Geloof

Ga maar, Judas…

Lieve zussen, De satan heeft het druk. Het is erop of eronder. Overal heeft hij zijn werktuigen ingezet: mensen die zich door hem laten gebruiken. Zoals Judas. De satan maakt handig gebruik van Judas’ valkuilen. Hij weet precies hoe hij Judas moet bewerken. Hij weet hoe bitter teleurgesteld Judas... Lees meer

Wat is Hij mij waard?

Lieve zussen, Judas had het goed gehoord. Hij wist nu waarom Maria Jezus had gezalfd. Jezus had zelf gezegd: Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. (26:12) De voorbereiding op Jezus’ begrafenis… Voor Judas stond het nu vast. Zijn droom spatte uit... Lees meer

Schatten zoeken

Lieve zussen, Wat is de natuur mooi in deze weken! De bomen, de bloemen, de bloeiende struiken. De vogels zijn al druk bezig om hun nestjes klaar te maken. En het duivenpaar van mijn buurman zit al op twee eitjes te broeden. In de schepping laat God zien dat... Lees meer

Hoe Jezus naar jou kijkt

Lieve zussen, De Here Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd bij Simon de Farizeeër. We weten niet precies waarom. Het is in elk geval geen hartelijke uitnodiging geweest. Jezus is respectloos ontvangen, op een manier die tegen alle fatsoensregels van de oosterse cultuur ingaat. (vers 44-46) Onder de minachtende... Lees meer

Heel mijn hart

Lieve zussen, Ook deze week mogen we in onze eigen omstandigheden leven met God. De hemelse Vader wil deel uitmaken van onze dagelijkse beslommeringen. Wij mogen alles voor Hem neerleggen. Onze plannen, onze gedachten en verlangens, onze teleurstellingen en zorgen. Maar willen we dat ook echt: ons hart volledig openleggen voor... Lees meer

Dicht bij God

Lieve zussen, De Bijbel gebruikt beelden uit het dagelijks leven om ons te onderwijzen. Zoals in Psalm 1, waar het gaat over een boom die nooit te lijden heeft onder langdurige droogte. Deze boom is namelijk aan het water geplant.  Nooit heeft hij gebrek aan vocht en daarom is... Lees meer

Niets is onmogelijk

Lieve zussen, Is er wel eens iemand met jouw woorden aan de haal gegaan? Je uitspraak wordt uit zijn verband gerukt, waardoor de inhoud totaal verkeerd wordt uitgelegd. Zoiets is heel vervelend. Laat staan als dit met Gods woorden gebeurt! Toch maken we ons daar allemaal wel eens schuldig... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Een lied in de nacht

Lieve zussen, De dichter van Psalm 42 voelt zich ver van God verwijderd.  Hij verlangt er hevig naar om dichtbij God te zijn. Hij wil hoop houden en blijven vertrouwen. Steeds wijst hij zijn onrustige ziel op de goedheid van de HEER. God ziet hem! Altijd. En God zal... Lees meer

Hij vormt en herstelt

Lieve zussen, Zelfs als je diep gezonken bent, is er hoop bij God. En als je bij de scherven van je leven staat, mag je van Hem herstel verwachten. Daarom durft Jesaja God om genade te smeken na de voortdurende ontrouw van het volk Israël. Geen oog zag ooit... Lees meer