas elkaar nog aangekeken?
Of heeft Judas onrustig de alwetende blik van zijn liefdevolle Meester vermeden?
Judas gaat. De satan roept.

Door Judas weg te sturen, gaat Jezus verder met zijn werk.
Met zijn lijden, voor jou en mij.

Gebed: Lieve Here Jezus, nooit kan ik U genoeg danken voor uw lijden om mij te redden. U hebt mijn ergste vijand aan banden gelegd. U werd bedrogen en verlaten, om mij het leven te geven. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Maria en Elsa, ik heb die worstelingen ook regelmatig idd, met woorden in de bijbel. Bijv dat er staat dat God harten verhard, zodat de mensen Hem niet begrijpen en zich niet kunnen bekeren… Onbegrijpelijk, als je daarnaast Joh 3:16 leest. En het vers over dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat állen tot bekering komen.. Maar ik houd me dan maar vast aan het feit dat we niet alles begrijpen. En dat “de geopenbaarde dingen voor ons zijn en de niet-geopenbaarde moeten we aan Hem laten”, zoals eens een zuster in mijn gemeente zei..

 2. God heeft, denk ik (hoop ik) weet van al dat staat te gebeuren omdat hij ons al kent voor de geboorte. Toch hebben wij vrije wil en maken keuzes, Hij weet ze al omdat Hij ons kent. Omdat God groter is dan wij kunnen bevatten, redden we het nooit met logica en begrijpen, maar geloven kunnen en mogen we het wel. Wellicht is er ook al een Plan b en c en tot oneindig waarin alle andere keuzes plek hebben van een ieder. Als er miljarden sterren zijn en 1 dag 1000 jaar duurt of was het andersom🤔 dan is dat toch mogelijk…

  Alle liefs voor ieder vandaag, liefs in nabijheid van de Heer. Diana

 3. Als antwoord op de vragen van Maria en Elsa wil ik jullie laten weten, wat ik aan onze kleinkinderen verteld heb over de discipel Judas. Ik heb hier al eens eerder geschreven dat ik voor onze kleinkinderen de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ vanuit het Fries in het Nederlands vertaald heb.

  Lieve kleinkinderen,

  Op 12 oktober 1966 ben ik geslaagd voor mijn hoofdakte examen op de Christelijke Kweekschool ‘Claercamp’ in Dokkum. In die vijf jaren daarvoor, toen ik elke dag op mijn brommer van Kollumerpomp naar Dokkum reed, was meneer Gabe de Vries directeur van deze Kweekschool. Zijn vader was voor hem ook directeur van deze Kweekschool geweest, maar dat terzijde. Ik heb bijzonder goede herinneringen aan meneer de Vries. Wat kon hij spannend vertellen. Zijn geschiedenislessen waren bijzonder. Hij had in 1940 als vaandrig tegen de Duitsers gevochten op de Grebbeberg. Na de oorlog wilde hij alles weten over die vijf bezettingsjaren, vertelde hij ons. Hoe kon een man als Hitler op een democratische manier in Duitsland aan de macht komen? Hoe kon het dat de NSB voor de oorlog in Nederland zoveel leden had? Veel heeft meneer de Vries ons over de Tweede Wereldoorlog verteld.

  Ook de weekopeningen van meneer de Vries, op de maandagmorgen vond ik bijzonder goed. Alle leraren en leerlingen waren dan bijeen in de grote aula.
  Eén weekopening van hem ben ik nooit vergeten. Nadat hij uit de bijbel Mattheüs 27 : 1 – 10 had voorgelezen, hield hij een overdenking over de figuur Judas. Hoe kwam Judas tot zijn daad om Jezus te verraden? En hoeveel spijt had Judas na zijn verraad?
  Zijn laatste zin van die weekopening (niet volgens de bijbel, zoals meneer de Vries ook tegen ons zei) was: Jezus is door Judas gedood, maar misschien ook wel voor Judas.

  Wat een geluk dat wij mensen niet mogen oordelen over onze medemens. Dat doet God. Wij mogen (moeten) onze medemensen vertellen van Jezus, maar wij mogen nooit zeggen dat die en die persoon (ook Judas niet) na zijn of haar dood voor eeuwig verloren is. Dat beslist God.
  Wij mogen alleen maar onze medemensen in ons doen en laten voorleven wat Jezus ons geleerd heeft. En, wij mogen (moeten) alle mensen vertellen van de blijde boodschap, dat Jezus alle straf voor ons gedragen heeft. En dat wij na onze dood, met dank aan Hem, voor eeuwig bij Hem in de hemel mogen zijn.

  Ja, dat is de opdracht die Jezus ons gegeven heeft.

  Hoofdstuk 89 – Judas – Mattheüs 27 : 1 – 10

  1. Dank jullie wel Eelke en Andrie. Helemaal mee eens. Wij mogen zéker niet oordelen en we weten ook niet of Judas om vergeving heeft gevraagd. Dat weet God alleen en is ook genoeg.

  2. Wat is een vaandrig?? Interessant verhaal!! Ik ben in n boekje van Corrie ten Boom ah lezen. In de oorlog kreeg je oa méér voedselbonnen, als je lid was vd nsb. En als je dus je kinderen honger zag lijden, moest je sterk in je schoenen staan….

