De liefde van de Vader

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft. (vers 49-50)

Lieve zussen,

De Here Jezus is aan het einde van zijn werk op aarde gekomen.
Hij heeft zich teruggetrokken en bereidt zich voor op de zware weg die voor Hem ligt.
Wat moet het ongeloof van de mensen hard voor Jezus zijn geweest.
De mensen die Hem haten, laten zich erop voorstaan dat ze God dienen en het belang van het volk Israël op het oog hebben.
Maar je kunt God de Vader niet dieper krenken dan door zijn Zoon af te wijzen!

Johannes vat samen wat Jezus’ boodschap al die jaren is geweest.
‘Jezus had luid en duidelijk gezegd …’ (vers 44)
Ja, de Here Jezus heeft het zo vaak gezegd: ‘De Vader heeft Mij gestuurd!’
Hij heeft Gods liefde laten zien, op alle mogelijke manieren.
Hij schonk vergeving, Hij genas zieke mensen, Hij voedde duizenden hongerige luisteraars en wekte zelfs doden op.
De Here Jezus deed wat Hem door God was opgedragen: Hij liet de liefde van de Vader zien.

Op Jezus’ boodschap zijn twee antwoorden mogelijk: geloof óf ongeloof.
Als je de Here Jezus afwijst, wijs je God de Vader af.
De Vader, die het kostbaarste gaf om ons te redden: zijn eigen Zoon.
Weet je nog, die bekende tekst uit Johannes 3:16:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dat was Gods doel.
Hij had de wereld lief! Het werk van zijn handen, dat Hij zo prachtig gemaakt had.
Hij wilde ons alsnog het leven geven dat Hij voor ons bedoeld had en wat wij verspeeld hadden.

Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.

Ja, dat is het grote wonder van Jezus’ werk.
De opdracht die de Vader Hem gegeven heeft, betekent ‘eeuwig leven’.
Voor ieder die gelooft!
In de Here Jezus komt de Vader naar ons toe.
Hij reikt ons de hand en trekt ons op uit de duisternis van de zonde en de dood.
Omdat Hij ons liefheeft.

Gebed: Vader, dank U voor uw liefde, zó groot dat we het niet kunnen bevatten. Dank U dat U in de Here Jezus naar ons toegekomen bent en ons uit de duisternis hebt bevrijd. Ook deze week mogen we leven als kinderen van het licht. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Lieve broeders en zussen voor jullie allemaal Gods nabijheid toegewenst en misschien in het bijzonder nog wel voor Noa die op haar jongere leeftijd al zo veel strijd ervaart

 2. Lieve Kjelt,
  Dank je wel voor je woorden die werkelijk precies zeggen wat zo n pijn deed en welke woorden ik zelf maar niet kon vinden vanochtend. Mijn gebedsvraag was op 11 maart om 10.56 Mijn naam is Diana.

  Lieve andere zussen, bedankt voor alle lieve woorden. Het was een warm dekentje terwijl ik nog bibberde van de kou.
  Voor iedereen die net als ik een dal bewoont vandaag of soms of vaak, mijn liefdevolle gebed is voor jullie🙏

 3. Lieve zussen, ik ben blij met jullie en ik lees ook elke dag de berichtjes.
  Het lukt me vaak niet om te reageren omdat ik geen woorden kan vinden. Het is bij mij een warboel vanbinnen. Ik woon even niet meer thuis omdat het niet meer ging. Het kruis dat ze hebben verbrand heeft zoveel met mij gedaan en daarna deden ze steeds meer dingen waardoor ik mij onveilig voelde. Ik heb hulp gevraagd bij de huisarts en sinds die tijd woon ik niet meer thuis.
  Ik vind het wel lastig om bij andere mensen te wonen, maar het is wel beter. Ook kan ik met hen over God praten en dat is zo belangrijk voor mij. Dag lieve zussen, ik geef jullie in mijn gedachten allemaal een dikke knuffel. ♥️

  1. Een kruis verbrand? Dat verhaal heb ik gemist, Noa. Ik lees meestal de reacties, maar kijk meestal maar één keer, dus dan mis je weleens wat.. Fijn dat je nu ergens woont waar je je veilig voelt, is zó belangrijk!! 😘

