Doorgaan

U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen. (vers 3)

Lieve zussen,

Op God vertrouwen en doorgaan …
Soms kan het bijna onnatuurlijk voelen.
Alsof we iets moeten doen wat tegen ons gevoel en verstand ingaat.

De Israëlieten waren klaar om het beloofde land binnen te gaan.
Ze stonden voor Jericho, de eerste stad die veroverd moest worden.
Opnieuw beloofde God dat Hij voor zijn volk zou strijden. (vers 2)
De Israëlieten hoefden alleen maar op Hem te vertrouwen.
God maakte het wonderlijke aanvalsplan aan Jozua, de leider, bekend.
Zes dagen lang moest het volk één keer per dag in stilte rond de stad trekken.
De priesters die voorop gingen, bliezen op de hoorns.
Op de zevende dag moest het volk zeven keer om de stad trekken.
Daarna, als het hoorngeschal klonk, mochten ze in juichen uitbarsten.
Dan zouden de muren van de stad instorten, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam.

Wat moet dit een indrukwekkende week zijn geweest.
Hoe hebben de inwoners van Jericho naar dit wonderlijke schouwspel gekeken, zes dagen lang?
Met verbazing? Vol angst?
Of hebben ze misschien zelfs gelachen?

En wat hebben de Israëlieten gedacht?
Al die mensen persoonlijk, diep in hun hart?
Vonden ze het moeilijk om te geloven?
Ze moesten precies het tegenovergestelde doen dan wat in een oorlogssituatie logisch zou zijn.
Geen strijdkreten slaken, niet aanvallen en vechten.
Maar zwijgen en lopen. Vertrouwend op God.
Terwijl er zes dagen lang niets gebeurde.
De muren van Jericho stonden als een huis.
De poorten waren hermetisch afgesloten.
Geen enkel teken van een overwinning.

Maar kijk, achter de priesters kwam de Ark van het Verbond!
God zelf was bij zijn volk.
Op de zevende dag klonk het hoorngeschal en barstten de Israëlieten in gejuich uit. De muren stortten in.
Het moment van glorie voor het volk dat op God had vertrouwd!

Op God blijven vertrouwen en verdergaan.
Zelfs als er nog geen tekenen zijn van de gewonnen strijd.
Vraagt God dat ook niet van óns?
Straks, als de laatste dag aanbreekt, zal er bazuingeschal klinken.
Dan zal het moment van glorie aanbreken voor iedereen die op God heeft vertrouwd, verzekerd van de overwinning.

Laat deze geschiedenis ons bemoedigen om ook vandaag te geloven én verder te gaan.

Gebed: HEER, U hebt bewezen dat U voor ons hebt gestreden. De Here Jezus haalde voor ons de overwinning in de zwaarste strijd ooit gestreden. Help ons om te geloven en verder te gaan, ook als er niets lijkt te veranderen. Vertrouwend op U, zeker van de overwinning. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Goedzo Lies! Lastig als alles dan zo samen komt. Hopelijk is het een rustig appartement en ik wil jullie daar véél zegen, liefde en Gods nabijheid wensen!!

 2. Lang geleden zei een dominee in zijn preek: wij hebben ons hele leven te strijden (tegen de zonde)…..als overwinnaars!!
  Dankzij het offer van Jezus Christus.
  We staan er dus inderdaad NOOIT alleen voor.
  God Dank!

 3. De Strijd is gestreden,de Overwinning is behaald,ik mag de weg met Jezus verdergaan!
  Doorgaan,zwijgen en lopend de weg met Hem.
  Vertrouwend op mijn Levende God.
  “Geen duivelsplan of aards bestaan,kan mij ooit roven uit Zijn Hand,als U verschijnt roept U mijn naam,in die verwachting houd ik stand”

  1. Lieve zussen,
   IK weet dat de stad veroverd moest worden,en toch denk ik in die stad woonden ook mensen, kleine kinderen, kleine baby,s, allemaal werden ze gedood, ik blijf het lastig vinden, God heeft een plan met deze wereld, en zeker voor zijn volk Israël.
   IK zal het denk ik begrijpen als ik voor God kom te staan,
   Geloven wordt aanschouwen, staat op de grafsteen van mijn man, laten we het zo maar aan nemen.
   Liefs van mij, allen een zegenrijk weekend, en laten we elkaar vast houden door gebed, Tetsje

 4. Twee dezelfde liederen ongeveer op hetzelfde moment geschreven, wauw, twee zielen, één gedachte!! Lies, heb je mijn reactie van gisteren nog gelezen op jou??

  1. Ja hoor Gloria, gelukkig zijn er wel mensen met wie ik kan praten, maar ik val wel steeds op mezelf terug en de verkoop van ons mooie huis en de overstap naar een appartement zijn voor een hsp’er niet gemakkelijk. Daarnaast hebben we een conflict gehad met een ouder iemand die ik jarenlang wekelijks bezocht en voor wie Harm alle papierwerk verzorgde…
   We hebben het contact verbroken. In dit geval is dat het beste maar het gaat je niet in de koude kleren zitten.

   Ik waardeer je liefdevolle aandacht Gloria. Als ik me na de verhuizing psychisch niet beter voel ga ik professionele hulp zoeken.

 5. Goede morgen Allenmaal.
  Wat een mooie overdenking
  deze morgen,
  om nog eens goed, bij stil te staan.

  Ook mij kwam een lied voorbij.
  zo kunnen wij nog eens meezingen.
  Amen.

  Eens, als de bazuinen klinken,
  uit de hoogte, links en rechts,
  duizend stemmen ons omringen,
  ja en amen wordt gezegd,
  rest ons niets meer dan te zingen,
  Heer, dan is Uw pleit beslecht.

  Scheurt het voorhang van de wolken,
  wordt Uw aangezicht onthuld,
  vaart de tijding door de volken,
  dat Gij alles richten zult,
  Heer, dan is de dood verzwolgen,
  want de schriften zijn vervuld.

  Van die dag ken niemand weten,
  maar het woord drijft aan tot spoed,
  zouden wij niet haastig eten,
  gaandeweg Hem tegemoet,
  Jezus Christus, gist”ren, heden,
  komt voor eens en komt voor goed.

  En daar mogen wij allen,
  vertrouwen in hebben.
  Amen🙏

  1. In Gods overwinning
   Trekken wij ten strijd.
   Samen in Zijn lefer
   Hem ten dienst gewijd.
   Christus, onze Koning
   Stelt Zich aan het hoofd
   Hij heeft ons de zege
   In de strijd beloofd.
   Hij heeft ons de zege
   In de strijd beloofd!

   Als een machtig leger
   Vol van Geest en kracht
   Gaan wij achter Jezus
   Die ons t leven bracht.
   Nergens heersen tweedracht :
   één geloof, één Heer.
   Één in hoop en liefde
   Juichend Hem ter eer.
   Één in hoop en liefde,
   Juichend Hem ter eer!

   Volg Uw Meester, kind’ren,
   Sluit u vast aaneen.
   Hef het schild als pijlen
   Suizen om u heen.
   Hem zij eer, aanbidding
   Roem en heerlijkheid,
   Zingen wij tot glorie
   Hem in eeuwigheid,
   Zingen wij tot glorie,
   Hem in eeuwigheid!

   Opwekking 43, vers 1+2+4

 6. Weer een prachtige bemoediging.
  Al lezend, kwam onderstaand lied in mijn gedachten. Iedereen een gezegend weekend.

  Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
  niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
  Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
  ik bouw op U en ga in Uwe naam.
  Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
  ik bouw op U en ga in Uwe naam.

  Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
  en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
  Toch rijst in mij een lied van overwinning,
  ik bouw op U en ga in Uwe naam.
  Toch rijst in mij een lied van overwinning,
  ik bouw op U en ga in Uwe naam.

  Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
  gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd.
  In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
  in rust met U die mij hebt voortgeleid.
  In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan,
  in rust met U die mij hebt voortgeleid.

 7. Wat mooi Grace, deze overdenking.
  De basis van ons geloof is immers : vertrouwen en zeker weten.
  Als je dat doet kun je rustig achter God aan gaan!

  Een lied wat er bij past:

  Ik bouw op U
  Mijn schild en mijn verlosser
  Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
  Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
  Ik bouw op U en ga in uwe naam 2X

  Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelen
  En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
  Toch rijst in mij een lied van overwinning
  Ik bouw op U en ga in uwe naam 2x

  Ik bouw op u
  Mijn schild en mijn verlosser
  Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
  In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
  In rust met u die mij hebt voortgeleid. 2x

  Fijn weekend zussen, broers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *