Tag: Advent

God kent je

Lieve zussen, Nooit is het engelenverkeer tussen hemel en aarde zo druk geweest als in de tijd rond Jezus’ geboorte. God stuurt zijn dienaren om belangrijke berichten over te brengen en alles rondom de komst van de Verlosser in goede banen te leiden. De Israëlieten zijn altijd bang geweest... Lees meer

Kom Here Jezus

Lieve zussen, Toen ik laatst langs een bushalte reed, zag ik een kleumend groepje mensen staan. Ze staarden verlangend dezelfde kant op. De kant waar de bus vandaan moest komen. Ik dacht ineens aan de christenen over heel de wereld. We kijken allemaal verlangend dezelfde kant op. Wanneer zal... Lees meer

Volhouden

Lieve zussen, Als je lang moet (ver)wachten, kan het moeilijk zijn om dicht bij God te blijven en op Hem te vertrouwen. Maar door het geloof zal het lukken. Hoe weten we dat zo zeker? God laat ons in Hebreeën 11 terugkijken op de geschiedenis. Hij bemoedigt ons met... Lees meer

Licht op een onbekende weg

Lieve zussen, Onze omstandigheden lijken niet direct op de situatie van het volk Israël. Maar toch kunnen we ons in deze geschiedenis herkennen. Het mag ons bemoedigen wat God toen voor zijn volk heeft gedaan. De Israëlieten hadden een zware tijd achter de rug. Een leven van mishandeling, misbruik... Lees meer

Trouw

Lieve zussen, Advent – de tijd van verwachten. Van uitzien naar de vervulling van Gods beloften. Wat zijn wij rijk als we kijken naar Gods kinderen in het Oude Testament. Denk aan Abraham en Mozes, aan Samuël, David en Daniël. Zij keken verlangend uit naar de komst van de... Lees meer

Op reis

Lieve zussen, De reis naar het beloofde land was een lange barre tocht door de woestijn. Tijdens die reis moesten de Israëlieten veel leren. Ze waren door God apart gezet om zijn volk te zijn. Ze moesten leren om ook als een heilig volk te leven. En ook moesten... Lees meer

Blijf sterk

Lieve zussen, De satan wil helemaal niet dat het licht van God in ons leven schijnt. Hij wil ons beeld van God verduisteren, lazen we gisteren. (Het licht wint) Hij wil het donker laten winnen. Maar de duisternis heeft het licht niet in zijn macht gekregen, schrijft Johannes. Johannes... Lees meer

Het licht wint

Lieve zussen, Door Gods Zoon leren wij God kennen, lazen we gisteren. In de Here Jezus laat God zien Wie Hij is. En hoe groot zijn liefde en genade zijn. Na de zondeval kwam de mens terecht in duisternis en dood. Het tegenovergestelde van licht en leven. De satan... Lees meer

Hij, die er altijd is geweest

Lieve zussen, Advent. De weken waarin we toeleven naar het Kerstfeest. Advent betekent ‘komst’. Zoals Gods kinderen in het Oude Testament verlangend uitkeken naar de komst van de Verlosser, zo kijken wij uit naar zijn wederkomst. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament wordt het aardse leven... Lees meer