Tag: Vertrouwen

Geloven en verdergaan

Lieve zussen, Op God vertrouwen en doorgaan … Soms kan het bijna onnatuurlijk voelen. Alsof we iets moeten doen wat tegen ons gevoel en verstand ingaat. De Israëlieten waren klaar om het beloofde land binnen te gaan. Ze stonden voor Jericho, de eerste stad die veroverd moest worden. Opnieuw... Lees meer

In Gods hand

Lieve zussen, Soms zou je graag even in de toekomst willen kijken. Bijvoorbeeld als je een belangrijke keuze moet maken. Hoe zal je beslissing uitpakken? Hoe kun je zeker weten dat je inspanningen zullen slagen? Je kunt zelfs besluiteloos worden omdat je geen risico’s durft te nemen. Je durft... Lees meer

Als de dag begint

Lieve zussen, Hoe ben jij vanmorgen wakker geworden? Wat was het eerste waaraan je moest denken? Mozes schrijft in Psalm 90 over de kwetsbaarheid van het mensenleven. Iedereen wordt daarmee geconfronteerd, vroeg of laat. We lopen tegen onze grenzen aan. We hebben te maken met onvermogen, ziekte of verlies.... Lees meer

Geef je zorgen aan God

Lieve zussen, Het zijn onzekere tijden. We horen wisselende nieuwsberichten die ons onrustig en bezorgd kunnen maken. Je vraagt je af: wat is verantwoord of juist níet? Als mijn geliefden nou ziek worden? Wat kan ik plannen en niet plannen? Ga ik weer eenzame weken tegemoet omdat ik geen... Lees meer

Blijf vertrouwen

Lieve zussen, Het is niet zo ingewikkeld om op God te vertrouwen als het goed gaat in je leven. Je kunt Gods liefde intens ervaren in de zegeningen die Hij geeft. Wat een geschenk als je gezond mag zijn, als je vanmorgen weer vol energie aan het werk mag... Lees meer

Als het stormt

Lieve zussen, ‘De storm op het meer.’ Een mooie, bekende geschiedenis. De boodschap ervan is zo leerzaam voor het dagelijks leven. Jezus is aan boord gegaan, samen met zijn leerlingen. Tegen mensen die Hem volgden, heeft Hij net gezegd dat het niet gemakkelijk is om zijn leerling te zijn.... Lees meer

Bidden en vertrouwen

Lieve zussen, Je hebt gisteravond vast gebeden voor een goede nachtrust. En vanmorgen bad je waarschijnlijk om Gods zegen voor deze dag.  En dan?  Wat doen we na ons gebed? Het leven gaat daarna weer gewoon door.  We gaan verder waar we gebleven waren. We worden opgeëist door onze... Lees meer

Waar bent U?

Lieve zussen, Deze psalm begint met twee aangrijpende vragen. Woorden die herkenbaar zijn. Want hebben we niet allemaal wel eens dergelijke gedachten? ‘HEER, waar bent U? Juist nu ik het moeilijk heb, lijkt U ver weg te zijn. Waarom grijpt U niet in?’ Deze vragen kunnen bij je opkomen... Lees meer

Gideon

Lieve zussen, Gideon moest van God steeds meer mannen naar huis sturen. Van het enorme leger dat hij op de been had gebracht, bleven uiteindelijk driehonderd strijders over. Zij moesten het opnemen tegen tientallen duizenden vijanden. Wat zal dit beangstigend voor Gideon zijn geweest. Uit de geschiedenis blijkt hoe... Lees meer

Op God vertrouwen

Lieve zussen, God laat ons in de Bijbel weten dat we nergens veiliger zijn dan bij Hem. God zegt ook dat we op Hem moeten vertrouwen. Dit heeft Hij altijd tegen zijn kinderen gezegd. Vanaf het begin, door al die eeuwen heen. ‘Vertrouw op Mij. Alleen bij Mij is... Lees meer