Kwetsbaar geloof

... en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (vers 17-18)

Lieve zussen,

De Here Jezus weet dat Hij bijna naar de hemel zal gaan, terug naar zijn Vader.
Zijn taak op aarde is klaar. Er breekt een nieuwe tijd aan.
De leerlingen zullen zijn werk op aarde voortzetten.
Alle volken moeten het Evangelie leren kennen.
Jezus zal plaatsnemen aan de rechterhand van God en daar verdergaan met zijn werk.

We lezen in vers 17 dat de leerlingen nog steeds overweldigd zijn door de gebeurtenissen na Jezus’ dood en opstanding.
Hun Meester, die stierf en begraven werd, leeft!
Als Jezus aan hen verschijnt, kunnen ze het soms maar nauwelijks bevatten.
De Here Jezus moet hen nog vaak overtuigen.
Zoals Tomas, die het eerst met eigen ogen moest zien voor hij het wilde geloven. (Johannes 20:24-25)
En de avond waarop Jezus eerst iets moest eten voor de ogen van zijn leerlingen, vóór ze geloofden dat Hij geen geestverschijning was.
(Lucas 24:36-41)
Het geloof van de leerlingen is nog pril en vaak zo kwetsbaar.

Maar in vers 18 lezen we een paar woorden die ons zoveel moois zeggen. ‘Jezus kwam op hen toe …’
Jezus stapt naar de twijfelende mens toe.
Hij zoekt degene op die Hem nodig heeft om te geloven.
Jezus spreekt de geruststellende woorden: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’
Alle macht! Veel groter en rijker dan de leerlingen zich kunnen voorstellen.

Daarom hoeven ze niet bang te zijn.
Jezus is Koning! Zijn macht is vol glorie zichtbaar geworden toen Hij opstond uit de dood.
De satan heeft verloren.
Jezus regeert in de hemel en… op de aarde!
Ja, ook op de aarde.
Niet pas wanneer God alles nieuw zal maken.
Maar ook tijdens het werk dat nu op de leerlingen wacht.

De leerlingen zullen vast aan deze woorden gedacht hebben toen Jezus naar de hemel was gegaan.
En het is ook een bemoediging voor ons.
Soms kan geloven moeilijk zijn.
Je ziet het verdriet om je heen, je ervaart de macht van het kwaad.
Is het wel waar? Is de satan verslagen? Is de dood overwonnen?

De Here Jezus helpt ons om te geloven.
Hij zegt ook tegen ons: ‘Ik heb alle macht!’
Wij, die net als de leerlingen Jezus’ werk mogen voortzetten op de aarde.

Gebed: Heer, dank U dat U ons helpt om te geloven door de Heilige Geest. Laat het ons rust en vertrouwen geven om te weten dat U alle macht heeft. Geef ons moed om aan uw werk bij te dragen op onze eigen plaats. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Eh, Riek, ik heb een huurhuis en ga niet verhuizen hoor! 😘 Dat is Lies. Riek, heel veel sterkte gewenst. Er is nu op grootnieuwsradio het lied: lopen op het water… “En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op Uw Naam, mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij…”

  1. Sorry Gloria, er komt zoveel voorbij.maar je hebt gelijk. Lies hopelijk word je huis snel verkocht en sterkte met het inpakken.
   Bedankt Gloria voor het lied.
   Liefs Riek

 2. Ik ben het niet met je eens dat de Heer Jezus al regeert op aarde. Dan zou het immers niet zo’n zooitje zijn?? In verschillende teksten in de bijbel komt naar voren dat satan nu nog regeert. De Heer Jezus regeert in de harten en levens van Zijn kinderen, dat wel. En ooit, ná de grote verdrukking, komt Hij terug en zal iedereen Hem zien. En Hij zal gaan zitten op de troon van koning David. Dan zal Hij over de hele aarde regeren en iedereen zal buigen voor Hem. (1000 jarig vrederijk)

  1. Ik las dat JEZUS aan de rechterhand van de Vader zit, door de uitstorting van de Heilige Geest kunnen wij JEZUS die de Christes is
   Volgen ,en gedoopt worden in Zijn naam.

  2. De Heere laat veel toe, maar toch uiteindelijk regeert Hij! Dat is een troost vind ik.
   Best bijzonder en soms ook lastig dat mensen een vrije wil zijn blijven houden na de zondeval we zoeken zo vaak het grijze gebied op, laat ons gebed maar zijn psalm 86 leer mij naar Uw wil te handelen….

 3. Als ik dit weer lees het stukje van jouw Riek,dan ben je echt sterk om het zo neer te kunnen zetten,en je denkt ook altijd nog aan anderen,je ben een topper,zo dit moest ik even zeggen,knuffel van mij❤️

  1. Lief omdat te zeggen Gerda. Ik ben altijd blij 0m te weten dat er mensen zijn die voor mij (ons)bidden, Dank jullie wel.

 4. Goeden morgen allen.

  Jezus, leven van mijn leven,
  Jezus , dood van mijnen dood,
  die voor mij U hebt gegeven,
  in den bangsten zielennood,
  opdat ik niet hoop’loos sterven,
  maar uw heerlijkheid zou erven.
  Duizend, duizend maal o Heer,
  zij U daarvoor dank en eer.

  Dank mijn Heiland, voor uw lijden,
  voor uw bitt’re bange nood,
  voor uw heilig, biddend strijden,
  voor uw trouw tot in den dood,
  voor de wonden ,U geslagen,
  voor het kruis, door U gedragen;
  duizend, duizend maal o Heer
  zij U daarvoor dank en eer.
  Amen🙏

  Voor allen die ziek zijn ,
  of gewoon minder kunnen,
  om de ene of andere reden ook,
  Wens ik God’s kracht en nabijheid toe.
  in mijn gebeden ben ik bij jullie.
  Amen🙏

  1. Wat is dit toch een mooi lied, het raakt me elke keer weer. Jezus Christus die alles heeft gegeven óók voor mij.God die alles in Zijn hand heeft en alle macht heeft ook in de puinhopen van mijn leven. Dank je Gerry voor je lieve woorden van gisteren. Ik weet dat veel mensen mij sterk vinden, mijn buurvrouw zei dat gisteren nog. Zo voel ik mij helemaal niet, ik ben vanbinnen kwetsbaar en zwak, zonder Jezus had ik het allang opgegeven. Vorige week heb ik een gesprek gehad met de huisarts het was niet echt bemoedigend, geen nieuwe pijnstillers die kunnen helpen hersenen die verder afsterven. Mijn man schoot meteen in een depressie en is er nog niet uit. Soms denk ik “Heer kom mij maar halen ik vind het leven moeilijk op dit moment, maar mijn tijden zijn in Uw hand en als ik hier nog nodig ben is het ook goed. Wilt U mij de kracht geven om door te gaan “.In die fase zit ik nu, dus sterk nee maar met Zíjn hulp red ik het elke keer weer. Volgens mij zitten veel zussen hiermee, zonder Hem zijn we hulpeloos maar met Hem kunnen we veel al is het huilend.
   Iedereen heel veel kracht en moed toegewenst bij ziekte, verhuizing en therapieën.
   Veel liefs en een knuffel vanuit Friesland.
   Gloria heb je je huis al verkocht?.

  2. Lieve Riek,
   Ik heb enorm veel bewondering voor jou hoe jij je ziekte draagt samen met de Heer door alle stormen heen.
   Heel logisch dat je momenten hebt dat je ernaar verlangt om naar de Heer te gaan. Ook goed om die heerlijkheid voor ogen te houden dat Hij een plaats voor jou aan het voor bereiden is waar geen pijn en verdriet meer zal zijn. Volledig vrij bij de Heer voor eeuwig!
   De Heer zegent je en is je genadig. 🙏❤️

  3. Dank je wel, ik heb het lied gezongen , ik Ben niet ziek, maar door ouder dom kan ik moeilijker lopen, vooral de trappen oplopen valt niet mee.
   Maar dit lied troost te mij , Alwine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *