Tag: Geloven

Onze Vader

Lieve zussen, We kennen allemaal het gebed dat de Here Jezus ons leerde: Onze Vader, Die in de hemelen zijt … Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder deze eerste zin is? Jezus bepaalt ons meteen bij het begin van ons bidden bij de relatie tussen God... Lees meer

Een toegewijde vader

Lieve zussen, Mattheüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van Jezus. Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd van haar bezoek aan Elizabet. Maar hij is er niet op uit om haar ‘terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.... Lees meer

Niet zien, tóch geloven.

Lieve zussen, Thomas is de geschiedenis ingegaan als ‘de ongelovige Thomas’. Toch is de kans best groot dat wij nét zo gereageerd zouden hebben als hij. Thomas kon niet geloven wat de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben Jezus gezien!’ Terwijl de deuren van het huis op slot waren,... Lees meer

Als geloven moeilijk is

Lieve zussen, De afgelopen dagen lazen we wat écht geloven is. Een diepe verbondenheid met de Here Jezus. Een groeiproces, waarin je je laat voeden door Gods woord. Het kennen van de bevrijdende waarheid: door genade mag je Gods kind zijn. Wat klinkt dat allemaal mooi. Maar de realiteit... Lees meer

Een blijvende band

Lieve zussen, Geloven is niet iets van één moment. Het is geen vluchtige emotie of één bijzondere ervaring. Geloven is een groeiproces waarin je je laat voeden door God zélf. Het is een ontwikkeling die je leven voor altijd verandert. De mensen zien de wonderen die Jezus doet en... Lees meer

Kijk naar Jezus

Lieve zussen, Het leven van een christen is als een wedstrijd waarvoor je veel uithoudingsvermogen nodig hebt, zegt Paulus. Het parcours is niet gemakkelijk. De tegenstander van God zal alles doen om ons onderuit te halen. Tóch moeten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. (vers 1)... Lees meer

Samen geloven

Lieve zussen, God leert ons dat we elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt dat we als Gods kinderen ‘het lichaam van Christus’ zijn. Als je met elkaar één geheel vormt, kun je niet zonder elkaar. Paulus kijkt ernaar uit om de christenen in Rome te ontmoeten. Het verlangen klinkt... Lees meer

Kom bij Mij

Lieve zussen, We gaan vandaag door op het bijbelgedeelte van gisteren. De Here Jezus wijst zichzelf aan als het Brood des levens. Meerdere keren! Maar de mensen willen er niets van weten. Ze protesteren: ‘Kijk wie zijn vader en moeder zijn. Gewone, arme mensen! Hoe kan Hij dan het... Lees meer

Alles wat ik nodig heb

Lieve zussen, De Here Jezus sluit met zijn boodschap aan bij de gewone dagelijkse dingen. Hij gebruikt beelden die elk mens begrijpen kan. ‘Ik ben het Brood dat leven geeft …’ Jezus spreekt deze woorden na de dag waarop Hij meer dan vijfduizend mensen heeft gevoed met vijf broden... Lees meer