  2. Wat een moeilijke en verdrietige situatie Noa. Weg van huis om deze nare redenen is supertriest, maar wel heel fijn dat jij je nu veilig voelt en over je geloof kan en mag spreken. Ik bid voor jou om rust en moed, en ook om een opening tussen jou en je ouders/familie, zodat er ooit weer herstel van jullie relatie mag komen. Voor nu heel veel sterkte, fijn weer even iets van je te horen! 💝🙏

  3. Lieve, kostbare Noa,
   Wat goed om weer wat van jou te lezen. Je vorige bericht, waarin je schreef over wat je familie had gedaan, las ik pas dagen later, maar het verscheurde mijn hart. Dat je familie, je ouders iets dat voor jou zo waardevol is, moedwillig hebben kapotgemaakt en dan ook nog af doen als grap, was echt verbijsterend en zo intens verdrietig. Maar in het licht dat jij Jezus wilt volgen, en zij zich ook met occulte zaken bezig houden, doet vermoeden dat dit ook een strijd op geestelijk niveau was.
   Wat moedig dat je naar je huisarts gestapt bent en de moeilijke, maar voor jou wel juiste stap hebt gezet om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Toen ik indertijd las dat je graag uit huis wilde, dat ik ook nog aan een mogelijkheid van begeleid zelfstandig wonen, maar vreesde dat je daar nog te jong voor bent.
   Hoe dan ook, je hebt bij mij een “speciale plek” als jong zusje die tot geloof is gekomen in een niet-christelijk gezin met zoveel weerstand. Je bent vaak in mijn gedachten en ben dankbaar dat God een weg voor wat ademruimte voor jou heeft geopend.
   Sterkte en Gods Zegen en Hulp met alles zusje 😘

  4. Lieve Noa een verlate reaktie, maar wat een strijd moet jij voeren op jouw leefdtijd.
   Fijn dat je in het gezin waar je nu tijdelijk mag zijn wel over God jouw Hemelse Vader mag praten.
   Hij laat jou niet in de steek ook ervaar je dat niet altijd maar het staat in de woorden die Hij voor ons heeft gegeven.
   Zoals alle zussen bid ik ook voor jou en je ouders want ook zij kunnen door Jezus aangeraakt worden. Zou bij Hem iets onmogelijk zijn ? Een dikke knuffel Anneke ❤️🌈

  5. Lieve Noa,

   Wat ben jij moedig en sterk!
   Ik bid je God’s kracht en nabijheid toe.
   Ook bid ik dat je rust in je denken zal ervaren.

 4. Lieve allemaal,
  ook ik bid voor allen die zussenliefde lezen. Onze Hemelse Vader weet gelukkig wat een ieder van ons nodig heeft. We mogen elkaar in Zijn Handen leggen en HIJ Zelf zal bij een ieder van ons zijn.
  Soms denk ik wel eens zal ik vragen hoe het met Tjetsje, Lies, Benthe, Noa, Riek of Josefien of Gerrit of een van jullie is? Van sommigen heb ik al een poosje niets gelezen. Maar of we nu van elkaar horen (lezen) of niet HIJ is bij ons en HIJ vergeet ons niet.

  God die alles maakte de lucht en ’t zonlicht blij
  de hemel en de aarde zorgt ook voor mij

  God die ’t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei
  de bomen, vruchten, vogels zorgt ook voor mij

  God die alles maakte de maan, de sterrenrij
  als duist’re wolken komen zorgt ook voor mij

  Alle broers en zussen Gods kracht en troost, hulp, vrede en zegen toegewenst. HIJ laat nooit alleen.
  Corrie

 5. Lieve verdrietige zus , ook ik sluit mij bij alle biddende zussen aan , en bid : Vader wil deze zus troosten en sterke ,laat haar voelen dat U bij haar bent ,ook alle broers en zussen in geloof die het moeilijk hebben :troost hen Vader zoals alleen U dat kan ,
  Grace dank voor deze mooie overdenking,
  Fijne dag allen!

  1. Hopen dat we allemaal mogen leren dat de HEERE JEZUS altijd voor ons bid zonder ophouden, dat we Door alles heen leren GELOVEN dat GODS WOORD
   ons de weg wijst, HIJ IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN,
   HET KRUIS HEEFT OP GOLGOTHA GESTAAN EN DE DERDE DAG IS
   ONZE HEERE OPGESTAAN, dat wij ons daaraan mogen vast houden in de moeiten van het leven, elke nieuwe dag die we ontvangen GRATIS!!

 6. Voor “een zus” en iedereen die het moeilijk heeft. En ook voor de rest.

  Wie maar de goede God laat zorgen
  En op Hem hoopt, in t bangst gevaar
  Is bij Hem veilig en geborgen,
  Die redt Hij Goddelijk, wonderbaar.
  Wie op de hoge God vertrouwt
  Heeft zeker op geen zand gebouwd!
  Heel veel sterkte. 🙏🙏

 7. Moge de God van de vrede, Zelf jou overvloedig en op allerlei wijze jou Zijn vrede geven, de Here is met jouw. 2 Thessalonicenzen 3: 16. Mag deze tekst ’n bemoediging voor ons allemaal zijn.

 8. Lieve zus,
  Ook ik heb vanmorgen al voor je gebeden, het is ook mijn gewoonte iedere morgen voor mijn zussen te bidden in het bijzonder voor hen die het moeilijk hebben of worstelen met pijn verdriet depressie. Dus zonder dat je het besefte word er voor je gebeden. Houd moed lieve zus. We zijn vanmorgen alweer zo bemoedigd door het woord zoveel liefde wie kan dat bevatten ……..

  Tetsje hoe is het met jou ?
  Een lieve groet Anneke

 9. Lieve Zus,
  Mijn bidden is dagelijks of God mensen wil aanraken die Zijn hulp, kracht, liefde zo nodig heen. Mij troostte altijd het lied: “ Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan voor ons/ mij heeft, waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat voor ELK leven betekenis heeft”! Hij is er voor jou!

 10. Indrukwekkende overdenking Grace.
  Het schokte mij hoe hardleers wij mensen zijn, zoveel ongeloof, terwijl Jezus vlak bij hen (en ons) is. Zoveel niet begrijpen, terwijl het zo duidelijk is wat Jezus zegt en laat zien.
  Laten wij ons raken door Zijn grote liefde voor ons, ook vandaag weer?!
  God is goed!

 11. Toen ik een poosje terug aan mijn zussen hier vroeg om gebed zei niemand van alle zussen “Ik bid”. Ook zei niemand “ik kan dit niet bidden want…” (want dat is natuurlijk ook mogelijk). Het doet onbeschrijflijk en verschrikkelijk zeer. Ik heb gister aan 1 stuk gehuild.

  1. Lieve Zus,
   Als je kind van God wordt krijg je ook veel nieuwe zussen. Deze bidden voor je.
   Ik hou van je en ik ga zo voor jou bidden.
   Een Zus

  2. Lieve zus,
   Ik bid elke avond en morgen voor alle zussen. Daar hoor jij ook bij, en alle zussen die ik nooit op zussenliefde heb ‘ontmoet’.
   Vertrouw er maar op dat er voor jou gebeden wordt, ook al kreeg je toen op je vraag op gebed geen direct antwoord. Ik hoop dat dit je nieuwe moed en kracht zal geven. 💝🙏

  3. Lieve zus,
   Ongetwijfeld zullen zussen toch wel voor je gebeden hebben zonder dat het hier is geschreven. Ik reageer ook niet vaak maar bid wel voor diegene als ik iets bijzonders lees. Dat ik nu wel reageer komt doordat het mij diep raakt dat je zó verdrietig bent. Bovendien: God ziet jou, weet wat je voelt, en Hij zal jou troosten. Ik bid dat je Zijn nabijheid en Vrede mag ervaren. Lieve groet. Jane

  4. Lieve Zus , wat verdrietig, maar weet dat er altijd mensen voor je bidden al weet je dan misschien niet wie of waar ,de heilige Geest pleit voor ons in de hemel bij God . Ik weet niet waarvoor je gebed vroeg, ik lees de reacties niet altijd en soms staat er in de ochtend ook nog niets . Vraag vandaag en morgen en net zolang als je nodig bent om gebed voor jou en je verdriet. Geef de moed niet op .

  5. Lieve zus, wat ontzettend verdrietig dat je dit zo hebt beleefd. Het raakte me erg. Ik lees dagelijks zussenliefde en word er erg door bemoedigd. Ook lees ik vaak de reacties en word stil van wat sommige zussen moeten mee maken. Ik heb nog nooit gereageerd maar wil nu toch laten weten dat ik voor je bid en ook voor alle andere zussen. Ik hoop dat Godzelf je zal troosten en je Zijn Nabijheid mag ervaren.
   Lieve groet Anneke

  6. He lieve zus. Zelf als er niemand die zeg:ik bid voor je, wat ik wel deed maar het niet schreef. Denk en weet dat Jezus altijd bid voor zij die in Hem geloven .
   Mag dit een hele grote vreugde zijn in jou denken ,hart,en je leven,iedere dag opnieuw. Hij houd van je.
   En ik door Hem al ken ik je niet.
   Een zus in Hem verbonden.

  7. Voor jouw zus,en andere zussen die een gebed nodig hebben bid ik net als Anneke3 iedere Morgen .
   En ik dacht nog wel dit gemeld te hebben,nu klinkt ook mij dit verdrietig in mijn oren,Zussen bidden echt voor elkaar,daar mag je echt op vertrouwen.
   Zoals jij vanmorgen gelezen hebt sta je er nooit alleen voor onze Vader laat je nooit alleen!
   Wij zijn immers kinderen van een de zelfde Vader,door Zijn handen worden wij getroost ,gesteund door ons verdriet, wij krijgen er kracht voor hoe mooi is dit,
   Ook voor jouw je staat er niet alleen voor, want kinderen van een Vader zijn wij allemaal ook jij. Amen.
   Daar mag jij op vertrouwen Zus🙏

   Lieve groet van mij uit een zonnig Voorthuizen☘

  8. Lieve zus,

   Nee, het wordt niet altijd gezegd dat we voor iemand bidden, maar geloof maar dat dit zeker gebeurt en gebeurd is. Omdat ik niet weet waarvoor je gebed hebt gevraagd kan ik het niet terughalen. Dat je gisteren aan één stuk hebt gehuild snijdt me door de ziel. Ik weet zelf heel goed hoe tranen je het zicht benemen. Op je omgeving, maar ook op je hemelse Vader. En toch; ik weet zeker dat Hij een kruik heeft waarin Hij je tranen opvangt en bewaart omdat ze kostbaar zijn voor Hem. Veel liefs van een zus ook regelmatig aan één stuk kan huilen…

  9. .Kinderen van een Vader,
   Reikt elkaar de hand,
   Waar wij mogen wonen
   In wat stad of land,
   Hoe wij mogen spreken,
   In wat tong of taal,
   Kinderen van één Vader,
   Zijn wij állemaal.!

  10. Lieve zus,
   Wat ontzettend verdrietig dat je geen enkele reactie hebt gekregen toen je hier om gebed vroeg!! Zoals anderen al schreven: het betekent zeker niet dat niet niet voor je gebeden wordt, het lukt mij ook maar heel af en toe om echt te reageren. Maar dat jij helemaal geen reactie kreeg en ongetwijfeld wel vaak reacties bij anderen hebt gezien als zij om gebed vroegen, dat vind ik echt heel erg!! Kan me goed voorstellen dat dit je bezeerde en heel eenzaam, ongezien en in de steek gelaten voelde. Ik wil je dus ook mijn excuses aanbieden dat we, dat ik, niet beseft hebben dat er geen steunbetuigingen op jou vraag kwamen. Ik zou wel graag willen weten wanneer het geweest is, om het terug te kunnen halen. Ik lees de overdenkingen niet altijd en mis mede daardoor natuurlijk ook wel eens de reacties.
   Heel veel sterkte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *