Tag: Vertrouwen

Geduld

Lieve zussen, God maakt zichzelf bekend als een geduldige God. Een God die rekening houdt met de zwakheid van de mens. Zijn geduld wordt op een wonderlijke manier zichtbaar als Hij Mozes roept bij de brandende doornstruik. God geeft Mozes een bijzondere opdracht: ‘Ik heb het geklaag van mijn... Lees meer

Gods ‘ja’

Lieve zussen, Wat is het een schok als je ontdekt dat iemand zijn belofte aan jou heeft gebroken, dat je niet op die ander kunt bouwen. De ontrouw en veranderlijkheid van mensen veroorzaken veel verdriet. Paulus wordt door de gemeente van Korinthe beschuldigd van onbetrouwbaarheid. De mensen verwijten hem... Lees meer

Alleen aan God de eer!

Lieve zussen, We lazen gisteren dat Barak meer op Debora vertrouwde dan op Gods belofte. Maar God is trouw. Ook als zijn kinderen weer twijfelen en kleingelovig zijn. God zaait paniek in het vijandelijke leger. Daardoor overwinnen de Israëlieten, onder leiding van Barak. Alleen de legerbevelhebber wordt níet door... Lees meer

Gods macht is genoeg

Lieve zussen, De Israëlieten waren God weer ontrouw geworden. Als straf gaf God hen in de macht van een vijandelijke koning. Maar toen kregen ze spijt. En God hoorde hun hulpgeroep. In die tijd was Debora een bekende profetes en rechter in Israël. De mensen hadden veel vertrouwen in... Lees meer

Onbekende toekomst

Lieve zussen, Het is lastig om rustig de onbekende toekomst tegemoet te zien en op God te vertrouwen. We weten wat we hebben… en niet wat we krijgen. Dat is een reden waarom mensen een vertrouwde situatie vaak moeilijk los kunnen laten, zelfs als ze daarin ongelukkig zijn. Het... Lees meer

Dilemma?

Lieve zussen, In deze vreemde tijd kunnen we voor lastige dilemma’s komen te staan. Er wordt verantwoord gedrag van ons gevraagd. We moeten thuisblijven en afstand houden. Niet alleen van onze geliefden, maar ook van onze broers en zussen in het geloof.  Kerkdiensten gaan niet door. Paasvieringen worden afgelast.... Lees meer

Aan God de eer

Lieve zussen, Soms loopt het leven anders dan je wilt.  Je bidt: ‘Heer, zo had ik het me niet voorgesteld. Wilt U dit laten stoppen?’ Misschien word je vervolgens opstandig. ‘Dit is niet eerlijk, Heer. U kunt toch zorgen dat het béter gaat?’ Misschien probeer je met God te... Lees meer

Ik heb geloofd

Lieve zussen, Het is niet zo ingewikkeld om op God te vertrouwen als het goed gaat in je leven. Je kunt Gods liefde intens ervaren in de zegeningen die Hij geeft. Wat een geschenk als je gezond mag zijn, als je vanmorgen weer vol energie aan het werk mag... Lees meer

Kijk naar je Redder

Lieve zussen, Toen Mozes de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, zei God: ‘Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.’ Exodus 4:17 Door de staf veranderde water in bloed, sloegen de hagelstenen neer, kwamen er miljoenen sprinkhanen, ontstond er... Lees meer

Biddag

Lieve zussen, Vandaag is het Biddag. Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen. We zijn afhankelijk van Gods zegen. En daar bidden we dan ook dagelijks om. Maar… hóe bidden we? Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst.... Lees meer