herbal-2562218_1280

Stil van dankbaarheid

Grace Geloof 6 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 5:1-11 ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.’ (vers 1)       Lieve zussen, Dankbaarheid. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk met dit woord? In het christelijk geloof heeft dankbaarheid een opvallende plaats. Misschien worstel je wel eens met het vage schuldgevoel: ben ik wel …

GraceStil van dankbaarheid
lil 1

Overal om je heen

Grace Geloof 6 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 1:19-23 ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.’ (vers 20)       Lieve zussen, Toen ik gisteren door de tuin liep, zag ik ineens kleine groene puntjes uit de aarde steken. Het begin van mijn tulpen! Wat een wonder dat ze voor …

GraceOveral om je heen
andy-omvik-295479

Hem behoren wij toe

Grace Geloof 3 Reacties

Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Jesaja 1:3       Lieve zussen, Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’? Dieren kennen hun baas maar al te goed! Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten. Ze kennen de stem van hun …

GraceHem behoren wij toe
nahuel-hawkes-294637

Mijn bijdrage

Grace Geloof 3 Reacties

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Matteüs 13:8       Lieve zussen, We kennen allemaal de gelijkenis van de Zaaier. Zaad dat in goede grond valt, zal zich vermenigvuldigen, zei Jezus. Hij zag al die mensen die naar Hem luisterden. Hij wist hoe het zaad …

GraceMijn bijdrage
sanah-suvarna-161883

Al wankelt de aarde

Grace Geloof 23 Reacties

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde … Psalm 46:2,3       Lieve zussen, De laatste uren van 2017 tikken voorbij. Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens. We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar. En tegelijk kijken we ook naar de …

GraceAl wankelt de aarde
alex-boyd-336219

God ziet je offer

Grace Geloof 2 Reacties

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.  Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig …

GraceGod ziet je offer
nine-kopfer-313608

Je oogst

Grace Geloof 6 Reacties

Want wie wind zaait zal storm oogsten. Hosea 8:7       Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze? …

GraceJe oogst