Geloof

Je bent een tempel

Lieve zussen, Sommige mensen vinden het moeilijk om in de spiegel te kijken. Ze zien vooral wat er aan hun uiterlijk mankeert. Nog nooit zijn er zoveel foto’s gemaakt als in deze tijd. Op bijna elke telefoon zit een camera. Er worden heel wat selfies gemaakt. En gelukkig zijn... Lees meer

Verbonden

Lieve zussen, ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken …’ Overbekende en geliefde woorden die de Here Jezus uitsprak vlak voordat Hij ging sterven. Het zit ‘m soms in de kleine woordjes om de diepe betekenis van Jezus’ boodschap goed te begrijpen. Als we deze tekst – zoals gewoonlijk... Lees meer

Je Vader weet het wel

Lieve zussen, De Here Jezus leert ons om op een goede en oprechte manier te bidden. Daarvan is geen sprake als je bidt voor de schijn, om indruk op anderen te maken. Zoals de Farizeeën vaak deden. Jezus waarschuwt ook voor het bidden met ‘een omhaal van woorden’. Bestaat... Lees meer

Steeds in beweging

Lieve zussen, Het geloof is een levend iets, en daarom ook veranderlijk. Het staat vaak haaks op wat we logisch vinden en kunnen begrijpen. Soms gaat geloven regelrecht in tegen ons verstand, ons gevoel en onze wil. Daarom is ons geloof steeds in beweging. Het verandert door onze persoonlijke... Lees meer

Meegetrokken

Lieve zussen, De Israëlieten werden in Egypte als slaven onderdrukt. Ze dachten dat God hun roepen niet hoorde. De jaren gingen voorbij en de nood was groot. Maar toen zocht God Mozes op en zei: Ik heb het klagen van mijn kinderen gehoord. Het wordt tijd dat er wat... Lees meer

God luistert

Lieve zussen, Waar durf je jezelf te zijn, in al je kwetsbaarheid? Op de plaats waar je je het meest veilig voelt. En dat is meestal thuis. Als je je veilig voelt, durf je je masker af te doen en jezelf te zijn. Thuis kun je stil in je... Lees meer

Moed voor maandag

Lieve zussen, Verbeeld je maar niks, zegt Prediker. God heeft de mens niet nodig. Een mens kan niets toevoegen en niets afdoen aan Gods besluit. God is de Almachtige! Zegt Prediker dit om ons een gevoel van waardeloosheid te geven? Of om ons de moed voor de nieuwe week te... Lees meer

Geschenk van God

Lieve zussen, Op een sabbatdag genas Jezus een man die al achtendertig jaar ziek was. ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ vers 8 In één moment veranderde Jezus het leven van de man van een lijdensweg in onbeschrijfelijk geluk. Opnieuw liet Jezus zien waarvoor Hij gekomen was:... Lees meer

Kom maar binnen

Lieve zussen, ‘Ik durf God niet te ontmoeten,’ schreef een zus. ‘Ik ben een mens die elke dag weer in de fout gaat en God teleurstelt. Ik ben jaloers op de blijdschap en geloofszekerheid van anderen. Waarom is de vrede zo ver te zoeken in mijn hart?’ God geeft... Lees meer

Levend en gevend

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel hoe vaak God zijn kinderen waarschuwt voor de afgodendienst. Het volk Israël mocht zich daarom ook niet vermengen met de omringende volken. Exodus 34:15-17 God wist hoe gemakkelijk een afgod je leven binnendringen kan… Afgodendienst is niet iets van vroeger. Ook in... Lees meer