Geloof

Morgen

Lieve zussen, Misschien heb je grote plannen voor de toekomst, voor de ‘dag van morgen’, zoals de schrijver van Spreuken zegt. Je hebt een reis geboekt, je gaat verhuizen of je hebt gesolliciteerd naar een andere functie. Maar het kan ook zijn dat je bij de dag leeft. Je... Lees meer

Elkaar vormen

Lieve zussen, Vandaag krijgen we weer een mooie les uit Spreuken. God leert ons dat we elkaar nodig hebben. Hij geeft ons aan elkaar. Niet alleen om elkaar te helpen en te troosten, maar ook om elkaar te vormen en te helpen ontwikkelen. Denk je eens in wat er... Lees meer

Mijn Koning

Lieve zussen, De schrijver van Spreuken laat weten dat de hemelse Koning op geen enkele manier te vergelijken is met een aardse machthebber. Als een aardse regering transparant en rechtvaardig is, zullen de burgers zich veilig voelen en op de overheid vertrouwen. Mensen willen leiders die de wet handhaven... Lees meer

Fijngevoeligheid

Lieve zussen, De schrijver van Spreuken komt met drie uitspraken waarin zich steeds een conflict voordoet. 1. Het is dom om op een koude winterdag je jas uit te doen. Dan loop je het risico om kou te vatten. 2. En je voegt azijn en loog niet samen. Deze... Lees meer

Altijd verder

Lieve zussen, Ik lees in de reacties op de overdenkingen dat sommige zussen veel moeten doorstaan. Teksten over gebedsverhoring kunnen dan best moeilijk zijn… Hoe kun je troost vinden in het geloof als de problemen maar niet ophouden? Het lijkt of Gods beloften niet voor jóu gelden. Er zijn... Lees meer

Onze kinderen

Lieve zussen, Nee, deze overdenking is niet alleen voor moeders, maar voor ons allemaal. We zijn ook samen als ‘zussen’ verantwoordelijk voor onze kinderen. God vertrouwt ze toe aan de ouders, maar ook aan de gemeenschap waarin ze opgroeien. ‘Leer een kind van jongs af aan …’ zegt de... Lees meer

Laat het goede winnen

Lieve zussen, Wat doe je als iemand je kwaad doet? Als iemand je op het hart trapt of je schade berokkent? Wat kun je dan boos en diep verontwaardigd zijn! Onrecht is niet te verteren. Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten. Ik zal het... Lees meer

Een sterke toren

Lieve zussen, Waarom zegt de schrijver van Spreuken zo specifiek dat de naam van de HEER een sterke toren is? Hij had ook kunnen zeggen: De HEER is een sterke toren. Dat is nou precies het mooie van deze tekst! De naam van God zegt precies wie Hij is... Lees meer

Schuilplaats

Lieve zussen, Ben jij opgegroeid in een gezin waar ‘ontzag voor de HEER’ was? Dat is een zegen, een groot geschenk. Het is bepalend voor de sfeer in huis als de ouders eerbied voor God hebben. Ze scheppen voor hun kinderen de allerbeste basis voor hun verdere leven. Maar... Lees meer

Een hartelijk woord

Lieve zussen, Weet je dat je vandaag iets belangrijks in handen hebt? Je kunt de dag van je naaste mooier maken. Met iets dat geen geld kost en waarvoor je geen speciale talenten hoeft te bezitten. Met iets waarvoor je niet eens je huis uit hoeft. Je kunt een... Lees meer