Garantie

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker ​anker​ voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar ​Jezus​ als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons ...

Lieve zussen,

Stel dat Jezus destijds níet terug naar de hemel was gegaan, dat Hij gewoon op aarde was gebleven.
Zou dat niet heerlijk zijn geweest?
Het voelde voor de leerlingen eerst als een groot verlies toen hun Meester hen verliet.
En misschien voelen wij het soms ook zo.
Alsof we toch een beetje in de steek gelaten zijn…

Niets is minder waar.
Jezus’ hemelvaart mag zelfs een bemoediging voor ons zijn.
Jezus is ‘als voorloper’ naar de hemel gegaan, zegt Paulus in de brief aan de Hebreeën.
Wij hebben de zekerheid dat wij Jezus mogen volgen en bij God mogen binnengaan.
Wat een geweldig vooruitzicht!

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.

De hoop die wij hebben, zet ons aardse leven in een ander perspectief.
Het is geen twijfelachtige hoop, zo van ‘we moeten maar afwachten of het echt gaat gebeuren.’
Het is de garantie dat het zal gebeuren.
De Bijbel noemt deze belofte zelfs ‘een anker voor onze ziel’.
Een anker is het symbool van hoop en zekerheid.
Een schip werpt zijn anker uit in de vaste zeebodem om niet op drift te raken en de storm veilig te doorstaan.
Zo ligt de redding van Gods kinderen veilig verankerd in hun voorloper Jezus.

Jezus’ hemelvaart is het bewijs dat de weg naar de Vader echt open is.

… tot voorbij het voorhangsel …

Het voorhangsel in de tempel was niet meer nodig toen Jezus gestorven was. (Matteüs 27:51)
We hebben vrije toegang tot God, doordat onze Hogepriester Jezus het offer bracht voor onze schuld.

Wat een rust mag dat geven.
Je hoeft niet bang te zijn.
De weg naar de Vader is open.
Jezus is daar al. En wij zullen daar ook zijn!

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat U mij de zekerheid geeft dat ik U mag volgen naar het Huis van de Vader. Geef dat ik mij stevig vasthoud aan dat anker. Straks zal ik zijn waar U bent. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Een heel mooie overdenking Grace.

  Er kwam een heel oud lied bij mij naar boven, ik deel het met jullie:

  Vaste Rots van mijn behoud,
  als de zonde mij benauwt,
  laat mij steunen op uw trouw,
  laat mij rusten in uw schauw,
  waar het bloed, door U gestort,
  mij de bron des levens wordt.

  Jezus, niet mijn eigen kracht,
  niet het werk door mij volbracht,
  niet het offer dat ik breng,
  niet de tranen die ik pleng,
  schoon ik om mijn zonden ween,
  kunnen redden, Gij alleen.

  Zie, ik breng voor mijn behoud
  U geen wierook, mirr’ of goud;
  moede kom ik, arm en naakt,
  tot de God, die zalig maakt,
  die de arme kleedt en voedt,
  die de zondaar leven doet!

  Eenmaal als de stonde slaat
  dat dit lichaam sterven gaat,
  als mijn ziel uit d’aardse woon’
  opklimt tot des Rechters troon,
  Rots der eeuwen, in uw schoot
  berg mijn ziele voor de dood.

  Mooie dag lieve allemaal.

  1. Bedankt Andrie.
   Prachtig lied,speelden ik altijd op mijn gitaar.
   Bedankt voor het delen.💐

 2. HEMELVAART
  tegen de wet van
  de zwaartekracht in
  zien we Jezus
  van de aarde loskomen

  alsof zijn Vader
  in de hemel
  Hem hoog optilt
  in zijn armen

  Hem reikhalzend
  binnenhaalt
  nadat Hij lang
  is weggeweest

  en wij
  blijven achter
  met ons Hoofd
  in de hemel
  en onze voeten
  op de aarde.

  Amen🙏

  Voor jullie allen
  een mooie Hemelvaartsdag
  gewenst, lieve groet uit
  nu al een zonnig Voorthuizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *