Geloof

Een drievoudig koord

Lieve zussen, Het is een trieste zaak als iemand alleen voor zichzelf leeft, zegt Prediker. Mensen kunnen juist van grote betekenis zijn voor elkaar. Als je onderweg bent en de één valt, kan de ander hem overeind helpen. En je hebt warmte aan elkaar in koude nachten. (vers 10-11)... Lees meer

Warmte

Lieve zussen, Twee zijn beter dan één, ontdekte Prediker, terwijl hij het leven ‘onder de zon’ observeerde. De mens die een leven leidt waarin zijn medemens geen rol speelt, is te betreuren! Prediker komt met drie sprekende voorbeelden. Vandaag kijken we naar het tweede. (vers 11) Als twee mensen... Lees meer

Een uitgestoken hand

Lieve zussen, ‘Twee zijn beter dan één,’ concludeerde Prediker. Hoe angstig leeg is het leven van een mens die alleen vóór zichzelf en mét zichzelf leeft. God heeft ons zo geschapen dat wij van betekenis kunnen zijn in de vele verschillende relaties waarvan we deel uitmaken. Zoals in de... Lees meer

Samen sterk

Lieve zussen, Terwijl Prediker het leven onder de zon gadeslaat, ontdekt hij steeds meer zinloosheid. Zo ziet hij hoe leeg het bestaan is van de mens die leeft als een eenling. Prediker heeft het hier dus niet over iemand zonder levenspartner, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Het... Lees meer

Oog en oor

Lieve zussen, Ik las eens een morgengebed waarin iets dergelijks stond als: ‘Ik dank U dat mijn ogen weer kunnen zien, dat mijn oren horen en mijn mond weer kan spreken, dat mijn voeten me kunnen dragen …’ God is de Schepper van je lichaam. We zijn er verantwoordelijk... Lees meer

Een geweldig effect

Lieve zussen, Als er iets moeilijks in je leven gebeurt, kun je met vragen worstelen. Waarom is dit nodig, Heer? Waarom ík? U weet toch dat ik al problemen genoeg heb? Begrijpelijke vragen van een mens die in wanhoop tot God roept. Paulus’ veelbewogen leven loopt ten einde. Gods... Lees meer

Hij waakt

Lieve zussen, Psalm 3 is een morgengebed van David. Hij schrijft dit lied op één van de dieptepunten van zijn leven. Hij is op de vlucht voor zijn eigen zoon. Wat moet David zich als vader bedrogen en diep gekwetst hebben gevoeld! Hij houdt van zijn kind. Maar zijn... Lees meer

Uitstellen

Lieve zussen, We bidden of God ons werk wil zegenen. Maar het is ook belangrijk om naar onze werkhouding te kijken. We zijn wel eens geneigd om de dingen uit te stellen. Daarvoor kunnen we veel redenen bedenken. We wachten liever totdat… we meer tijd hebben, we minder moe... Lees meer

Gehoorzaam kind

Lieve zussen, Aan het eind van het boek Maleachi staat een prachtige belofte. Niet alleen voor de gelovigen in die dagen, maar ook voor ons. Het blijft niet zoals het nu is, belooft God. Hij heeft het klagen van zijn volk wel gehoord. Hij hoort de frustratie en teleurstelling... Lees meer

In uw spoor

Lieve zussen, Het leven lijkt op een reis door een wisselend landschap. De omstandigheden veranderen voortdurend. En jij moet daarin steeds weer de juiste keuzes maken, soms in een ingewikkelde situatie. Het kan zelfs lijken of je alleen maar ‘uit twee kwaden’ kunt kiezen. Het is lastig om op... Lees meer