alex-boyd-336219

God ziet je offer

Grace Geloof 2 Reacties

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.  Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig …

GraceGod ziet je offer
beach-193786_1280

Dank U

Grace Geloof 7 Reacties

Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen. 1 Samuël 7:12       Lieve zussen, Er staat vaak in de Bijbel dat we onze blik op onze eindbestemming gericht moeten houden. Het vooruitzicht, de prijs die op ons wacht, mag ons motiveren …

GraceDank U
guitar-1354025_1280

Wie denk je dat je bent?

Grace Geloof 6 Reacties

Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 1 Korintiërs 4:7       Lieve zussen, ‘Wie denk je dat je bent?!’ Het lijken wel de strenge woorden van een vader tegen zijn brutale tienerzoon. Zo …

GraceWie denk je dat je bent?
nine-kopfer-313608

Je oogst

Grace Geloof 6 Reacties

Want wie wind zaait zal storm oogsten. Hosea 8:7       Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze? …

GraceJe oogst
Wat-ik-dankbaar-geef

Teruggeven

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wat ben ik, en wat is mijn volk,  dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig,  en wat wij U schenken komt uit uw hand.’ 1 Kronieken 29:14       Lieve zussen, David leert ons iets moois over geven. Ons offer is eigenlijk geen gift. Het is iets aan God teruggeven van wat …

GraceTeruggeven
geven

Voor God

Grace Geloof 5 Reacties

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8     Lieve zussen, Wat maakt een mens tot een oprecht christen? Sommige mensen denken dat ze een keurige gelovige zijn als ze netjes …

GraceVoor God
anna-demianenko-12395

De zin van vakantie

Grace Geloof 5 Reacties

‘Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt Hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat Ik ermee instem?’ Prediker 2:24,25     Lieve …

GraceDe zin van vakantie
Ps.108

Ontwaak!

Grace Geloof 2 Reacties

‘Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.’ Psalm 108:2,3     Lieve zussen, Ik was de afgelopen week een keer om half 5 wakker. Tot mijn verrassing begon de ochtend al te gloren in het oosten. Zo mooi, die zachte blauwe en oranje strepen. …

GraceOntwaak!
heart-934999_1280

Geef je hart

Grace Geloof 3 Reacties

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat ‘geloven’ bestaat uit het volgen van regels. Maar dat zou niet best zijn. Wat zou het geloof dan een arme en koude zaak zijn! Geloven houdt in dat je God liefhebt. En omdat je zoveel van Hem houdt, wil je niet anders dan Hem gehoorzaam zijn. Vanuit een dankbaar en liefdevol hart! Toen Jezus …

GraceGeef je hart
benjamin-balazs-91466

U verdient mijn dank!

Grace Geloof 21 Reacties

‘Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.’  Psalm 92: 2,3     Lieve zussen, Horen jullie ’s morgens de merel zingen? Al bij het eerste straaltje morgenlicht begint hij enthousiast te jubelen. En als het ’s avonds bijna donker is, horen …

GraceU verdient mijn dank!