  3. Jezus is voor iedereen gestorven en weer opgestaan, dus ook voor Judas!!!! maar Hij heeft ieder mens de keuze gegeven om dat te geloven. Voor elk mens geld; bekeer je en laat je dopen.

 4. Mooi gebed Anneke. Ik zeg : amen

  Maria en Elsa, zoals wij allemaal elke dag weer zelf de keuze voor of tegen Jezus/het geloof mogen en moeten maken, zo ook bij Judas. Hij was geen marionet die er niks aan kon doen… hij koos heel bewust voor geld en verraad. Zeker wist Jezus hier al van. Het kent ons immers door en door… maar Hij laat Judas zelf de keuze.
  Dit heeft ook te maken met uitverkiezing, God weet al wie voor en tegen Hem kiest en in die weg werkt Judas mee aan Jezus dood.
  Je ziet ook later dat Judas spijt krijgt…hij wist heel goed wat hij had gedaan! En hij heeft er vergeving voor kunnen vragen… we lezen niet of hij dat gedaan heeft, wel dat hij zichzelf van het leven berooft.

 5. Lied 191 uit de Leger des Heils bundel

  1 Nooit zal ‘k het wond’re feit verstaan: Jezus die mens wou zijn om heel de weg naar ‘t kruis te gaan, lijdend mijn angst en pijn. Vanuit zijn grote heerlijkheid kwam Hij mij zo nabij; geen smart die Hij niet met mij lijdt, al mijn tekort kent Hij.

  2 Zie, hoe Hij ging door Kanaäns land: Vriend en Verlosser beî. Troost en vergeving in zijn hand, nodigend: Kom tot Mij. Hoor hoe Hij aan de schare leert: IK BEN HET LEVENSBROOD, NIETS DAT U VOOR UW HEIL ONTBEERT; IK KOM IN AL UW NOOD.

  3 Zijn sterven bracht mij ‘t leven weer. Hij nam mij, zondaar aan! ‘k Weet mij nu niet verloren meer, ‘k mag tot de Vader gaan. Maar ‘t grootste dat Hij heeft gedaan, is dat Hij voor ons leeft; dat Hij niet onder is gegaan, maar overwinning geeft.

 6. Het verraad

  De tafel gereed voor dertien mannen.
  Jezus overziet…

  Hij heeft verdriet.
  Hij weet van die ene en zijn plan.
  De verrader voor ogen
  breekt Hij bewogen het brood
  en reikt het hem,
  Volgeling en vriend van Hem.

  De verrader eet, maar Jezus weet!
  Hij biedt hem doelbewust de ruimte aan

  En zie;
  hij gaat
  op weg naar het verraad…

  1. Dat heb je ja hoe moet je dat nu schrijven ????? mooi beschreven Lies . Ik kan het woord niet vinden het raakt me.

   En Grace dank je voor deze woorden, aan mij de vraag waar geef ik satan kans om met mij aan de haal te gaan ? Genoeg stof tot nadenken .Heer geef mij een hart om op te merken.

   Lieve zussen die het moeilijk hebben ook al voel je je alleen, onze Hemelse Vader laat je nooit alleen. 🌈❤️

 7. Goede morgen allemaal.

  Jezus, leven van mijn leven,
  Jezus, dood van mijne dood,
  die voor mij U hebt gegeven,
  in de bangste ziele nood,
  opdat ik niet hoop’loos sterven
  maar uw heerlijkheid zou erven,
  duizend, duizendmaal, o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer!

  Gij, o Jezus, hebt gedragen
  lasteringen, spot en hoon,
  zijt gebonden en geslagen,
  Gij, des Vaders eigen Zoon,
  om van schuld en eeuwig lijden
  mij, verloor”ne, te bevrijden,
  duizend, duizend maal , o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer!

  Heer, verzoener van mijn zonden,
  Heiland, die mij hebt gezocht,
  die mijn boeien hebt ontbonden,
  en voor God mij vrijgekocht,
  ik, onrein in schuld verloren,
  ben opnieuw in U geboren;
  duizend, duizendmaal, o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer!

  Dank , mijn Heiland, voor uw lijden,
  voor uw bitt’re bange nood,
  voor uw heilig, biddend strijden,
  voor uw trouw tot in de dood,
  voor de wonden, U geslagen,
  voor het kruis, door U gedragen;
  duizend, duizendmaal, o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer.
  Amen🙏

  1. Dank u Heer U redde ook mij
   Dank u Heer dat maakt mij zo blij
   Dank u Heer ook ik nam U aan
   Nu mag ik met U door het leven gaan

  2. Goedemorgen,
   Toch blijven zulke verhalen voor mij een ‘worsteling’… want er moest iemand zijn die zou verraden om de Schrift in vervulling te laten gaan. Wist Jezus toen Hij de 12 uitkoos al dat het Judas zou zijn?
   Herkennen jullie deze ‘worsteling’?

  3. Maria, dat schoot inderdaad ook door mijn gedachten. Het idee; eigenlijk kon Judas er dus niets aan doen. Blijft moeilijk ja.
   Voor ons kleine mensen zijn Gods gedachten en wegen vaak veel te groot om te kunnen begrijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *