Geloof

Een lied in mijn leven

Lieve zussen, In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen. Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst! Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God... Lees meer

In de storm

Lieve zussen, ‘De storm op het meer.’ Een mooie, bekende geschiedenis. De boodschap ervan is zo leerzaam voor het dagelijks leven. Jezus is aan boord gegaan, samen met zijn leerlingen. Tegen mensen die Hem volgden, heeft Hij net gezegd dat het niet gemakkelijk is om zijn leerling te zijn.... Lees meer

Als niemand het ziet

Lieve zussen, Wie ben jij, als niemand je ziet? Heb je alleen last van je zonden als anderen ervan weten? Of knagen ze aan jou omdat er iets tussen Gód en jou in staat? David is een gelovige koning, een man die dicht bij God leeft. Maar hij kan... Lees meer

In Jezus’ naam

Lieve zussen, God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7? ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ En dan toch… We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan. En... Lees meer

Eerbied

Lieve zussen, We mogen altijd en overal tot God bidden. Hij is zo wonderlijk dichtbij. We mogen neerknielen en alle tijd nemen voor een persoonlijk gebed. En we mogen ook spontaan een paar woorden fluisteren, zomaar tijdens onze dagelijkse bezigheden. Daarin mogen we het werk van de Here Jezus... Lees meer

Heb je Mij lief?

Lieve zussen, ‘Het is de Heer!’ Johannes is de eerste die de Here Jezus herkent in de Man die aan de oever van het meer staat. Petrus bindt meteen zijn kleed op en stapt overboord om de laatste meters naar de oever te zwemmen. Echt Petrus. In zijn emotie... Lees meer

Vrouwen die bij Jezus horen

Lieve zussen, Op de vroege Paasmorgen staat onze Verlosser op uit de dood. God geeft die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij hebben van een afstand toegekeken hoe Hij werd begraven. Maar God laat hen nu óók... Lees meer

Stil en leeg

Lieve zussen, Als een geliefd iemand pas gestorven is, kan het eerst onwerkelijk zijn dat hij of zij er niet meer is. De jas hangt aan de kapstok. De fiets staat in de garage. Het is alsof je dierbare elk moment kan thuiskomen. Maar als je bij het graf... Lees meer

Zie, de mens

Lieve zussen, De mensen die Jezus willen doden denken dat zij de macht hebben. In hun blindheid spreken ze hatelijke woorden. Woorden die tegelijk profetieën blijken te zijn! Zonder dat zij het doorhebben. Weten jullie nog wat we lazen over de hogepriester? (Zie ‘God heeft de leiding‘) De hogepriester... Lees meer

Ik ben het

Lieve zussen, Het drong in die dagen nog niet tot de leerlingen door dat de Here Jezus in alles de leiding had. Ze waren doodsbang. Het ging helemaal mis! Hun Meester leek machteloos in handen van de vijand te vallen. Hun droom spatte uit elkaar. Jezus zou geen koning... Lees meer