Tag: Genade

De weg is vrij!

Lieve zussen, Je zou graag vertrouwelijk met God willen omgaan, zoals een kind met zijn vader. Je zou zonder angst naar Hem toe willen vluchten. Maar iets weerhoudt je. Steeds opnieuw. De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij Jezus zonder angst naar God mogen gaan. Dit heerlijke... Lees meer

Dankbare christenen

Lieve zussen, Lees Lucas 7:36-50 ‘De liefde van een zondares’ Je hoort wel eens mensen zeggen dat je het niet teveel over zonde en schuld moet hebben. Daar word je een sombere christen van. Uit Lucas 7 leren we dat je juist gelukkig wordt in je geloof als je je... Lees meer

De heerlijke conclusie

Lieve zussen, De schrijver van Klaagliederen 3 had het erg moeilijk in zijn persoonlijk leven. Hij had het gevoel dat God hem in de steek liet. Erger nog, dat God tégen hem was. God was toch de Almachtige? Hij had toch de leiding? Waarom deed God hem dan al dit lijden... Lees meer

De troon van genade

Lieve zussen, Lees bij deze tekst ook Exodus 30:1-10 We lezen hier over het reukofferaltaar. Dit mooie gouden altaartje stond in de tabernakel (later de tempel) vóór het gordijn dat het voorhangsel werd genoemd. Achter dat gordijn woonde God. Daar stond namelijk de ark van het verbond; de troon van... Lees meer

In alles

Lieve zussen, Je kent ze vast wel: die bijzonder geliefde teksten uit de brief aan de Hebreeën. Het gaat daarin over het meevoelen van Jezus met onze zwakheden. In 2:18 gaat het over Jezus die ons te hulp kan komen juist omdat Hij zélf op de proef gesteld is.... Lees meer

De oogst

Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze?... Lees meer

Hem behoren wij toe

Lieve zussen, Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’? Dieren kennen hun baas maar al te goed! Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten. Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht. Zelfs na jaren... Lees meer

Omgekeerde wereld?

Lieve zussen, Misschien was je tijdens de feestdagen uitgenodigd voor een diner bij familie of vrienden. Hoe gezellig kan dat zijn! De saamhorigheid. De gastvrijheid. Je zag hoeveel zorg er was besteed aan de maaltijd en met hoeveel warmte je werd… bediend! Het was aan alles te merken dat... Lees meer