Geloof

God, die alles weet

Lieve zussen, Oordelen over elkaar. Wat gebeurt het vaak en… gemakkelijk. ‘Houd op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt,’ schreef Paulus aan de Korintiërs. Alleen Hij kan rechtvaardig oordelen! Wij, mensen, weten niet welke verborgen dingen er allemaal spelen. Wij kunnen niet in het hart... Lees meer

God ziet je

Lieve zussen, Wat is het mooi buiten! De stralende lentezon, de bloesems en de prille blaadjes aan de bomen. Overal in de prachtige natuur zie je de glorie van God. En heb je gezien hoe mooi de avonden zijn? De zachtgekleurde lucht, de merel die zingt in de vallende... Lees meer

Dankbare christenen

Lieve zussen, Lees Lucas 7:36-50 ‘De liefde van een zondares’ Je hoort wel eens mensen zeggen dat je het niet teveel over zonde en schuld moet hebben. Daar word je een sombere christen van. Uit Lucas 7 leren we dat je juist gelukkig wordt in je geloof als je je... Lees meer

Rots van mijn bestaan

Lieve zussen, Jezus is aan het einde gekomen van de Bergrede. Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt op de luisteraars. Tot slot komt Jezus met een waarschuwing. Ieder die zijn woorden heeft gehoord, is er verantwoordelijk voor wat hij daarmee doet. Het is niet genoeg als je alleen... Lees meer

Omringd door liefde

Lieve zussen, God belooft dat zijn liefde en trouw ons deze week weer zullen omringen. Zijn ontferming is altijd om ons heen. God zal nooit Degene zijn die de relatie tussen Hem en zijn kind verbreekt. Hij zegt nooit: ‘Weet je, Ik houd er mee op om jou lief... Lees meer

Bidden helpt

Lieve zussen, ‘Je moet bidden. Dat helpt! God doet wonderen!’ Misschien heeft iemand jou ook wel eens met deze woorden bemoedigd. Maar soms kan het moeilijk zijn om steeds te horen dat bidden helpt. Want jij bidt al zo lang. En het helpt níet. Je bidt al jaren om... Lees meer

Samen groeien

Lieve zussen, Ik heb zo’n bewondering voor oudere mensen die met de tijd meegaan. Zo heb ik een oudtante van negentig jaar die wilde leren hoe je kunt mailen en iets op internet kunt opzoeken. Ook weet ze hoe ze moet skypen met haar kleinkinderen in het buitenland. Geweldig is... Lees meer

Wijs beraad

Lieve zussen, Het leven is druk. We hebben vaak tijd tekort. Daardoor kunnen we te weinig tijd nemen om onze taak goed voor te bereiden. Je kunt ook een impulsief karakter hebben, waardoor je vaak eerst doet en dan pas denkt. Maar Prediker zegt dat het cruciaal is om... Lees meer

God is dichtbij

Lieve zussen, Misschien heb je wel eens het gevoel dat God een onbereikbare God is. Dat Hij zich niet persoonlijk met jou bemoeit. Uit de preek van Paulus blijkt hoe onterecht deze gedachten zijn.  Paulus ziet met verontwaardiging dat de stad Athene vol afgodsbeelden staat. Overal zijn tempels en... Lees meer

Deze speciale dag

Lieve zussen, Besef je wel hoe belangrijk deze dag is? Vandaag gebeuren precies de dingen die God voor deze dag heeft bepaald. Ik bekeek vorige week wat foto’s van mijn kinderen toen ze nog peuters waren. Op zulke momenten vraag ik me af of ik wel genoeg bij deze jaren... Lees meer