Tag: Bidden

Een lied in de nacht

Lieve zussen, De dichter van Psalm 42 voelt zich ver van God verwijderd.  Hij verlangt er hevig naar om dichtbij God te zijn. Hij wil hoop houden en blijven vertrouwen. Steeds wijst hij zijn onrustige ziel op de goedheid van de HEER. God ziet hem! Altijd. En God zal... Lees meer

Biddag

Lieve zussen, Vandaag is het Biddag. Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen. We zijn afhankelijk van Gods zegen. En daar bidden we dan ook dagelijks om. Maar… hóe bidden we? Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst.... Lees meer

Praten met God

Lieve zussen, Zomaar tijdens je werk bidden: ‘God, help me!’ Of midden in een moeilijk gesprek denken: ‘God, geef me wijsheid.’ Zo’n kort gebed wordt wel een ‘schietgebedje’ genoemd. Soms is er een moment waarop je meteen wat tegen God wilt zeggen. Net zoals je tegen een vertrouwd iemand doet.... Lees meer

Gewoonte

Lieve zussen, Wat is het heerlijk dat onze God altijd en overal bereikbaar is. We mogen Hem opzoeken op elk moment van de dag. We kunnen Hem om kracht vragen wanneer we dat maar verlangen. Maar er zijn ook tijden waarin we niet zoveel behoefte voelen om God op... Lees meer

Houd vol

Lieve zussen, De Here Jezus leert ons dat we biddend moeten wachten op zijn komst. In dat bidden moeten we volhardend zijn. Dat betekent dat we God voortdurend opzoeken en Hem blijven vragen of Hij uitkomst wil geven. Word niet moedeloos, verslap niet in je bidden. Ook niet als... Lees meer

Zo dichtbij

Lieve zussen, God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Dat is een groot wonder. De almachtige Schepper, die een innige band wil onderhouden met de mens.  Een band gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel laat God steeds zien hoe dicht Hij bij ons komen wil. Hij... Lees meer

Hij heeft het beloofd

Lieve zussen, God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7: 7? En dan toch… We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan.... Lees meer

Bid en zing

Lieve zussen, Jakobus steekt zijn lezers een hart onder de riem. Hij spreekt hier speciaal tegen Gods kinderen die lijden onder armoede en onrecht. Hoe kun je als Gods kind moed houden, ook als het tegenzit? Vergeet niet dat God je Rechter is, zegt Jakobus. We mogen uitkijken naar... Lees meer

Je focus

Lieve zussen, Er is veel gebeden in de afgelopen weken. Tijdens de Kerstdagen baden we om vrede, om de wederkomst van Jezus. Rond de jaarwisseling werd er gebeden om zegen voor het nieuwe jaar. Gisteren hebben we gebeden, thuis en in de kerk. En vanmorgen, toen we de dag... Lees meer

Wat mag je verwachten?

Lieve zussen, Misschien vraag je je wel eens af wat je eigenlijk mag verwachten op je gebed. Want vaak verandert er niets in je omstandigheden. Je blijft ernstig ziek. Het gemis van je dierbare doet onverminderd pijn. Je moet nog steeds in therapie voor de trauma’s uit je jeugd.... Lees meer