Een lied in mijn leven

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.
(vers 1)

Lieve zussen,

In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen.
Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst!
Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God zal oordelen, als Rechter van de aarde. (vers 11-13)

Daarom doet de dichter een oproep aan ons allemaal.

Zing voor de HEERE een nieuw lied!

Een danklied, dat over heel de aarde klinkt en alle mensen bereiken zal.
Een lied dat vertelt over God die redt. Een lied dat Gods machtige wonderen bezingt. (vers 2-3)
We moeten de boodschap van dit lied zelfs ‘van dag tot dag’ bekendmaken!

De afgoden, door mensen bedacht, zijn ‘minder dan niets’ (NBV), terwijl God de schepper van de hemel is. (vers 4-6)
Iedereen moet zijn majesteit erkennen, Hem offers brengen en zich voor Hem neerbuigen. (vers 7-9)
Ja, we moeten het iedereen vertellen: God is Koning. Hij heeft de wereld in zijn hand en Hij zal rechtspreken. (vers 10)

Uiteindelijk zal heel de schepping instemmen met dit nieuwe lied.
De hemel en de aarde, de zee, het veld, de bomen – alles en iedereen zal juichen voor de HEER die in aantocht is. (vers 11-13)

Wat een enthousiaste oproep aan ons allemaal.
Maar nu concreet.
Hoe kunnen we hieraan gehoor geven?
We kunnen toch niet zingend door het leven gaan?
Soms is zingen zelfs erg moeilijk.
In verdrietige tijden kun je vaak geen lied uit je keel krijgen.

Toch kunnen we allemaal instemmen met het nieuwe lied.
Heel ons leven mag een lied zijn. Een lofzang voor God.
De boodschap van Psalm 96 mag doorklinken in ons dagelijks leven, in de dingen die we deze week te doen hebben.
We mogen wijzen op de God die redt, die grote wonderen doet.
Deze boodschap kunnen we zelfs uitdragen op moeilijke dagen.
Er is hoop! We hebben perspectief.
De Here Jezus komt eraan.
De glorie van God zal heel de aarde vervullen.
Hij zal alles rechtzetten, zoals Hij heeft beloofd.

Ja, laat het nieuwe lied ook in jouw leven klinken.

Gebed: HEER, ik wil U loven omdat U de God bent die redt en ons een toekomst geeft. Help mij om deze blijde boodschap uit te dragen en met mijn leven naar U te wijzen. Kom haastig, Here Jezus. Ik kijk verlangend naar U uit. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Roos, ik heb hier nog een prachtig lied voor je. Het gaat over de grootheid van Gods liefde, die is ook voor jou Roos! Echt waar!
  Je hoeft het niet te zingen, gewoon lezen is ook prima…
  Maar je kunt het ook beluisteren op you tube bijv.
  Het is een engels lied maar dit is een nederlandse vertaling.
  (Het heet thank you en is van jesus army):

  Zo veel keer Heeft U zich naar mij uitgestrekt
  Maar ik draaide U mijn rug toe omdat ik niet dacht dat U iets had wat ik nodig had
  Nu bent U alles voor mij U bent alles voor mij.
  Ik kan niet zonder U o God,
  U bent alles

  En ik wil mijn dank uitspreken,
  Ik was verloren en U heeft me gevonden,
  Ik was dood van binnen,
  En U blies uw adem in mij,
  En U bracht mijn botten tot leven.
  Ik wil zeggen: Dank U, Dank dat U mij heeft gered.
  Dank U dat U onvoorwaardelijk van me houdt God.

  U stond met open armen.
  Maar ik rende weg. Want ik was bang voor de pijn die met vertrouwen kwam.
  Maar ik kwam terug rennen,
  In Uw omarming,
  Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn,
  U zou me nooit verlaten God.

  Ik verdien U niet God (x2)
  Maar U blijft toch van mij houden.
  O U zult nooit ophouden om mij lief te hebben God.

