baby-499976_1280

Op het hart gedragen

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Exodus 28:15-30 ‘Zo draagt Aäron telkens als hij het heiligdom binnengaat, de namen van Israëls zonen op zijn hart, op de borsttas voor de orakelstenen, om de HEER steeds opnieuw aan hen te herinneren.’ (vers 29)       Lieve zussen, Als je je verdiept in de bijbelse symboliek, doe je ontroerende ontdekkingen. Ook daardoor wil God zijn kinderen zoveel vertellen. Bijvoorbeeld …

GraceOp het hart gedragen
freely-44278

Met lege handen

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Lucas 18:9-14 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ (vers 13)       Lieve zussen, Heb jij vanmorgen God al opgezocht? Had je honger en dorst naar wat Hij je te bieden …

GraceMet lege handen
steinar-engeland-100576

De sluier

Grace Geloof 2 Reacties

‘Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.’ Psalm 119:18     Lieve zussen, Gods Woord is wonderlijk mooi. Dat lazen we ook samen in de afgelopen week. Het Evangelie maakt vrij en blij. Gods richtlijnen wijzen ons de weg naar een leven dichtbij God. Je kunt in plaats van ‘Gods …

GraceDe sluier
aditya-saxena-410663

Blijde vrijheid

Grace Geloof 3 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 10:1-13 Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Romeinen 10:12,13         Lieve zussen, Een niet-gelovig meisje zei tegen haar gelovige klasgenote: ‘Ik snap niets van jullie geloof. Ik leef vrij en blij. Ik heb een fijn leven. Maar jullie zijn zo angstig …

GraceBlijde vrijheid
sky-1494656_1280

Opklaren

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Psalm 18:28-30 U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis … Psalm 18:29         Lieve zussen, Afgelopen week schreven enkele zussen me dat ze de trieste wintermaanden moeilijk vinden. Of je hier nu wel of geen last van hebt, we houden allemaal van de zon en de zomer. Licht …

GraceOpklaren
jaelynn-castillo-58387-xxx

Peil mij, Heer

Grace Geloof 7 Reacties

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139:23,24         Lieve zussen, We mogen de nieuwe dag weer samen met God ingaan. Maar we hebben Hem ook nodig om dichtbij Hem te blijven. Dat wist David …

GracePeil mij, Heer
snowdrops-2112076_1280

God werkt

Grace Geloof 8 Reacties

Bijbelgedeelte: Jesaja 55:6-11 ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik …

GraceGod werkt
tim-gouw-79563

Geduld

Grace Geloof 2 Reacties

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. Spreuken 14:29         Lieve zussen, Geduld is een schone zaak, zegt het spreekwoord. Wat heb je eigenlijk een geluk als je met een geduldig karakter geboren bent! De ene mens is nu eenmaal anders dan de andere. Sommigen hebben een kort lontje …

GraceGeduld
kelly-sikkema-382044-xxx

Gered en geroepen

Grace Geloof 4 Reacties

Bijbelgedeelte: 2 Timoteüs 1:1-10 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. (vers 9)       Lieve zussen, Als de tijd kostbaar is en het afscheid nadert, praat je niet over koetjes en kalfjes. Dan zeg je wat er nog gezegd moet worden… De …

GraceGered en geroepen
mitchell-orr-405377

Wat altijd blijft

Grace Geloof 8 Reacties

Bijbelgedeelte: Psalm 145 Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (vers 8)       Lieve zussen, De lofliederen in het boek van de Psalmen zijn prachtig! Vooral op een dag als vandaag. Wat is het mooi om de zondag te beginnen met het lezen van een lofgezang over Gods grootheid. We mogen God prijzen …

GraceWat altijd blijft