Tag: Vertrouwen

Eeuwig duurt zijn trouw

Lieve zussen, Psalm 118 is een danklied over Gods trouw. Wel vijf maal komen we dat mooie refrein tegen: … eeuwig duurt zijn trouw. (vers 1-4 en 29) Dat is nu precies het grote verschil tussen Gods trouw en de trouw van mensen. Als je het van mensen verwacht,... Lees meer

Je naam is Mens

Lieve zussen, We geloven het allemaal heus wel: God weet wat goed voor ons is. Maar toch is het niet altijd gemakkelijk om hier rust bij te vinden. Vooral niet als ons leven langs wegen gaat die we niet begrijpen. Als we de zin van gebeurtenissen en omstandigheden niet... Lees meer

Plannen maken

Lieve zussen, Misschien heb je grote plannen voor de toekomst, voor de ‘dag van morgen’, zoals de schrijver van Spreuken zegt. Je hebt een reis geboekt, je gaat verhuizen of je hebt gesolliciteerd naar een andere functie. Maar het kan ook zijn dat je bij de dag leeft. Je... Lees meer

Gods leiding

Lieve zussen, Toen vader Jakob gestorven was, werden zijn zoons opnieuw bang voor Jozef. Zou Jozef alsnog wraak op hen nemen om alles wat ze hem vroeger hadden aangedaan? Daarom kwamen de broers bij Jozef, knielden voor hem neer en boden aan om voortaan zijn slaven te zijn. Dit... Lees meer

Schuilen bij de HEER

Lieve zussen, Davids vrienden hebben een dringend advies voor hem: ‘Vlucht!’ David wordt ernstig bedreigd door zijn vijand. Waarschijnlijk gaat het hier om koning Saul, Davids schoonvader. Saul wil maar één ding: David moet uit de weg geruimd worden zodat hij geen bedreiging meer vormt voor Sauls koningschap. David... Lees meer

Als ik er niet uitkom

Lieve zussen, Het gebeurt ons allemaal wel eens. Je ligt ‘s nachts te denken en te denken. Je probeert grip op je leven te krijgen en overdenkt de weg die God met je gaat. Maar je komt er niet uit. Of je piekert over alles wat er in de... Lees meer

Je focus

Lieve zussen, Er is veel gebeden in de afgelopen weken. Tijdens de Kerstdagen baden we om vrede, om de wederkomst van Jezus. Rond de jaarwisseling werd er gebeden om zegen voor het nieuwe jaar. Gisteren hebben we gebeden, thuis en in de kerk. En vanmorgen, toen we de dag... Lees meer

Niemand is aan Mij gelijk

Lieve zussen, God beschrijft met treffende woorden het verschil tussen Hemzelf en een afgod. De Israëlieten zijn Hem keer op keer ontrouw geweest. Ze hebben hun vertrouwen op afgoden gesteld, op beelden van dood materiaal. Beseffen de Israëlieten wel hoe dwaas dit is? Je brengt wat goud en zilver... Lees meer

Geloof, liefde en respect

Lieve zussen, We kunnen ons wel voorstellen wat er door Jozef is heengegaan toen hij vernam dat zijn verloofde Maria zwanger was. Zijn wereld stort in. Weg is zijn toekomstperspectief: een leven met Maria, de vrouw van wie hij houdt. Hoe heeft hij zich zo in haar kunnen vergissen?... Lees meer

U wil ik dienen

Lieve zussen, Je leven in Gods handen leggen is niet altijd gemakkelijk. Vooral niet als je allemaal problemen aan ziet komen. Wat zal er door Maria heen zijn gegaan toen de engel haar vertelde dat ze zwanger zou worden? Het zou lijken alsof ze haar verloofde ontrouw was geweest.... Lees meer