Geloof

Op onbekend terrein

Lieve zussen, Jozefs jonge leven verliep traumatisch. Zijn broers gooiden hem in een put. En vervolgens verkochten ze hem als slaaf aan voorbijtrekkende kooplieden. Jozef kwam in Egypte terecht, in het huis van Potifar, een functionaris van de farao. Zijn leven was totaal ontwricht. Hoe eenzaam en wanhopig moet... Lees meer

Kansen in tegenspoed

Lieve zussen, Het is een tijd waarin veel mensen teleurstellingen moeten verwerken. Een familiedag die niet door kan gaan. Een mijlpaal die niet gevierd kan worden. Of erger, je kunt niet bij het afscheid van een dierbaar iemand zijn. En daarnaast tegenspoed op je werk. Je had het allemaal... Lees meer

Overwinning

Lieve zussen, De dood kan ver van je afstaan. Soms een hele tijd. Je bent gelukkig en gezond. De familie is compleet. Maar ineens is hij er, de vijand. Heel dichtbij. Hij grijpt je vast door een ongeneeslijke ziekte. Of hij neemt je iemand af die je dierbaar is.... Lees meer

Veranderlijk

Lieve zussen, Het geloof is een levend iets, en daarom ook veranderlijk. Het staat vaak haaks op wat we logisch vinden en kunnen begrijpen. Soms gaat geloven regelrecht tegen ons verstand, ons gevoel en onze wil in. Daarom is ons geloof steeds in beweging. Het verandert door onze persoonlijke... Lees meer

God waakt over je

Lieve zussen, Vlak voordat Mozes stierf, bezong hij in een indrukwekkend lied Gods trouw. (vers 1-43) Hij liet het volk Israël terugkijken op de woestijnreis. Wat was de reis moeilijk geweest. En wat hadden de Israëlieten vaak vergeten wat God hen beloofd had. Hij zou voor hen zorgen, want... Lees meer

Grenzen

Lieve zussen, We lopen in het leven steeds weer tegen onze grenzen aan. Hoe we ook ons best doen, sommige dingen krijgen we niet voorelkaar. We hebben moedige plannen. We hebben een concreet doel voor ogen. We werken hard om het te bereiken en investeren erin wat we kunnen.... Lees meer

Ik heb geloofd

Lieve zussen, Het is niet zo ingewikkeld om op God te vertrouwen als het goed gaat in je leven. Je kunt Gods liefde intens ervaren in de zegeningen die Hij geeft. Wat een geschenk als je gezond mag zijn, als je vanmorgen weer vol energie aan het werk mag... Lees meer

Veilig in Gods hand

Lieve zussen, Het is een vreemde tijd. We hebben te maken met ingrijpende maatregelen die het dagelijks leven ontregelen. Voor de één valt het mee, terwijl het leven van de ander volledig op z’n kop staat. Je werk valt weg, omdat je bedrijf moest sluiten. Of je moet juist... Lees meer

Mijn Banier

Lieve zussen, Ik ga vandaag door op de overdenking van gisteren. De strijd van Israël tegen Amalek heeft namelijk een prachtig slot. Mozes hield tijdens de strijd zijn staf omhoog geheven. Zo wees hij naar de Koning van de hemel en aarde. Het was God die Israël de overwinning... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer