Tag: Gods Vijand

Opgericht

Lieve zussen, We weten niet precies aan welke ziekte deze vrouw heeft geleden.  Het was in elk geval de satan die haar in zijn macht had. Al achttien jaar zat de vrouw gevangen in haar gebogen, verkrampte lichaam. Ze was een getekende, een buitenbeentje.  En dat was nog niet... Lees meer

Er staat geschreven…

Lieve zussen, De satan gebruikt leugens om ons van God weg te trekken. Hij brengt die leugens op zó’n manier dat ze als de waarheid klinken. Dat deed hij al in het paradijs, toen hij Eva verleidde. En nu probeert de satan het ook bij de Here Jezus. Jezus... Lees meer

Stil

Lieve zussen, Goede Vrijdag was de dag van de verbijstering. De storm van Gods toorn was over Golgotha gegaan. Vandaag is het stil. De Here Jezus is begraven door liefdevolle handen. Het is sabbat in Israël. Een dag van rust en bezinning. Op zo’n dag heb je alle gelegenheid... Lees meer

Ga maar, Judas

Lieve zussen, De satan heeft het druk. Het is erop of eronder. Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas. De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen. Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken. Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer

Boosheid

Lieve zussen, Mag je als christen boos zijn? Zeker. Ook God kan boos zijn. Hij ontstak in heilige toorn toen de Israëlieten Hem ontrouw waren. En denk aan de Here Jezus die de handelaren wegjoeg van het tempelplein. Wat was Hij boos, omdat de mensen het huis van zijn... Lees meer