De stad met fundamenten

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

Lieve zussen,

De schrijver van de brief aan de Hebreeën drukt zijn lezers op het hart om niet te verslappen in het leven met de Here Jezus.
We zitten vaak met al onze vezels vast aan ons ‘oude leven’.
Het kan je heel wat kosten om je daarvan los te maken en dicht bij God te blijven.
Maar het gaat ons lukken als we voor ogen houden dat we onderweg zijn.
Onderweg naar de blijvende stad: Gods koninkrijk.

Daarmee refereert de schrijver aan de lijst geloofsgetuigen die hij heeft opgesomd in hoofdstuk 11.
Ook deze mensen waren onderweg.
Ze moesten allemaal op hun eigen manier loslaten en gelovig standhouden.
Neem bijvoorbeeld Abraham.
In hoofdstuk 11:9-10 lezen we dat hij de zekerheden in zijn geboorteland achterliet en ver van huis in een tent ging wonen.
Een tent!
Een tijdelijk verblijf dat je gebruikt als je onderweg bent.
Het tegenovergestelde van een stad.
Maar Abraham kón zijn oude leven loslaten en God gehoorzaam zijn, omdat hij uitkeek naar zijn toekomstige woonplaats: een stad met fundamenten, door God ontworpen en gebouwd. (vers 10)

Ook wij zijn onderweg naar de stad met fundamenten.
De stad die ons Thuis zal zijn.
Paulus noemt ons zelfs al burgers van deze stad. (Efeziërs 2:19)
Als we onszelf daaraan herinneren, worden we moedig en sterk.

Vraag je eens af: wat moet ik loslaten om dichter naar God toe te groeien?
Met welke oude gewoonten moet ik breken om ruimte te maken voor mijn band met Hem?
Welke verleidingen of valkuilen scheppen afstand tussen God en mij?
Ben ik nederig en doe ik mijn uiterste best om in vrede met mijn naaste te leven? Of ga ik voor mezélf?
Inderdaad, het afrekenen met je oude leven houdt in dat je jezelf moet verloochenen.

Maar wordt dat niet gemakkelijker als je mag uitkijken naar zó’n geweldige toekomst?

Gebed: Heer, leer mij om te ontdekken wat ik achter me moet laten om dichter naar U toe te groeien. Geef mij moed en kracht om oude verkeerde dingen los te laten en U gehoorzaam te zijn. Dank U dat wij samen onderweg mogen zijn naar de stad, door U ontworpen en gebouwd. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Wat ’n dag, o wat ‘dag, Als ik Hem ontmoeten mag, eenmaal eens bij Hem te zijn, waar geen ziekte is of pijn. en verder weet ik dat lied niet meer. Het werd gezongen door Esther Tims. Ga het nog eens op zoeken via Google. Allemaal ’n gezegend weekend en wees ’n zegen.

  1. Binnenkort komt de dag,
   dat ik Hem begroeten mag.
   Mijn problemen zijn voorbij,
   Jezus komt en ik weet dat Hij, mij
   een plaats heeft bereid.
   Vrede tot in eeuwigheid.
   Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn.

   Refrein:
   Wat een dag wat een dag
   als ik Hem begroeten mag. En
   voorgoed naar Hem zal gaan
   oog in oog met Hem zal staan.
   En Hij leidt mij aan Zijn hand
   naar het lang beloofde land
   Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn.

   Alle zorgen voorbij
   want ook dat beloofde Hij,
   en geen ziekte, geen pijn
   geen verdeeldheid zal er zijn.
   Maar we juichen voor de troon,
   zijn voor altijd bij Gods Zoon.
   Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn.

   Refrein

 2. Wat een mooie overdenking ,om hier bij stil te mogen staan en om ons daarop te verheugen.
  Alle dingen door God voor ons gedaan. Amen🙏

  Ik wil mij graag aansluiten met jouw alles zeggende gebed Grace🙏

  En door zussen hier een mooie reactie geschreven,
  verwerkt in een lied. Riek, Magda,en Magreet.
  Zo mooi bedankt ❤voor het delen.
  Groeten uit een mooi zonnig Voorthuizen⭐

  1. Goed gedaan Abeltje.
   Nu kunnen wij dit lied allen mee zingen.
   Prachtig lied bedankt voor het delen.🙏
   Goed weekend.

 3. Ja,wat een genade om te weten dat we een fantastische toekomst hebben. Heimwee naar ons toekomstig huis,ik verlang er naar en zie ernaar uit. Wat een dag zal dat zijn,.Een heel gezegend weekend allemaal vanuit een zonnig Friesland.

 4. Lichtstad met uw paarlen poorten
  Wond’re stad zo hoog gebouwd
  Nimmer heeft men op deez’ aarde
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
  Luist’ren naar zijn liefdestem
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem

  Heilig oord vol licht en glorie
  Waar de boom des levens bloeit
  En de stroom van levend water
  Door de gouden godsstad vloeit

  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
  Luist’ren naar zijn liefdestem
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem

  Gaat door!

  Wat een vreugde zal dat wezen
  Straks vereend te zijn met Hem
  In die stad met paarlen poorten
  In het nieuw Jeruzalem

  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
  Luist’ren naar zijn liefdestem
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem

  Wat hebben we een heerlijke toekomst voor ons liggen, in die stad met paarlen poorten in het nieuw Jeruzalem. Daar waar we voor altijd bij de HERE Jezus mogen zijn. WAT EEN VOORUITZICHT.

  1. Zéér bijpassend, Magda!! Zeer mooi lied, wat wij in de kerk altijd zingen als er weer iemand heen is gegaan…

 5. 1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
  Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
  Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
  en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

  Refrein
  Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
  Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

  2. Al de teek’nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
  van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
  O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
  juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Bruigom tegemoet!

  3. O, soms voel ‘k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
  ‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
  Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
  Maranatha! Blijve ’t wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

  Wat een heerlijkheid om daarheen op weg te zijn, om straks bij Hem te zijn.
  Ook met alle onrust hier op aarde, dan zegt Lucas zo mooi: als al deze dingen geschieden, richt uw oog naar boven.
  Iedereen een gezegende dag vandaag!

  1. “Hij verlangt nóg meer dan wij”… Zo ontroerend, die zin.. Zingen wij óók af en toe in de kerk…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *