Geloof

Het verschil

Lieve zussen, Het leven van Gods kinderen is hier niet beter dan dat van niet-gelovigen. Het geloof is geen garantie voor een gemakkelijker en fijner bestaan. Het grote verschil is dat wij er nooit alleen voor staan. Wij mogen schuilen bij God. Misschien lig je wel eens wakker met... Lees meer

In dienst

Lieve zussen, We zijn geen slaven van de zonde meer, schrijft Paulus. Ons oude bestaan is mét de Here Jezus gekruisigd. En we zijn met Hem begraven om met Hem op te staan in een nieuw leven. Gekruisigd… begraven… opgestaan! Gestorven… en levend geworden. De Here Jezus heeft radicaal... Lees meer

Mijn diepste innerlijk

Lieve zussen, Psalm 139 is een geliefde psalm. Wat is het een geruststelling dat God altijd bij ons is. Hij omgeeft ons met zijn liefde en zorg. Er is geen plaats waar we onbereikbaar zijn voor Hem. Dat is een onbevattelijk groot wonder, schrijft David. En tegelijk is het... Lees meer

Zing een nieuw lied

Lieve zussen, In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen. Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst! Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God... Lees meer

De naaste worden

Lieve zussen, De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over naastenliefde. Het gaat er in ons leven niet alleen om dat we gehoorzaam zijn aan Gods geboden. God kijkt vooral naar wat je drijft. Zit er een gelovig en bewogen hart achter je daden? Is er oprechte liefde voor... Lees meer

Eben-Haëzer

Lieve zussen, Het geloof geeft ons toekomstperspectief. We mogen vooruitkijken en onze blik gericht houden op onze eindbestemming: het eeuwige leven bij God. Maar het is ook goed om af en toe achterom te kijken naar het verleden. Dan zien we vol verwondering hoe ver we zijn gekomen. Beter... Lees meer

Heer, leer mij …

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel dat God soms jarenlang bezig is om iemand te vormen voor zijn taak. Neem bijvoorbeeld Mozes. Veertig jaar leefde Mozes als een Egyptische prins. Jong, rijk en onbezonnen. Hij zag met eigen ogen hoe het volk Israël onderdrukt werd. Mozes voelde het:... Lees meer

Als er geen tijd meer is

Lieve zussen, Er worden twee misdadigers gekruisigd, samen met de Here Jezus. De omstanders zijn blind voor de symboliek van het vreselijke schouwspel op Golgotha. De Redder van de wereld, die als een misdadiger wordt gestraft… voor onze zonden. Ze spotten: ‘Als Hij de Messias is, laat Hij zichzelf... Lees meer

Biddend plannen maken

Lieve zussen, Het hoort bij het leven: plannen bedenken, besluiten nemen en keuzes maken. Soms denken we lang over onze plannen na. Ze kunnen bepalend zijn voor de richting van je levensweg. Denk aan het kiezen van een studie of een beroep. Of aan het besluit om wel of... Lees meer

Ieder moet het weten

Lieve zussen, Psalm 67 begint met een bede die ons bekend in de oren klinkt. Woorden van de ‘priesterzegen’ uit Numeri 6:24-26. Misschien heb je deze zegen gisteren zelfs in de kerkdienst meegekregen. In vers 3 lezen we dat Gods zegen in ons leven een bijzonder doel mag dienen.... Lees meer