Tag: Licht

Het was nacht

Lieve zussen, Zulke mooie lentedagen. En tegelijk dagen waarin we aangrijpende gebeurtenissen gedenken. Het is een week van dubbele gevoelens… Een groot verdriet overvalt de Here Jezus terwijl Hij met zijn leerlingen aan de maaltijd zit. ‘Eén van jullie zal Mij verraden,’ zegt Hij. Hij zit hier met zijn... Lees meer

Leven in het licht

Lieve zussen, Gisteren lazen we dat een kind van God het licht opzoekt. Het licht dat de waarheid blootlegt. De waarheid over onszelf en de waarheid over God Wie leeft in het licht, groeit in het nieuwe leven. … zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat... Lees meer

Zoek het licht op

Lieve zussen, Als de felle zon in je woonkamer schijnt, ontdek je ineens dat het binnen wat minder schoon is dan je graag wilde geloven. Hoekjes met stof. Een vergeten spinnenweb. Het zonlicht verraadt ongenadig dat je je huis met de Franse slag hebt gedaan. De grijze winterdagen en... Lees meer

Een erfenis in het licht

Lieve zussen, Paulus schrijft een bemoedigende brief aan de Kolossenzen. Ze hebben het Evangelie aangenomen, maar de satan probeert hen nog steeds aan te vallen. De strijd tussen het koninkrijk van het licht en de wereld van de duisternis is nog niet voorbij. Paulus wijst zijn lezers op de... Lees meer

Het stralende licht

Lieve zussen, Het hoort vanzelfsprekend bij de weken van Advent: de geschiedenis van Zacharias en Elisabet. (Lukas 1:5-25, 39-45 en 57-80) Wat is het mooi om te lezen hoe God aan het werk is om de komst van de Messias voor te bereiden. Johannes is geboren. De mensen vragen... Lees meer

Kinderen van het licht

Lieve zussen, Paulus wijst zijn lezers op hun identiteit. ‘… wandel als kinderen van het licht.’ Een prachtige, betekenisvolle naam. De Here Jezus noemde zichzelf het Licht der wereld. Daarnaast zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ (Mattheüs 5:14) Daarmee gaf Hij zijn volgelingen... Lees meer

Er moet licht komen

Lieve zussen, In de eerste verzen van de Bijbel lezen we dat de aarde in het begin woest, doods en donker was. Toen God de aarde mooi ging maken, schiep Hij allereerst … het licht! ‘En God zag dat het licht goed was.’ (Genesis 1:1-5) Het licht veranderde alles... Lees meer

Geroepen naar zijn licht

Lieve zussen, Petrus schrijft deze brief aan een aantal gemeenten die het moeilijk hebben omdat ze de Here Jezus willen dienen. De jonge kerken moeten zich staande houden in een vijandige omgeving. Petrus bemoedigt hen en wijst hen erop wie ze zijn: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een... Lees meer

In de schaduw

Lieve zussen, In de nabijheid van het Licht der wereld zal het nooit donker in je leven zijn, schreef ik gisteren. Eén van onze zussen reageerde als volgt: ‘Dat durf ik niet zomaar te zeggen tegen iemand die iets ergs meemaakt …’ Terecht! We lazen al eerder over troostende... Lees meer

Licht dat écht helpt

Lieve zussen, Mensen zijn dit jaar extra vroeg met het aanbrengen van kerstversieringen, hoorde ik op het nieuws. Ze verlangen naar licht en gezelligheid in deze donkere ‘corona-tijd’. Dat kan ik me levendig voorstellen. Het ziet er niet goed uit op deze wereld. Het is donker door zonde en... Lees meer