Tag: Geloven

Afscheidswoorden

Lieve zussen, Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel gaat, is Hij voor de laatste keer samen met zijn geliefde leerlingen. Zij beseffen nog niet dat Jezus woorden van afscheid spreekt. Nu zijn taak op aarde klaar is, zullen de leerlingen zijn werk voortzetten.  Jezus heeft hen daarvoor... Lees meer

Ooggetuige

Lieve zussen, Johannes – één van de twaalf leerlingen – is intens betrokken geweest bij Jezus’ werk op aarde. Hij is een ooggetuige. God zorgde ervoor dat de leerlingen het Evangelie konden doorvertellen. Niet van horen zeggen, maar uit eigen bevinding! Johannes weet hoe belangrijk een ooggetuigenverslag is. Het... Lees meer

U bent mijn Redder

Lieve zussen, Naarmate zijn sterven dichterbij komt, trekt de Here Jezus zich steeds meer terug om met zijn leerlingen samen te zijn. Hij wil hen voorbereiden op de ingrijpende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. Hij heeft nog zoveel met hen te bespreken. Tijdens zo’n moment van samenzijn vraagt Jezus... Lees meer

Ik geloof, Heer!

Lieve zussen, ‘Genezing van een blinde,’ staat er boven deze geschiedenis. Toch lijkt de blindgeboren man degene te zijn die juist níet blind is… Allereerst is er de kortzichtige blik van Jezus’ leerlingen. Ze nemen zomaar aan dat een handicap een straf van God is. (vers 2) Een onbarmhartige... Lees meer

Geloven en kiezen

Lieve zussen, Toen Rachab de twee spionnen van het volk Israël hielp ontsnappen, sprak ze een indrukwekkende geloofsbelijdenis uit. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde.  Rachab, de prostituee uit Jericho, had gehoord van de machtige daden die God voor... Lees meer

Aan jou uitbetaald

Lieve zussen, Als je een maand hard gewerkt hebt, kun je met voldoening op je salarisstrook kijken. Er wordt een bedrag op je rekening bijgeschreven. Je eerlijk verdiende loon. Het loon waar je recht op hebt, omdat je ervoor gewerkt hebt. De genade die God ons geeft, is een... Lees meer

Kijk om je heen

Lieve zussen, Nu de kerstdagen weer voorbij zijn, kan dezelfde vraag ons overvallen als waar Johannes de Doper mee worstelde. … of moeten we een ander verwachten? Wat had Johannes met hart en ziel de komst van Jezus Christus aangekondigd. Maar wat was er tot nu toe van Gods... Lees meer