Geloof

Roep tot je Redder

Lieve zussen, Denk je eens in hoe Bartimeüs daar gezeten heeft, langs de weg bij de grote stad Jericho. Blind en machteloos. We lezen in de Bijbel hoe kwetsbaar blinde mensen waren. Ze moesten bedelen en waren overgeleverd aan de barmhartigheid van anderen. Bartimeüs moet het van zijn oren... Lees meer

Kom en ontvang

Lieve zussen, Zoals we vaak in de psalmen zien, kijkt Asaf in dit lied terug op het verleden. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en deed hen een belofte: Hij zou hun God zijn! Het enige wat ze moesten doen was: God erkennen als hun HEER en Hem gehoorzamen.... Lees meer

Als ik in de spiegel kijk

Lieve zussen, Sommige mensen vinden het moeilijk om in de spiegel te kijken. Ze zien vooral wat er aan hun uiterlijk mankeert. Nog nooit zijn er zoveel foto’s gemaakt als in deze tijd. Op bijna elke telefoon zit een camera. Er worden heel wat selfies gemaakt. En gelukkig zijn... Lees meer

Levend… dus veranderlijk!

Lieve zussen, Het geloof is een levend iets, en daarom ook veranderlijk. Het staat vaak haaks op wat we logisch vinden en kunnen begrijpen. Soms gaat geloven regelrecht in tegen ons verstand, ons gevoel en onze wil. Daarom is ons geloof steeds in beweging. Het verandert door onze persoonlijke... Lees meer

De Wijnbouwer weet wat Hij doet

Lieve zussen, ‘Hoe kan dat toch,’ vragen veel zussen zich af. ‘God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. Maar Hij doet het in mijn leven niet.’ ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7?... Lees meer

Als een krijtje over een schoolbord

Lieve zussen, Salomo komt in deze Spreuk met drie uitspraken waarin zich steeds een conflict voordoet. 1. Het is dom om op een koude winterdag je jas uit te doen. Daar kunnen we ons vandaag alles bij voorstellen! 2. En je voegt azijn en loog niet samen. Deze twee stoffen... Lees meer

God vergeet jou nooit

Lieve zussen, Ben je wel eens door iemand vergeten? Je had je vriendin verteld dat je voor een spannend onderzoek naar het ziekenhuis moest. Maar ze liet die dag niets weten en vroeg pas na een week wanneer je die afspraak ook maar weer had. Toen je haar op... Lees meer

Begaanbare weg

Lieve zussen, Wat zal de komende week ons brengen? Blijde gebeurtenissen… of zorgen en problemen? In de profetie van Jesaja 49 spreekt God zijn volk moed in. Hij zal zijn kinderen uit de ballingschap bevrijden en terugbrengen naar hun thuisland. Opnieuw belooft God zijn zorg en liefde aan Israël.... Lees meer

Gods geschenk

Lieve zussen, Op een sabbatdag genas Jezus een man die al achtendertig jaar ziek was. ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ (vers 8) In één moment veranderde Jezus het leven van de man van een lijdensweg in onbeschrijfelijk geluk. Opnieuw liet Jezus zien waarvoor Hij gekomen was:... Lees meer

Verslagen vijand

Lieve zussen, De dood kan ver van je afstaan. Soms een hele tijd. Je bent gelukkig en gezond. De familie is compleet. Maar ineens is hij er, de vijand. Heel dichtbij. Hij grijpt je vast door een ongeneeslijke ziekte. Of hij neemt je iemand af die je dierbaar is.... Lees meer