Tag: Genade

Dat grote moment

Lieve zussen, Eeuwenlang, al sinds de woestijnreis naar het Beloofde Land, woonde God temidden van zijn volk. Eerst in de tabernakel, waar de tenten van de Israëlieten op eerbiedige afstand omheen stonden. En later in de tempel, in de hoofdstad Jeruzalem. In Gods huis waren drie vertrekken. De voorhof,... Lees meer

Hoe Jezus naar jou kijkt

Lieve zussen, De Here Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd bij Simon de Farizeeër. We weten niet precies waarom. Het is in elk geval geen hartelijke uitnodiging geweest. Jezus is respectloos ontvangen, op een manier die tegen alle fatsoensregels van de oosterse cultuur ingaat. (vers 44-46) Onder de minachtende... Lees meer

Je staat er nooit alleen voor

Lieve zussen, Je kent ze vast wel: die mooie geliefde teksten uit de brief aan de Hebreeën. Het gaat daarin over het meevoelen van Jezus met onze zwakheden. In hoofdstuk 2:18 gaat het over Jezus die ons te hulp kan komen, juist omdat Hij zélf op de proef gesteld... Lees meer

Gehoorzaam kind

Lieve zussen, Aan het eind van het boek Maleachi staat een prachtige belofte. Niet alleen voor de gelovigen in die dagen, maar ook voor ons. Het blijft niet zoals het nu is, belooft God. Hij heeft het klagen van zijn volk wel gehoord. Hij hoort de frustratie en teleurstelling... Lees meer

Het is in orde

Lieve zussen, De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij de Here Jezus zonder angst naar God mogen gaan. Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren. We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel. We leggen zélf een hindernis op de weg die... Lees meer

Hoe God is

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

Kom en ontvang

Lieve zussen, Zoals we vaak in de psalmen zien, kijkt Asaf in dit lied terug op het verleden. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte en deed hen een belofte: Hij zou hun God zijn! Het enige wat ze moesten doen was: God erkennen als hun HEER en Hem gehoorzamen.... Lees meer

Wat wijsheid is

Lieve zussen, Het leven is ingewikkeld. Het lijkt steeds moeilijker te worden om wijs te zijn. Wie snapt hoe het zit en wie weet wat waar is? Ja… wie heeft wijsheid? Als je een kind bent, denk je dat je ouders wijs zijn en alles weten. Maar hoe ouder... Lees meer

Onbevattelijk goed

Lieve zussen, Wij denken als mensen vaak veel te klein van Gods barmhartigheid. Dat leert de Here Jezus ons door deze gelijkenis. De heer van de wijngaard haalt bij het ochtendgloren een ploeg arbeiders van de markt. Het is een uur of 6 en ze hebben een lange werkdag... Lees meer

Alleen met God

Lieve zussen, Wat zou jouw reactie zijn als God een groot wonder in je leven deed? Misschien zou je meteen je beste vriendin bellen. Je zou het in deze tijd kunnen delen op Facebook of Instagram. Misschien zou je ervan getuigen in de kerk of een interview geven aan... Lees meer