Tag: Geloven

Een geweldig effect

Lieve zussen, Als er iets moeilijks in je leven gebeurt, kun je met vragen worstelen. Waarom is dit nodig, Heer? Waarom ík? U weet toch dat ik al problemen genoeg heb? Begrijpelijke vragen van een mens die in wanhoop tot God roept. Paulus’ veelbewogen leven loopt ten einde. Gods... Lees meer

Als een kind

Lieve zussen, Een Russische astronaut zou na een ruimtevlucht spottend hebben gezegd: ‘Ik ben God nergens tegengekomen.’ Heel anders was de houding van ruimtevaarder Irwin in 1971. Hij was diep onder de indruk van zijn maanreis. Hij had het gevoel dat hij God daar persoonlijk had ontmoet. Hij had... Lees meer

Gods ‘ja’

Lieve zussen, Wat is het een schok als je ontdekt dat iemand zijn belofte aan jou heeft gebroken, dat je niet op die ander kunt bouwen. De ontrouw en veranderlijkheid van mensen veroorzaken veel verdriet. Paulus wordt door de gemeente van Korinthe beschuldigd van onbetrouwbaarheid. De mensen verwijten hem... Lees meer

Geen onderscheid

Lieve zussen, Er is zoveel veranderd nu het offer van de Here Jezus is gebracht. Dat is best wennen voor de jonge christelijke kerk. Eeuwenlang is alleen Israël Gods volk geweest. De mensen zijn opgegroeid met wetten en gebruiken die symbool stonden voor het komende offer van de Messias.... Lees meer

Persoonlijk

Lieve zussen, Cornelius is een Romeinse onderofficier die in Caesarea woont. En hoe bijzonder: Cornelius is een gelovige man! Hij vreest God, samen met iedereen die in zijn huis woont, zowel familie als werknemers. Als hoofd van een legerafdeling doet hij zijn werk tussen de Joodse bevolking. Cornelius bidt... Lees meer

Afscheidswoorden

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat, is Hij voor de laatste keer samen met zijn geliefde leerlingen. Zij beseffen nog niet dat Jezus woorden van afscheid spreekt. Nu zijn taak op aarde klaar is, zullen de leerlingen zijn werk voortzetten.  Jezus heeft hen daarvoor... Lees meer

Ooggetuige

Lieve zussen, Johannes – één van de twaalf leerlingen – is intens betrokken geweest bij Jezus’ werk op aarde. Hij is een ooggetuige. God zorgde ervoor dat de leerlingen het Evangelie konden doorvertellen. Niet van horen zeggen, maar uit eigen bevinding! Johannes weet hoe belangrijk een ooggetuigenverslag is. Het... Lees meer

U bent mijn Redder

Lieve zussen, Naarmate zijn sterven dichterbij komt, trekt de Here Jezus zich steeds meer terug om met zijn leerlingen samen te zijn. Hij wil hen voorbereiden op de ingrijpende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. Hij heeft nog zoveel met hen te bespreken. Tijdens zo’n moment van samenzijn vraagt Jezus... Lees meer

Ik geloof, Heer!

Lieve zussen, ‘Genezing van een blinde,’ staat er boven deze geschiedenis. Toch lijkt de blindgeboren man degene te zijn die juist níet blind is… Allereerst is er de kortzichtige blik van Jezus’ leerlingen. Ze nemen zomaar aan dat een handicap een straf van God is. (vers 2) Een onbarmhartige... Lees meer

Geloven en kiezen

Lieve zussen, Toen Rachab de twee spionnen van het volk Israël hielp ontsnappen, sprak ze een indrukwekkende geloofsbelijdenis uit. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde.  Rachab, de prostituee uit Jericho, had gehoord van de machtige daden die God voor... Lees meer