Tag: Advent

Komt allen tezamen…?

Lieve zussen, Misschien vind je de bijbeltekst van vandaag niet echt bij Advent en Kerst passen.  Dat klopt. Maar het lied past wél bij 2020. Vanaf het vroege voorjaar heeft de corona-crisis het dagelijks leven veranderd. We kunnen al maanden niet naar de kerk op de manier die we... Lees meer

Een toegewijde vader

Lieve zussen, Mattheüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van Jezus. Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd van haar bezoek aan Elizabet. Maar hij is er niet op uit om haar ‘terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.... Lees meer

Maria en Elizabet

Lieve zussen, Er staat maar een kort stukje in de Bijbel over het bezoek van Maria aan Elizabet. Maar het is genoeg om te weten hoe mooi deze ontmoeting was. De engel Gabriël vertelde Maria dat haar familielid Elizabet al zes maanden zwanger was. Maria reisde meteen af naar... Lees meer

Mijn reputatie

Lieve zussen, We hechten veel waarde aan onze goede naam. We hebben deze meestal te danken aan de manier waarop we ons hebben laten kennen. Daarvan hangt af of mensen op je durven te bouwen en zich aan je willen verbinden. Toch is je goede naam vooral gebaseerd op... Lees meer

Rachab

Lieve zussen, In de stamboom van Jezus worden speciaal de namen van vier vrouwen genoemd. Dat is bijzonder, omdat in die tijd meestal alleen de namen van de mannen opgetekend werden. Eén van de genoemde vrouwen is Rachab, de hoer. We kunnen beter zeggen: Rachab, onze zus in het... Lees meer

Gods plannen falen niet

Lieve zussen, Gisteren lazen we waarom Mattheüs zijn Evangelie begint met de stamboom van Jezus Christus. Hij neemt ons mee de eeuwen door, vanaf Abraham tot aan de geboorte van Jezus. Sommige namen zijn bekend. Namen van mensen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gods... Lees meer

Een erfenis in het licht

Lieve zussen, Paulus schrijft een bemoedigende brief aan de Kolossenzen. Ze hebben het Evangelie aangenomen, maar de satan probeert hen nog steeds aan te vallen. De strijd tussen het koninkrijk van het licht en de wereld van de duisternis is nog niet voorbij. Paulus wijst zijn lezers op de... Lees meer

Bij Gods volk

Lieve zussen, Het is een wonderlijke gedachte dat het in deze geschiedenis ook over ons gaat. Eeuwen geleden sloot God een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Een verbond dat eeuwig zou duren. ‘Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.’ Abraham geloofde in Gods beloften, al... Lees meer

Het stralende licht

Lieve zussen, Het hoort vanzelfsprekend bij de weken van Advent: de geschiedenis van Zacharias en Elisabet. (Lukas 1:5-25, 39-45 en 57-80) Wat is het mooi om te lezen hoe God aan het werk is om de komst van de Messias voor te bereiden. Johannes is geboren. De mensen vragen... Lees meer

Wachten met vertrouwen

Lieve zussen, Als we moeten wachten, lijkt de tijd langzamer te gaan. Misschien heb je wel eens op een tochtig perron op de trein staan wachten. De minuten kruipen voorbij! Ook tijdens het wachten op de wederkomst kunnen we het idee hebben dat de tijd voorbij kruipt. Soms zeggen... Lees meer