Geloof

Eerherstel

Lieve zussen, Ken je dat gevoel? Je wilt wel in de grond zakken… van schaamte. Je hebt iets verkeerds gedaan en nu heb je zo’n spijt. Was het maar nooit gebeurd… Je wilt je het liefst onzichtbaar maken! Schaamte is vreselijk. Het tast je gevoel van waarde aan. Je... Lees meer

God is trouw

Lieve zussen, Wij kunnen altijd op God rekenen. Ook in deze nieuwe week. In gelukkige en moeilijke dagen. Aan Gods trouw zal nooit iets veranderen. Daarom zijn Gods beloften een grote troost. Nooit zal Hij degene zijn die de relatie tussen Hem en jou verbreekt. Dat weet de dichter van Psalm... Lees meer

Vruchten

Lieve zussen, Ik merkte dat de overdenking van gisteren vragen opriep bij sommige zussen. (Zie Glans over de week.) Daarin lazen we: ‘Heb je God lief… boven alles? Ben je er van harte op uit om je naaste lief te hebben als jezelf? Als je dat herkent in je leven, zegt... Lees meer

Glans over de week

Lieve zussen, Kén ik God wel echt? Ben ik wel zijn kind? Misschien bekruipen deze twijfels jou ook wel eens. Maar het antwoord kun je aflezen aan je eigen manier van leven. In je gewone dagelijkse leven ben je herkenbaar als Gods kind. Want een kind van God houdt... Lees meer

Veilig onder Gods dak

Lieve zussen, De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis. Hij zou er willen wonen! Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten. Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te... Lees meer

Onderweg

Lieve zussen, Ons leven lijkt op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd. Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land. Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons. Daarom is deze geschiedenis zo bemoedigend. De... Lees meer

Mijn wens

Lieve zussen, Soms kan ons gebed op een verlanglijstje lijken. Dat is helemaal niet vreemd of verkeerd. We mogen immers alles van God verwachten en onze verlangens aan Hem bekend maken. We mogen bidden om gezondheid, geluk of een betere financiële situatie. We mogen vragen om een oplossing voor onze problemen... Lees meer

Met vertrouwen

Lieve zussen, Het bidden van de psalmdichters was vaak tegelijk een pleiten op Gods trouw. Terwijl ze God om hulp smeekten, herinnerden ze Hem aan de grote daden die Hij in het verleden had gedaan. ‘U hebt uw kinderen toch altijd geholpen? U hebt het toch beloofd?’ In hun bidden was... Lees meer

Godsstad

Lieve zussen, Stel je eens voor: je bent een pelgrim in de tijd van de Bijbel. Je bent op reis naar Jeruzalem, de stad van God. Drie keer per jaar trekken de Israëlieten naar de stad om tijdens de grote feesten voor God te verschijnen. Het is een lange... Lees meer

Wachten en vertrouwen

Lieve zussen, We kunnen in de Bijbel veel mensen aanwijzen die geduld moesten hebben. Veel geduld. Mensen die wachtten op de vervulling van wat God hen beloofd had. Wat was het wachten vaak moeilijk. Soms werden ze er moedeloos van. Of ze verloren hun vertrouwen. Ze vroegen zich af... Lees meer