 2. Lieve Roos, wat goed en dapper dat je hier je nare gevoelens durft delen.
  Depressief zijn is net een zwart gat, waar je maar moeilijk weer licht kunt zien he? Je zegt : ik ben God kwijt…wat verdrietig Roos. Komt dat door de depressie? Je mag dan beseffen dat God er wel is Roos, bij jou, naast jou en om je heen. Ook al voel jij dat nu niet, toch mag je daar op vertrouwen en je aan Hem vastklampen. Hij raakt jou nooit kwijt!
  Wat bedoel je met: ik ben net als Judas? Voel jij je een verrader van Jezus?
  Die aanvechtingen zijn erg naar, de satan pakt je vaak op kwetsbare plekken… vouw maar je handen en zeg alleen maar : Here, help me!
  Veel pijn… heel vermoeiend en ook erg van invloed op je psyche, je zou er depressief van worden als je altijd pijn hebt!
  Roos, heb je mensen die je vertrouwt? Die je willen helpen, naar je willen luisteren en voor je bidden?
  En hulp en evt medicatie ivm je depressie en pijn?
  Ik zal voor je bidden Roos, om nieuw perspectief, weer open zicht en vertrouwen op God, om mensen om je heen en hulp… en ik weet zeker dat er heel veel zussen hetzelfde doen!
  Voor nu , veel sterkte! Een dikke knuffel,

  1. Dankjewel dat je dat voor me bidt. Ja, God kwijt komt door de depressie en dat ik niet helder kan denken. Ik krijg ook gewone dingen niet voor elkaar. En ik kan me nergens op concentreren. Het is echt een zwart gat zonder doel en zonder mensen. Ik voel me een verrader van Jezus omdat ik niet altijd voor Hem opkwam. En nu heb ik één en al angsten. Vaak kan ik niet anders bidden dan: Heere help me. Maar ik voel me verlaten door Hem en leeg. Dat is nog het ergste. Maar ik ben ook veel alleen en dan blijft het maar malen. Ik heb slaapmedicatie, maar dat geeft geen rust wat betreft het geloof. Het is alsof ik voorgoed van God verlaten ben.

  2. Fijn Roos, dat je nog even weer gelezen hebt. En dat je nog even reageert!
   Wat erg voor je dat je je zo leeg en verlaten voelt…
   Mag ik je aanmoedigen om een pastor of predikant te benaderen om je te helpen op geloofsgebied? Hij of zij kan jou daar vast de weg in wijzen en je helpen weer jouw contact met God te herstellen.
   Wat zou het heerlijk voor je zijn als je God weer als je Vader mag ervaren en beleven, en Jezus als je Redder, Roos. Wat een rust en blijdschap zou je dan weer ervaren! Dan wordt dat zwarte gat opgevuld met Licht en warmte! Geef jezelf die kans Roos, zoek (vandaag nog) iemand die jou daar in kan bijstaan.
   En: je hebt Jezus verraden omdat je niet voor Hem opkwam. Ja, dat overkomt ons allemaal steeds Roos, doordat we niet durven spreken soms of het juiste moment voorbij laten gaan. Je mag het bij het kruis neerleggen, Jezus is ook hierom voor ons gestorven. En Hij heeft overwonnen!! Als je dat gelooft en belijdt sta je rein voor God ,Roos!
   Veel sterkte in jouw pereoonlijke situatie , ik denk aan je en bid voor je, liefs, 💝🙏

 3. Zou zo een kop thee voor je komen zetten, lekkere muffin erbij of grote krakeling en gewoon daarvan genieten, misschien God danken voor dat kleine genot van samen zijn en iets zoets en warms aan je brengen / ontvangen vanuit liefde. Zijn Licht. En het is dan ok als je voelt dat je niet genieten kan want dat is wat satan je brengt.

