Gelovig wachten

En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. (vers 26)

Lieve zussen,

De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten.
Langzamerhand waren de ogen van de leerlingen opengegaan.
De gebeurtenissen rond Jezus’ sterven móesten plaatsvinden.
Ze waren lang van tevoren aangekondigd.
Ze waren deel van Gods grote reddingsplan.

~~~

Jezus’ vrienden zijn bij elkaar, een groep van wel honderdtwintig mensen.
Ze bidden en ze wachten op de komst van de Heilige Geest, zoals de Here Jezus bevolen heeft.

Dan zien we hoe de Heilige Geest al aan het werk is. De Geest die ons het Woord van God doet begrijpen en ons inzicht geeft.
Kijk, die Petrus! Petrus, die een poos geleden nog zo stellig zei dat Jezus niet sterven mocht. (Mattheüs 16:21-23)
Petrus neemt het woord.
Hij wijst zijn luisteraars op de profetieën over Judas.
Judas had zich tegen de Here Jezus gekeerd. En daarmee ook tegen de bijzondere functie die God hem gaf.
David kondigde het al aan, zegt Petrus. Iemand anders moet Judas’ plaats innemen.
En hij haalt de woorden uit Psalm 109:8 aan:

Laten zijn dagen weinig zijn
en laat een ander zijn ambt nemen.

David sprak over zijn eigen situatie en besefte toen niet dat hij tegelijk over Judas profeteerde. Hoe wonderlijk!
En nu zorgt de Heilige Geest ervoor dat Petrus de betekenis van deze woorden ziet.

De plaatsvervanger van Judas moet een ooggetuige zijn, net als de andere elf leerlingen, zegt Petrus.
Hij moet met Jezus opgetrokken zijn, vanaf het begin van zijn werk tot aan zijn Hemelvaart.

Er worden twee mannen aangewezen die aan deze voorwaarde voldoen: Matthias en Justus.
Dan bidden de leerlingen of God wil aanwijzen wie Judas’ plaatsvervanger moet worden.
God kent de harten van deze mannen.
Hij weet voor wie deze taak bestemd is.
Voor Matthias.

God maakt de leerlingen klaar voor het werk dat bijna gaat beginnen.
Nu is het wachten. Wachten op de uitstorting van de Heilige Geest.
En ze weten het zeker: ook déze belofte zal vervuld worden.

Gebed: Heer, wat is het wonderlijk om te lezen hoe U keer op keer uw beloften vervult. U zorgt voor uw kinderen en voor uw kerk. Geef dat de Heilige Geest ook in mijn hart zijn werk blijft doen. En dat ik uw Woord steeds beter mag begrijpen. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Uw Geest

  Uw Geest waait door mij heen
  zo wordt mijn ziel weer schoon
  mijn ik moet van de troon
  dat kan uw Geest alleen

  uw Geest werkt door mij heen
  werkt dagelijks ongestoord
  en voedt mij uit uw Woord
  waaraan ik kracht ontleen

  uw Geest spreekt door mij heen
  vervult mijn hart en mond
  met woorden die U zond
  want zelf heb ik er geen
  AMEN🙏

 2. Het gebed vind ik zo mooi neergezet,ik denk vaak wou dat de heilige geest ook bij mij “meer binnentreedt “ omdat ik ook zoveel niet snap en begrijp en alleen kan ik het niet.

  1. Dankjewel Grace ,
   Voor de Heilige Geest in jou en jij mag het weer in onze harten leggen.
   Prachtig!!!
   Het was me nog nooit opgevallen, die mooie tekst uit psalm 109: 8
   ” Laten zijn dagen weinig zijn, en laat een ander zijn ambt nemen!
   Dankjewel voor je uitleg!
   Mooi!
   Groetjes Hannelore

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *