Tag: Gods Vijand

Blijf sterk

Lieve zussen, De satan wil helemaal niet dat het licht van God in ons leven schijnt. Hij wil ons beeld van God verduisteren, lazen we gisteren. (Het licht wint) Hij wil het donker laten winnen. Maar de duisternis heeft het licht niet in zijn macht gekregen, schrijft Johannes. Johannes... Lees meer

Zij hebben de toekomst

Lieve zussen, We lezen vandaag het laatste stukje van de ‘zaligsprekingen’. Ik heb het als indrukwekkend en verrijkend ervaren om deze verzen te bestuderen. We willen allemaal graag gelukkig zijn. En dat geluk lijkt hier op aarde vaak onbereikbaar te zijn. Hoe troostend is het dat de Here Jezus... Lees meer

Bezet

Lieve zussen, Gods vijand, de satan, weet dat zijn einde nadert. Hij probeert nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Dat zien we elke dag om ons heen gebeuren. Kijk maar naar het journaal. De wereld is vol geweld en ellende. En lees de berichten maar op de website... Lees meer

De focus op je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen.’  Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er een pad... Lees meer

Stil

Lieve zussen, Goede Vrijdag was de dag van de verbijstering. De storm van Gods toorn was over Golgotha gegaan. Vandaag is het stil. De Here Jezus is begraven door liefdevolle handen. Het is sabbat in Israël. Een dag van rust en bezinning. Op zo’n dag heb je alle gelegenheid... Lees meer

God verhoede het!

Lieve zussen,  (Deze overdenking kun je lezen als een vervolg op ‘Wie is Hij volgens jóu?’) De grootste nachtmerrie van de satan is dat de Here Jezus zal sterven voor de schuld van de mensen. Daarmee zal zijn macht gebroken zijn. De satan is drukker dan ooit om dat... Lees meer

Ga maar, Judas…

Lieve zussen, De satan heeft het druk. Het is erop of eronder. Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas. De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen. Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken. Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas... Lees meer

Gebed voor jou

Lieve zussen, Het is best lastig om als christen je weg te zoeken in een maatschappij die met God geen rekening houdt. Jezus wist van tevoren hoe moeilijk het voor Gods kinderen zou zijn om in deze wereld staande te blijven. Zou de wereld die Hém haatte, zijn volgelingen... Lees meer