Tag: Bidden

In Jezus’ naam

Lieve zussen, God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7? ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ En dan toch… We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan. En... Lees meer

Ontmoeting

Lieve zussen, We kunnen op verschillende manieren bidden. Soms nemen we alle tijd voor ons gebed. We danken God uitvoerig voor de zegeningen die Hij geeft. En er zijn zoveel mensen voor wie we voorbede kunnen doen. Het kan bevrijdend zijn om God te vertellen wat je bezighoudt. Ook... Lees meer

Bidden zonder schroom

Lieve zussen, Hoe ver mag ik in mijn bidden gaan? Zou God nooit eens genoeg van mij hebben? Zelfs niet als ik op de meest ongelegen momenten bij Hem kom? Bidden… Kun je dat altijd maar te pas en te onpas doen? Eens vroegen de leerlingen aan de Here... Lees meer

Onze Vader

Lieve zussen, We kennen allemaal het gebed dat de Here Jezus ons leerde: Onze Vader, Die in de hemelen zijt … Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder deze eerste zin is? Jezus bepaalt ons meteen bij het begin van ons bidden bij de relatie tussen God... Lees meer

Bidden, zoeken en kloppen

Lieve zussen, Soms kun je je afvragen: Luistert God wel naar mij? Ik bid, maar het helpt niets. Om met de woorden van de bovenstaande bijbeltekst te spreken: Het lijkt of God mij eindeloos laat bidden, zoeken en kloppen.  Maar komen onze verwachtingen omtrent gebedsverhoring wel overeen met wat... Lees meer

Contact

Lieve zussen, Wat is het heerlijk dat onze God altijd en overal bereikbaar is. We mogen Hem opzoeken op elk moment van de dag. We kunnen Hem om kracht vragen wanneer we dat maar verlangen. Maar er zijn ook tijden waarin we niet zoveel behoefte voelen om God op... Lees meer

Bidden en vertrouwen

Lieve zussen, Je hebt gisteravond vast gebeden voor een goede nachtrust. En vanmorgen bad je waarschijnlijk om Gods zegen voor deze dag.  En dan?  Wat doen we na ons gebed? Het leven gaat daarna weer gewoon door.  We gaan verder waar we gebleven waren. We worden opgeëist door onze... Lees meer