Tag: Geloven

Kwetsbaar geloof

Lieve zussen, De Here Jezus weet dat Hij bijna naar de hemel zal gaan, terug naar zijn Vader. Zijn taak op aarde is klaar. Er breekt een nieuwe tijd aan. De leerlingen zullen zijn werk op aarde voortzetten. Alle volken moeten het Evangelie leren kennen. Jezus zal plaatsnemen aan... Lees meer

Nog meer onkruid

Lieve zussen, God zaait zijn Woord in ons hart, lazen we gisteren. Krijgt het zaad de kans om wortel te schieten, te groeien en vrucht te dragen? Het zaad kan verstikt worden door het snelgroeiende onkruid, zegt de Here Jezus. Zo kan ons geloof belemmerd worden door onze zorgen.... Lees meer

Dorens

Lieve zussen, De gelijkenis van de zaaier is een bekend verhaal. Het zaad is het Woord van God, zegt de Here Jezus. (vers 11) Wat gebeurt er in jouw hart als Gods Woord daar binnenkomt? Kan het daar grond vinden? Kan het Evangelie groeien en vruchtdragen? De grond kan... Lees meer

Onze Vader

Lieve zussen, We kennen allemaal het gebed dat de Here Jezus ons leerde: Onze Vader, Die in de hemelen zijt … Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder deze eerste zin is? Jezus bepaalt ons meteen bij het begin van ons bidden bij de relatie tussen God... Lees meer

Een toegewijde vader

Lieve zussen, Mattheüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van Jezus. Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd van haar bezoek aan Elizabet. Maar hij is er niet op uit om haar ‘terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.... Lees meer

Niet zien, tóch geloven.

Lieve zussen, Thomas is de geschiedenis ingegaan als ‘de ongelovige Thomas’. Toch is de kans best groot dat wij nét zo gereageerd zouden hebben als hij. Thomas kon niet geloven wat de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben Jezus gezien!’ Terwijl de deuren van het huis op slot waren,... Lees meer