Tag: Binnen in mijn Hart

Liefde en trouw

Lieve zussen, Liefde en trouw worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien we allereerst terug in de relatie die God met ons onderhouden wil. Hij liet in zijn Zoon Jezus Christus zien dat Hij liefhad tot in de dood.... Lees meer

Uiterlijke schijn

Lieve zussen, Stel je voor dat God je zou beoordelen op je uiterlijk? Dat Hij zou rechtspreken op grond van roddels of informatie die op internet te vinden is? Dat God je zou aannemen vanwege je geld, je prestaties of je sociale status? Koning Achaz regeerde in de tijd... Lees meer

Verborgen in mijn hart

Lieve zussen, Het geloof bindt ons samen op een wonderlijke manier. We hebben veel gemeenschappelijk. We zijn kinderen van dezelfde Vader. We zijn gered door onze Here Jezus. En de Heilige Geest werkt in onze harten. Daarnaast hebben we ook gemeen dat we elke dag moeten strijden tegen de... Lees meer

Reputatie

Lieve zussen, De geur van iemands parfum kan nog een poosje in je huis blijven hangen nadat diegene allang is vertrokken.  ‘Het ruikt hier naar visite,’ zei mijn zoontje vroeger als hij uit school kwam en een onbekend geurtje rook.  Soms moet je bij een bepaalde parfum meteen aan... Lees meer

Stil van verwondering

Lieve zussen, Wat zou jouw reactie zijn als God een groot wonder in je leven deed? Misschien zou je meteen je beste vriendin bellen. Je zou het in deze tijd kunnen delen op Facebook of Instagram. Misschien zou je ervan getuigen in de kerk of een interview geven aan... Lees meer

De zere plek

Lieve zussen, De Here Jezus biedt ons een groot geschenk aan: levend water. Wij hoeven niet te putten uit onszelf, uit ons oude leven. Wat daaruit voortkomt kan ons immers niet gelukkig maken. Alleen de Here Jezus kan de leegte in ons leven vullen. Zoals Hij ook deed bij... Lees meer

Binnen in mijn hart

Lieve zussen, We gaan vandaag verder met de beloften van de Here Jezus in Matteüs 5. Bij het begin van zijn werk op aarde spreekt Jezus de mensen meteen aan op hun diepste verlangen: hun wens om gelukkig te zijn. (zie de eerdere overdenkingen) Zo prijst Jezus de mensen... Lees meer

Peil mij en leid mij

Lieve zussen, Een kinderhand in de hand van de ouder. Een handje dat zoekt naar houvast en veiligheid. De nabijheid van zijn ouders is alles voor het kind. Het geeft hem leiding en geborgenheid. Dat geldt niet alleen voor peuters. Het is onmisbaar voor elk opgroeiend kind. Een hand... Lees meer

Ken je Herder

Lieve zussen, Het gebeurt dat mensen hun eigen ideeën willen doorzetten en Gods naam gebruiken om hun woorden en daden gewicht te geven. Hoe gemakkelijk wordt er gezegd: ‘God vindt dit en dat…’ en ‘God wil het zus en zo…’, terwijl het uiteindelijk een idee van de mens is?... Lees meer

God luistert

Lieve zussen, Waar durf je jezelf te zijn, in al je kwetsbaarheid? Op de plaats waar je je het meest veilig voelt. En dat is meestal thuis. Als je je veilig voelt, durf je je masker af te doen en jezelf te zijn. Thuis kun je stil in je... Lees meer