Geloof

Gelukkig zijn

Lieve zussen, We willen allemaal graag gelukkig zijn. Dat is de diepste wens van elk mens. God schiep de mens volmaakt gelukkig. Ons oorspronkelijke thuis was… het paradijs! Er was geen pijn, geen gemis, geen tekort, geen teleurstelling. Na de zondeval is op deze aarde nooit weer een mens... Lees meer

Oneindig

Lieve zussen, Misschien heb jij in je gebed ook wel eens gepleit. Je wilde God ergens aan herinneren. Je vertelde Hem dat je een goede reden had om op Hem te vertrouwen. Dat deed David ook. Hij bad in Psalm 25 om bevrijding van zijn vijanden en om vergeving... Lees meer

Zondag

Lieve zussen, Om de betekenis van de overdenkingen effectief te houden, zal er voortaan op zondag geen overdenking meer geplaatst worden. Op Gods dag mogen we bemoedigd worden in de kerkdiensten die we meemaken of beluisteren. Tegelijk geeft het mij wat meer ruimte voor rust. Mocht je tóch graag... Lees meer

Opbouwende woorden

Lieve zussen, Misschien heeft iemand ooit iets tegen je gezegd wat zóveel indruk op je maakte dat je het nooit weer vergeten bent. Een leraar, die zei dat hij in je talent geloofde. Je vader, die zei hoe gelukkig hij was toen jij werd geboren.  Opbouwende woorden, waardoor je... Lees meer

Schitterende glans

Lieve zussen, We mogen vandaag op onze eigen plaats Gods liefde uitdragen. We kunnen dit alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom is het zo belangrijk dat we God dagelijks ontmoeten. God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en... Lees meer

(On)vervulde wens

Lieve zussen, Soms kan het je steeds duidelijker worden welke weg God met jouw leven gaat.  Ik noem een voorbeeld. Je bent ernstig ziek. Je bidt om genezing, al heel lang. Maar er verandert niets. Hoort God je niet? Doet jouw diepe verlangen Hem niets? Gelukkig weten we dat... Lees meer

Wat de herfst ons leert

Lieve zussen, Wat is het prachtig herfstweer. Toen ik gisteren door het bos liep, bedacht ik hoe mooi de symboliek van dit seizoen eigenlijk is. O zeker, de herfst heeft ook minder mooie kanten. Voor sommigen is de tijd ‘waarin de blaadjes vallen’ een moeilijke periode. Er hangt een... Lees meer

Mijn eeuwig leven

Lieve zussen, Een ‘zus’ vertelde mij over haar opa die onverwacht in zijn slaap was overleden. ‘Ik had mij geen mooier sterven voor hem kunnen wensen,’ zei ze. ‘Mijn opa ging slapen op aarde en werd wakker in de hemel!’ Jezus heeft een discussie met de Farizeeën. Zo’n gesprek... Lees meer

Wat moeten we doen?

Lieve zussen, Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk. Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen. Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert! Dat bericht maakt diepe indruk. Wat is het lang geleden dat... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer