Geloof

Hij heeft het beloofd

Lieve zussen, God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7: 7? En dan toch… We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan.... Lees meer

Nalatigheid

Lieve zussen, Ook vandaag mogen we God dienen op de plaats die Hij ons geeft. We hebben een opdracht van de Here Jezus gekregen. Matteüs 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld … Bij het nadenken over een christelijk leven gaan onze gedachten vaak meteen naar wat we... Lees meer

Reputatie

Lieve zussen, De geur van iemands parfum kan nog een poosje in je huis blijven hangen nadat diegene allang is vertrokken.  ‘Het ruikt hier naar visite,’ zei mijn zoontje vroeger als hij uit school kwam en een onbekend geurtje rook.  Soms moet je bij een bepaalde parfum meteen aan... Lees meer

Echte liefde

Lieve zussen, Het volk Israël was teleurgesteld en verongelijkt. Waarom zegende God hen niet?  Zag Hij niet hoe vroom ze bezig waren? (vers 2 en 3) Ze dachten toch echt dat ze God wel tevreden hadden gestemd. Ze waren zelfs aan het vasten! Ja, de vroomheid van het volk... Lees meer

Vriendschap

Lieve zussen, Echte vriendschap is een band van hart tot hart. Een relatie waarin je jezelf op de tweede plaats kunt zetten en de ander het allerbeste gunt. Een mooi voorbeeld daarvan is de vriendschap tussen David en Jonatan. In 1 Samuël 18 t/m 24 lezen we over de... Lees meer

Met aandacht

Lieve zussen, Asa was een gelovige koning die op God vertrouwde. Daarom zegende God hem. Asa overwon zijn vijanden. Vijanden die een veel sterker leger hadden dan hij. God stond aan zijn zij! Maar toen ging het mis. Asa sloot een bondgenootschap met een heidense koning en samen trokken... Lees meer

Bid en zing

Lieve zussen, Jakobus steekt zijn lezers een hart onder de riem. Hij spreekt hier speciaal tegen Gods kinderen die lijden onder armoede en onrecht. Hoe kun je als Gods kind moed houden, ook als het tegenzit? Vergeet niet dat God je Rechter is, zegt Jakobus. We mogen uitkijken naar... Lees meer

Voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde hen dat... Lees meer

Je focus

Lieve zussen, Er is veel gebeden in de afgelopen weken. Tijdens de Kerstdagen baden we om vrede, om de wederkomst van Jezus. Rond de jaarwisseling werd er gebeden om zegen voor het nieuwe jaar. Gisteren hebben we gebeden, thuis en in de kerk. En vanmorgen, toen we de dag... Lees meer

Wat mag je verwachten?

Lieve zussen, Misschien vraag je je wel eens af wat je eigenlijk mag verwachten op je gebed. Want vaak verandert er niets in je omstandigheden. Je blijft ernstig ziek. Het gemis van je dierbare doet onverminderd pijn. Je moet nog steeds in therapie voor de trauma’s uit je jeugd.... Lees meer