  1. Sterkte Riek, ik bid voor jou. Ik bid je de kracht toe dat het dragen lichter voelt en dwar daar doorheen je vreugde opmerkt in je hart.
   Ps ik ga vaak huilen onderwijl ik zing

  2. Dankjewel Diana, dat zou even fijn geweest zijn. Ja het is echt de satan die zegt je mag niet dit en dat en je moet dit en dat. En je bent een farizeeër enz. En het is allemaal bedrog geweest.

 4. 1 Zing een nieuw lied voor de Heer,
  iedereen op aarde zing voor Hem!
  2 Zing voor de Heer en prijs Hem,
  Vertel elke dag over Zijn redding.
  3 Vertel aan de volken van zijn macht.
  Vertel alle landen van zijn wonderen.
  4Want de Heer is gewelding.
  Hij is het waard dat we Hem prijzen.
  Voor Hem moeten we veel meer ontzag hebben
  dan voor alle anderen goden.
  5Want de goden van de andere volken zijn
  geen echte goden.
  Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.
  6Hij is een indrukwekkende Koning.
  Kracht en Macht zijn in zijn heiligdom.
  7Mensen van de aarde, gehoorzaam de Heer..
  Erken zijn macht, want daar heeft Hij recht op.
  8Eer Hem en aanbid Hem.
  Kom naar zijn heiligdom en breng offers.
  9Buig voor de Heer
  als Hij in al zijn pracht verschijnt.
  Heb ontzag voor Hem!
  10Zeg tegen de volken: ”De Heer is Koning!
  Dankzij Hem staat de wereld stevig en vast.
  Hij zak rechtvaardig oordelen over de volken.
  11De hemel zal blij zijn, de aarde zal juichen.
  De zee met alles wat daar in leeft, zal bruisen.
  12Het veld met alles daarop zal huppelen
  van blijdschap.
  De bomen van het bos zullen juichen
  voor de Heer.
  13Want Hij komt rechtspreken over de aarde.
  Hij zal een rechtvaardige Rechter zijn.
  Hij zal zich aan Zijn woord houden
  wanneer Hij rechtspreekt over de volken.
  AMEN

 5. Goedemorgen zussen,
  Zingen juist in een periode waarin ik het moeilijk heb, soms huilend soms gewoon vanzelf. Als ik niet kan zingen dan ben ik wel erg ver heen en probeer het toch. Het tilt me op naar Jezus toe. En Engelse liederen zijn ook mooi, maar vaak weet ik niet wat het betekent dus waarom geen mooie Hollandse liederen en psalmen er zijn er zoveel.
  Maar voor iedereen is er altijd een lied in wat voor taal ook. Zing zusters zing en breng God eer Híj is het waard altijd.
  Een liefdevolle groet uit een nog zonnig Friesland.

  1. Heel veel sterkte Riek in jouw persoonlijke situatie. Ik bid je de zegen en liefde van onze liefdevolle Vader toe. Liefs, 🙏💝

 6. Wat heb je dit mooi uitgelegd Grace. Hier heb ik van geleerd.
  Heb ooit iemand eens horen vertellen toen hij in een vergadering vroeg waarom er zoveel Engels gezongen werd in de gemeente, toen kreeg hij als antwoord .
  Er staat in de psalmen zing de Heer een nieuw lied.
  Ik vond dat toen al heel,bedenkelijk. Maar nu jij dit zo mooi uitlegt begrijp ik het.
  Dat dat nieuwe lied ook deze dag deze week en verder uit mijn mond zal klinken.
  Gezegende week zussen ik bid ieder die verdriet pijn depressief is of in een uitzichtloze situatie leven de merkbare nabijheid van onze Hemelse Vader toe. 🌈❤️

  1. Die nabijheid heb ik hard nodig. Ik ben God kwijt en ben net als Judas. Ik ben depressief en heb veel aanvechtingen. Heb ook lichamelijk pijn en ben veel alleen. Kan me ook nergens op concentreren. Begrijp vaak niets meer van het geloof. Kan ook niet zingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *