In Jezus’ naam

Jullie hebben niet Mij ​uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. (vers 16)

Lieve zussen,

God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen.
Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7?
‘Vraag en er zal je gegeven worden …’
En dan toch…
We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan.
En vaak verandert er niets.
We zijn teleurgesteld.  Doet God niet wat Hij zegt?
Terwijl Jezus nog wel belooft in Johannes 14:14:

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

We zeggen in onze gebeden:
‘Om Jezus’ wil’ en ‘Dit vraag ik U in Jezus’ naam.’
Maar het lijkt alsof het niets uitwerkt.
Mogen we aan de hand van deze bijbelteksten gebedsverhoring opeisen? ‘U hebt het zélf beloofd, HEER!’

Is dat bidden in Jezus’ naam?
Als we in Jezus’ naam bidden, moeten we ook kijken naar de manier waarop de Here Jezus zélf bad.
Hij bad tot zijn Vader op één van de zwaarste momenten van zijn leven:

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’

(Matteüs 26:39)
De Here Jezus maakte zijn verlangen ondergeschikt aan Gods wil.
Het doel van zijn gebed was niet de vervulling van zijn wens, maar het volbrengen van Gods wil.
En Gods wil en onze wensen zijn soms in strijd met elkaar.

Jezus heeft ons uitgekozen om vrucht te dragen voor Gods Koninkrijk. (vers 16)
Alles wat we daarvoor nodig hebben, mogen we Hem vragen.
En dát zal Hij ons geven.
Dat beloofde Jezus aan zijn leerlingen, en aan ieder die Hem liefheeft.
God zal dat gebed altijd verhoren.
En dat kan wel eens op een heel andere manier en op een heel ander moment zijn dan wij hadden bedacht.
Lees maar eens de mooie gelijkenis die Jezus vóór deze belofte vertelde. (vers 1-8)
Zou de Vader niet weten hoe Hij de ranken zo vruchtbaar mogelijk kan laten zijn?
Hij is met ons bezig, vol zorg en aandacht, vol liefde.
Alles wat Hij doet, doet Hij om ons te laten groeien en vruchtdragen, tot eer van Hem.
Laten we ons aan zijn liefde en wijsheid toevertrouwen, ook als onze wensen misschien niet vervuld worden.

Gebed: Vader, help mij vrucht te dragen voor U. En geef mij daarvoor alles wat ik nodig heb. Leer mij op uw wijsheid te vertrouwen, ook als uw antwoord op mijn bidden anders is dan ik had bedacht.
In Jezus’ naam… Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Dit is zo in strijd met wat de wereld ons toeschreeuwt.
  Satan en zijn wereld draait alles maar dan ook alles om.
  We zien het vooral in deze tijd.
  Leugen wordt waarheid en waarheid wordt leugen, zo staat het ook beschreven. Wees waakzaam!

  Dicht bij Jezus blijven en Zijn Geest zal ons de weg wijzen.
  Wat het vaak zo moeilijk maakt is dat de wereld SCHREEUWD en de Geest FLUISTERT.
  Ps 46:11 wees stil en weet dat Ik God ben!
  Deze tekst is voor mij een reminder om steeds uit mijn denken en redeneren, trekken van de wereldse “ normen en waarde”, terug te gaan naar onze Herder!

  Elke dag dankbaar dat we Hem mogen kennen en mogen groeien!
  Gezegende dag voor iedereen🌻

 2. Meer geduld

  God, ik wil U vragen
  om, als ’t kan, iets meer geduld
  voor mijn vele vragen,
  die nog nimmer zijn vervuld
  Men zegt dikwijls dat U
  ’n Hoorder der gebeden bent,
  zelfs de kleinste zorgen,
  echt van al Uw kinderen kent.

  Moet ik soms beseffen:
  niet mijn wil, maar d’ Uwe, God
  en is dat het richtsnoer,
  dat bepaalt mijn levenslot?
  Maar ‘ k ben ongeduldig,
  en het wachten duurt zo lang.
  In die trieste stilte
  word ik wel eens moe en bang.

  Daarom smeek ik, Vader:
  in een enkel woord gehuld:
  Schenk mij voor mijn zorgen
  toch in hemelsnaam geduld!
  Zo gerust te blijven,
  zo mijn toekomst tegemoet,
  diep in mij die woorden:
  Zo U doet , God, is het goed!

  AMEN🙏

 3. Precies wat ik nodig heb… Amen, Heer Jezus, leer mij ál meer op Uw wil in mijn leven te vertrouwen. En leer me mij volledig te richten op U, op U alléén! Met heel mijn hart vraag ik dit U, in Jezus’ Naam. Amen! ♥️♥️

 4. God vraagt niet om ons begrip, maar om ons vertrouwen, las ik ergens.
  Dat vind ik best moeilijk omdat iets gemakkelijker te aanvaarden is als ik het begrijp.
  Gelukkig mogen we God vragen of Hij ons dat vertrouwen wil geven.

  1. Ja, ‘mijn verlangen ondergeschikt maken aan Zijn wil’, aan Zijn plan met mij. En in plaats van bezig te zijn met mijn wensen, me te richten op het vrucht dragen voor Hem, in het volste vertrouwen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *