Geloof

Afscheid

Lieve zussen, Acht jaar geleden begon ik met de website Zussenliefde. En nu is het moment gekomen waarop ik mij ga terugtrekken. Het is goed voor mij dat Zussenliefde in deze vorm tot een einde komt. Na zoveel jaren schrijven kan er een soort schrijf-moeheid ontstaan. Dit heb ik... Lees meer

Je bent niet alleen

Lieve zussen, Pinksteren – wat een rijk en blij feest! Het feest waarop we vieren dat we het niet alleen hoeven te doen. God geeft ons zijn Heilige Geest. De Geest, die ons helpt om te geloven! Nog voor zijn sterven beloofde de Here Jezus: ‘Dan zal Ik de... Lees meer

Wij, de bruid

Lieve zussen, God geeft zijn dienaar Johannes een blik in de toekomst. Door middel van visioenen laat God hem achter de schermen van de wereldgeschiedenis kijken. De Here Jezus geeft Johannes de opdracht om op te schrijven wat hij ziet. De visioenen zijn bijna niet in woorden te vatten.... Lees meer

Nieuw hart

Lieve zussen, Het is niet best als iemand je verwijt dat je een hart van steen hebt. Die ander vindt dan dat je ongevoelig bent. In deze profetie gaat het ook over een hart van steen. Het volk Israël had zich onverschillig gedragen tegenover God. Het leek hen niets... Lees meer

De Geest van kracht

Lieve zussen, Paulus moest zijn werk loslaten in de handen van zijn dierbare vriend Timoteüs. Hij zat gevangen en wist dat zijn einde naderde. Zijn inzet voor God had hem in een moeilijke situatie gebracht. En hoe zal Timoteüs zich gevoeld hebben? Waar haalde hij de moed vandaan om... Lees meer

De waarheid die bevrijdt

Lieve zussen, Als je dicht bij de Here Jezus blijft, zal je leven veranderen, lazen we gisteren. Door Hem zijn we verbonden met God de Vader. Jezus leert ons hoe we kunnen groeien in het nieuwe leven. Hij heeft een belofte voor iedereen die een leerling van Hem wil... Lees meer

Verbonden met God

Lieve zussen, Gisteren lazen we in de eerste brief van Johannes dat wij ‘uit God geboren’ zijn. Wedergeboren door de Heilige Geest. Daardoor kunnen we krachtig tegenstand bieden tegen de duivel die ons steeds weer aanvallen wil. Een stukje verder, in vers 20, lezen we ook zoiets moois. Maar... Lees meer

Uit God geboren

Lieve zussen, Het zijn de dagen voor Pinksteren. ‘Geest van hierboven, leer ons geloven…’ citeerde een ‘zus’ vorige week in een reactie. Ja, de Here Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij laat ons niet alleen achter. Hij geeft ons de Heilige Geest, die ons leert geloven en... Lees meer

Morgenrood

Lieve zussen, Ik was de afgelopen week een keer om vijf uur wakker. In het oosten begon de ochtend al te gloren. Prachtig, die zacht-blauwe en oranje strepen. God gaf weer een nieuwe dag, terwijl iedereen nog sliep. Stel dat ik op dat moment een muziekinstrument had gepakt en... Lees meer

Gelovig wachten

Lieve zussen, De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten. Langzamerhand waren de ogen van de leerlingen opengegaan. De gebeurtenissen rond Jezus’ sterven móesten plaatsvinden. Ze waren lang van tevoren aangekondigd. Ze waren deel van Gods grote reddingsplan.... Lees meer