Geloof

Uit God geboren

Lieve zussen, Het zijn de dagen voor Pinksteren. ‘Geest van hierboven, leer ons geloven…’ citeerde een ‘zus’ vorige week in een reactie. Ja, de Here Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij laat ons niet alleen achter. Hij geeft ons de Heilige Geest, die ons leert geloven en... Lees meer

Afscheid

Lieve zussen, Acht jaar geleden begon ik met de website Zussenliefde. En nu is het moment gekomen waarop ik mij ga terugtrekken. Het is goed voor mij dat Zussenliefde in deze vorm tot een einde komt. Na zoveel jaren schrijven kan er een soort schrijf-moeheid ontstaan. Dit heb ik... Lees meer

Morgenrood

Lieve zussen, Ik was de afgelopen week een keer om vijf uur wakker. In het oosten begon de ochtend al te gloren. Prachtig, die zacht-blauwe en oranje strepen. God gaf weer een nieuwe dag, terwijl iedereen nog sliep. Stel dat ik op dat moment een muziekinstrument had gepakt en... Lees meer

Gelovig wachten

Lieve zussen, De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten. Langzamerhand waren de ogen van de leerlingen opengegaan. De gebeurtenissen rond Jezus’ sterven móesten plaatsvinden. Ze waren lang van tevoren aangekondigd. Ze waren deel van Gods grote reddingsplan.... Lees meer

Garantie

Lieve zussen, Stel dat Jezus destijds níet terug naar de hemel was gegaan, dat Hij gewoon op aarde was gebleven. Zou dat niet heerlijk zijn geweest? Het voelde voor de leerlingen eerst als een groot verlies toen hun Meester hen verliet. En misschien voelen wij het soms ook zo.... Lees meer

De Overwinnaar

Lieve zussen, De Here Jezus is aan het einde gekomen van zijn werk op aarde. Hij zal teruggaan naar de Vader in de hemel. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ Met deze krachtige woorden spreekt Hij zijn leerlingen moed in. Ze mogen rust... Lees meer

Kwetsbaar geloof

Lieve zussen, De Here Jezus weet dat Hij bijna naar de hemel zal gaan, terug naar zijn Vader. Zijn taak op aarde is klaar. Er breekt een nieuwe tijd aan. De leerlingen zullen zijn werk op aarde voortzetten. Alle volken moeten het Evangelie leren kennen. Jezus zal plaatsnemen aan... Lees meer

Onder Gods hoede

Lieve zussen, Stel je eens voor dat wij, net als David, zouden kunnen zeggen: ‘Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.’ Wat zou dat een krachtig begin van deze nieuwe week zijn! Zouden we dan niet alles aankunnen? Hoe is David tot deze... Lees meer

Moeders

Lieve zussen, Het moederschap kan ingewikkeld zijn. Het is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen vasthouden en loslaten. Soms overschat een moeder haar kind en laat ze het te snel zijn weg gaan. Soms wil ze haar kind te graag voor pijn bewaren en durft ze hem niet... Lees meer

Door God gezien

Lieve zussen, Als David het moeilijk heeft, kijkt hij naar Degene die Hem terzijde staat. God, zijn Redder. David weet dat God zijn verdriet opmerkt. Dat beschrijft hij op een treffende manier: Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in... Lees meer