Geloof

Garantie

Lieve zussen, Stel dat Jezus destijds níet terug naar de hemel was gegaan, dat Hij gewoon op aarde was gebleven. Zou dat niet heerlijk zijn geweest? Het voelde voor de leerlingen eerst als een groot verlies toen hun Meester hen verliet. En misschien voelen wij het soms ook zo.... Lees meer

De Overwinnaar

Lieve zussen, De Here Jezus is aan het einde gekomen van zijn werk op aarde. Hij zal teruggaan naar de Vader in de hemel. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Met deze krachtige woorden spreekt Hij zijn leerlingen moed in. Ze mogen rust... Lees meer

Kwetsbaar geloof

Lieve zussen, De Here Jezus weet dat Hij bijna naar de hemel zal gaan, terug naar zijn Vader. Zijn taak op aarde is klaar. Er breekt een nieuwe tijd aan. De leerlingen zullen zijn werk op aarde voortzetten. Alle volken moeten het Evangelie leren kennen. Jezus zal plaatsnemen aan... Lees meer

Onder Gods hoede

Lieve zussen, Stel je eens voor dat wij, net als David, zouden kunnen zeggen: ‘Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.’ Wat zou dat een krachtig begin van deze nieuwe week zijn! Zouden we dan niet alles aankunnen? Hoe is David tot deze... Lees meer

Moeders

Lieve zussen, Het moederschap kan ingewikkeld zijn. Het is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen vasthouden en loslaten. Soms overschat een moeder haar kind en laat ze het te snel zijn weg gaan. Soms wil ze haar kind te graag voor pijn bewaren en durft ze hem niet... Lees meer

Door God gezien

Lieve zussen, Als David het moeilijk heeft, kijkt hij naar Degene die Hem terzijde staat. God, zijn Redder. David weet dat God zijn verdriet opmerkt. Dat beschrijft hij op een treffende manier: Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in... Lees meer

Stevig geworteld

Lieve zussen, Bij deze Spreuk moest ik aan een boom denken. Een boom in de storm. Zieke en ondiep gewortelde bomen zijn niet bestand tegen de hevige wind. Na een storm ligt het bos vol met dood hout en omgevallen bomen. Wie zonder God leeft, heeft geen vaste grond,... Lees meer

Vrede

Lieve zussen, Gisteravond. Dodenherdenking. Elk jaar weer indrukwekkend. Wat is het verdrietig dat er zo’n herdenkingsdag nodig is. Dat er monumenten gemaakt en kransen gelegd moeten worden. Dat er verdriet is om het leed dat mensen elkaar hebben aangedaan. We hebben stilgestaan bij de vele oorlogsslachtoffers. We hoorden de... Lees meer

Toekomstbeeld

Lieve zussen, Vandaag is het de dag van de Nationale Dodenherdenking. Elk jaar is het weer confronterend om stil te staan bij het leed dat een oorlog teweeg brengt. De gevolgen zijn generaties lang merkbaar. En het stopt niet. We zien op de tv de beelden van verwoeste steden,... Lees meer

Sterk door Gods kracht

Lieve zussen, Paulus spreekt in deze brief zijn dankbaarheid uit aan de Filippenzen. Zij hebben hem meerdere keren gesteund en geholpen. Niet alleen geestelijk, maar ook materieel. Terwijl ze het zelf beslist niet breed hadden. Paulus zegt dat hun gaven, aan hem besteed, uiteindelijk een gift aan God zijn.... Lees meer