Wat-ik-dankbaar-geef

Teruggeven

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wat ben ik, en wat is mijn volk,  dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig,  en wat wij U schenken komt uit uw hand.’ 1 Kronieken 29:14       Lieve zussen, David leert ons iets moois over geven. Ons offer is eigenlijk geen gift. Het is iets aan God teruggeven van wat …

GraceTeruggeven
geven

Voor God

Grace Geloof 5 Reacties

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8     Lieve zussen, Wat maakt een mens tot een oprecht christen? Sommige mensen denken dat ze een keurige gelovige zijn als ze netjes …

GraceVoor God
anna-demianenko-12395

De zin van vakantie

Grace Geloof 5 Reacties

‘Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt Hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat Ik ermee instem?’ Prediker 2:24,25     Lieve …

GraceDe zin van vakantie
Ps.108

Ontwaak!

Grace Geloof 2 Reacties

‘Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.’ Psalm 108:2,3     Lieve zussen, Ik was de afgelopen week een keer om half 5 wakker. Tot mijn verrassing begon de ochtend al te gloren in het oosten. Zo mooi, die zachte blauwe en oranje strepen. …

GraceOntwaak!
heart-934999_1280

Geef je hart

Grace Geloof 3 Reacties

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat ‘geloven’ bestaat uit het volgen van regels. Maar dat zou niet best zijn. Wat zou het geloof dan een arme en koude zaak zijn! Geloven houdt in dat je God liefhebt. En omdat je zoveel van Hem houdt, wil je niet anders dan Hem gehoorzaam zijn. Vanuit een dankbaar en liefdevol hart! Toen Jezus …

GraceGeef je hart
benjamin-balazs-91466

U verdient mijn dank!

Grace Geloof 21 Reacties

‘Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.’  Psalm 92: 2,3     Lieve zussen, Horen jullie ’s morgens de merel zingen? Al bij het eerste straaltje morgenlicht begint hij enthousiast te jubelen. En als het ’s avonds bijna donker is, horen …

GraceU verdient mijn dank!
clem-onojeghuo-101919

Alles wat in mij is

Grace Geloof 8 Reacties

‘Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;’ Psalm 103:1 (1951 NBG)     Lieve zussen, Bij het woord ‘loven’ denken we al snel aan blijde liederen en gejuich. Moet je inderdaad in een jubelstemming zijn om God te kunnen loven? Nee, gelukkig niet! Want dat zou betekenen dat je God nauwelijks kunt prijzen …

GraceAlles wat in mij is
StockSnap_0MX8F5MM9X

Zó is mijn God!

Grace Geloof 2 Reacties

‘Zo is God, onze God, nu en altijd, Hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’ Psalm 48:15   Lieve zussen, Heb jij het wel eens trots gezegd, nadat je vertelde wat God voor je had gedaan? ‘Kijk, zó is mijn God dus. Zó geweldig is Hij! Niet alleen vandaag… maar altijd!’ Deze blijde woorden klinken aan het einde van …

GraceZó is mijn God!