Tag: Bidden

Altijd in contact

Lieve zussen, Paulus schrijft in zijn brieven dat we moeten volharden in het gebed. Waarom is het zo cruciaal dat we ‘onophoudelijk bidden’? Misschien heb je God vaak gesmeekt om een oplossing voor je problemen of om verlichting van je pijn. Maar er verandert niets. Het lijkt erop dat... Lees meer

De levende God

Lieve zussen, We hadden het er vorige week al over: soms voelt het alsof bidden geen zin heeft. (Zie Bestemd om te bidden) ‘God zal heus zijn plan niet veranderen door mijn gebed. Als ik Hem mijn verlangens vertel, weet ik dus al dat het niks uitmaakt. God doet... Lees meer

Begrijpen wat je leest

Lieve zussen, Als we uit de Bijbel lezen, kunnen we nooit zonder het gebed: ‘Open mijn hart en verlicht mij door de Heilige Geest…’ God spreekt tot ons door de Bijbel, zijn Woord. En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat we begrijpen en geloven wat we... Lees meer

Bestemd om te bidden

Lieve zussen, Misschien zijn deze gedachten ook wel eens bij jou opgekomen: ‘Heeft bidden wel zin? God heeft immers een plan? Daar kan mijn gebed heus niets aan veranderen. God doet toch wel wat Híj wil…’ Maar dan maken we een denkfout. Ons bidden heeft namelijk alles te maken... Lees meer

De Wijnbouwer weet wat Hij doet

Lieve zussen, ‘Hoe kan dat toch,’ vragen veel zussen zich af. ‘God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen. Maar Hij doet het in mijn leven niet.’ ‘Vraag en er zal je gegeven worden …’ Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7:7?... Lees meer

God vergeet jou nooit

Lieve zussen, Ben je wel eens door iemand vergeten? Je had je vriendin verteld dat je voor een spannend onderzoek naar het ziekenhuis moest. Maar ze liet die dag niets weten en vroeg pas na een week wanneer je die afspraak ook maar weer had. Toen je haar op... Lees meer

Ik kijk uit naar uw antwoord

Lieve zussen, Soms kunnen we het idee hebben dat God ons maar laat bidden en geen antwoord geeft. We verwachten eigenlijk ook niets meer. Ons gebed wordt een gewoonte.  We vragen God… en we beëindigen ons gebed zonder hoop, zonder verwachtingen. Ik werd getroffen door de manier waarop Habakuk... Lees meer

Het doel van deze dag

Lieve zussen, Als je ’s morgens wakker wordt, kunnen de dagelijkse verplichtingen je meteen opvragen. Je moet je haasten om op tijd op je werk te zijn, de kinderen roepen, of je moeilijke omstandigheden eisen direct je aandacht op. Wat is het belangrijk dat we daardoor niet vergeten stil... Lees meer

Blijven bidden

Lieve zussen, De boodschap die de engel Gabriël aan Zacharias bracht, was heerlijker en wonderlijker dan Zacharias ooit had kunnen bedenken.  … je ​gebed​ is verhoord … Daarmee bedoelde Gabriël niet alleen het gebed om een kind, maar óók alle gebeden om de komst van de Verlosser.  Zacharias bad... Lees meer

(On)vervulde wens

Lieve zussen, Soms kan het je steeds duidelijker worden welke weg God met jouw leven gaat.  Ik noem een voorbeeld. Je bent ernstig ziek. Je bidt om genezing, al heel lang. Maar er verandert niets. Hoort God je niet? Doet jouw diepe verlangen Hem niets? Gelukkig weten we dat... Lees meer