Er moet licht komen

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Lieve zussen,

In de eerste verzen van de Bijbel lezen we dat de aarde in het begin woest, doods en donker was.
Toen God de aarde mooi ging maken, schiep Hij allereerst … het licht!
‘En God zag dat het licht goed was.’ (Genesis 1:1-5)
Het licht veranderde alles op de doodse wereld.
Het licht zette de toon!

Paulus laat zijn lezers terugdenken aan de eerste scheppingsdag.
‘Er moet licht komen,’ zei God toen.
Datzelfde gebeurt in ons hart als we de Here Jezus leren kennen, zegt Paulus.
Zonder onze Verlosser is het donker in ons hart.
Donker van zonde en schuld.
Maar God zegt nu opnieuw: Er moet licht komen, door mijn eigen Zoon!

En kijk, alles verandert.
Het Licht zet de toon.
Als de Here Jezus in je hart schijnt, wordt het donker van de zonde verdreven.
Er vindt wéér een schepping plaats: de hérschepping van je hart.
Paulus had het zelf meegemaakt, daar op de weg naar Damascus.
(Handelingen 9)
Wat was het donker in zijn hart, toen hij de mensen die in Jezus geloofden, vervolgde en mishandelde.
Maar toen scheen de Here Jezus met zijn licht in Paulus’ hart.
En alles veranderde!

In een nieuw hart straalt het licht van Gods luister, zegt Paulus.
Zonder de Here Jezus zou dat onmogelijk zijn.
Hoe zou de heilige God anders zó dicht bij de zondige mens kunnen komen?
In zijn Zoon komt God naar ons toe, in al zijn heerlijkheid.
Door Jezus mogen wij Hem zelfs Vader noemen.

Het Licht dat alles verandert – wat een feest!

Gebed: Heer, dank U dat het licht van uw liefde ook in míjn hart mag schijnen. Dank U dat ik zonder schroom bij de Vader mag komen, telkens weer. Omdat de Here Jezus álles veranderd heeft. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Licht van de wereld
  U scheen in mijn duisternis;
  nu mag ik zien wie U bent.
  Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
  Bij U wil zijn, elk moment

  Voor U wil ik mij buigen
  U wil ik aanbidden.
  U wil ik erkennen als mijn Heer.
  Want U alleen bent waardig,
  heilig en rechtvaardig.
  U bent zo geweldig goed voor mij

  Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
  Koning vol glorie en macht,
  bent als een kind naar de wereld gekomen.
  Legde Uw heerlijkheid af.

  Voor U wil ik mij buigen
  U wil ik aanbidden.
  U wil ik erkennen als mijn Heer.
  Want U alleen bent waardig,
  heilig en rechtvaardig.
  U bent zo geweldig goed voor mij

  En nooit besef ik hoe U leed
  de pijn die al mijn zonden deed.
  En nooit besef ik hoe U leed,
  de pijn die al mijn zonde deed

  En nooit besef ik hoe U leed
  de pijn die al mijn zonden deed.
  En nooit besef ik hoe U leed,
  de pijn die al mijn zonde deed.

  Voor U wil ik mij buigen
  U wil ik aanbidden.
  U wil ik erkennen als mijn Heer.
  Want U alleen bent waardig,
  heilig en rechtvaardig.
  U bent zo geweldig goed voor mij

  Dit lied zingt al dagen in mijn hoofd. Nu moet ik het gewoon delen met jullie lieve zussen en broers.
  Dat ook vandaag dit Licht over ons allen mag stralen, want zoals Grace in de overdenking al zegt: het duister moet wijken, er moet licht komen. Liefs,

  1. Wat een mooie liederen allemaal genieten.
   De duisternis zal wijken voor het Licht. Wat een heerlijk vooruitzicht lieve zussen.

 2. Heer, wilt U mij helpen meer op zoek te gaan naar Jezus,om Hem nog beter te leren kennen.
  Deze morgen lees ik dat het zonder verlosser donker in ons hart blijft.
  Wilt U het licht laten schijnen.
  Wijs o God ,mij de weg die ik gaan moet.
  AMEN🙏

 3. Goedemorgen, allemaal, bij het lezen van dit stukje kwam in mijn gedachten op het versje wat ik vroeger zong op het kerstfeest van de zondagschool, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht, óók hopen we het kerstfeest weer te naderen, en dat dan ons aller verlangen mag zijn naar dat liefelijk licht dat vanuit de Hemel ook bij de Herders kwam in onze harten mag schijnen.

  1. Ja ook ik stond eens op een podium ongeveer 8 jaar oud met een kaars in mijn handen en zond het lied: “Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht” en ik hoop die verwachting nog steeds waar te maken als een kaars in deze donkere wereld als zijn kind.

 4. Al lezend begint het in mijn hoofd en in mijn ziel te zingen ……’ ik strek mij uit, Jezus, naar meer van Uw Geest en Uw Heiligheid….’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *