Het goede doen

Lieve zussen, Vorige week lazen we dat de Here Jezus ons tot één familie maakt. Door Hem zijn we een gezin, huisgenoten van God. De apostelen komen hier steeds op terug in hun brieven aan de christelijke gemeenten. We moeten elkaar liefhebben, schrijft Paulus aan de Galaten. ‘Laten we... Lees meer

De stad met fundamenten

Lieve zussen, De schrijver van de brief aan de Hebreeën drukt zijn lezers op het hart om niet te verslappen in het leven met de Here Jezus. We zitten vaak met al onze vezels vast aan ons ‘oude leven’. Het kan je heel wat kosten om je daarvan los... Lees meer

God zal je recht doen

Lieve zussen, Gisteren lazen we over de keuze voor een liefdevolle houding. Als je voor de liefde kiest, kun je het goede voor de ander zoeken waar dat mogelijk is.  Maar wat kan dat in de praktijk soms moeilijk zijn… Wat doe je als een ander jou kwaad doet?... Lees meer

Liefde tegenover haat

Lieve zussen, Haat en liefde – twee uitersten. Twee totaal verschillende werelden. We staan in het dagelijks leven telkens voor de keuze: laat ik me leiden door haat of kies ik voor een houding van liefde? De keuze die jij maakt, bepaalt in welke wereld je terechtkomt. Haat en... Lees meer

God helpt je verder

Lieve zussen, Hoe kun je troost vinden in het geloof als de problemen maar niet ophouden? Wij hebben geen zicht op de weg die God met ons gaat. God wil dat we op Hem vertrouwen en ons vasthouden aan wat Hij belooft. God belooft zijn kinderen niet dat het... Lees meer

Alles is veranderd

Lieve zussen, Nadat Jezus uit het graf is opgestaan, ontmoet Hij Maria in de graftuin. Een diepbedroefde Maria. Ze herkent Hem eerst niet. Ze denkt dat ze met de tuinman praat. Maar dan noemt Jezus haar naam. ‘Maria!’ En meteen weet ze Wie er bij haar staat. Ze herkent... Lees meer

Een lied in mijn leven

Lieve zussen, In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen. Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst! Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God... Lees meer

In de storm

Lieve zussen, ‘De storm op het meer.’ Een mooie, bekende geschiedenis. De boodschap ervan is zo leerzaam voor het dagelijks leven. Jezus is aan boord gegaan, samen met zijn leerlingen. Tegen mensen die Hem volgden, heeft Hij net gezegd dat het niet gemakkelijk is om zijn leerling te zijn.... Lees meer

Als niemand het ziet

Lieve zussen, Wie ben jij, als niemand je ziet? Heb je alleen last van je zonden als anderen ervan weten? Of knagen ze aan jou omdat er iets tussen Gód en jou in staat? David is een gelovige koning, een man die dicht bij God leeft. Maar hij kan... Lees meer

In Jezus’ naam

Lieve zussen, God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7? ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ En dan toch… We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan. En... Lees meer