Afscheid

Lieve zussen,

Acht jaar geleden begon ik met de website Zussenliefde. En nu is het moment gekomen waarop ik mij ga terugtrekken.
Het is goed voor mij dat Zussenliefde in deze vorm tot een einde komt. Na zoveel jaren schrijven kan er een soort schrijf-moeheid ontstaan. Dit heb ik al een poos bij mezelf opgemerkt.
Daarom wil ik de komende periode benutten om na te denken over hoe en in welke vorm ik mijn schrijfwerk wil voortzetten.

Eén van de mooiste kanten van het schrijven van de dagelijkse overdenkingen was de verbondenheid met jullie, mijn zussen/lezers. Het heeft een band geschapen die ik zal gaan missen. Ik mocht betrokken zijn bij het wel en wee van velen van jullie.
Ik ben dankbaar dat ik heb mogen schrijven voor deze fijne lezersgroep.
Het was hartverwarmend om te zien hoe jullie ook elkaar steunden en bemoedigden. De manier waarop sommige lezers met verdriet en tegenslagen omgingen, heeft diepe indruk op mij gemaakt en mij vaak wonderlijk geïnspireerd.
Velen van jullie hebben mij, in woorden en daden, bemoedigd met blijken van dank en waardering. Dat heeft me geholpen om door te gaan met schrijven toen ik zelf moeilijke tijden moest doormaken.

Ik dank God voor zijn liefde, kracht en zegen op mijn werk.
Ik dank jullie, mijn zussen/lezers, in wie dit zichtbaar mocht worden. Ik bedank jullie voor het vertrouwen in de vele berichten die ik van jullie mocht ontvangen.

Tot en met Eerste Pinksterdag zal ik nog een dagelijkse overdenking plaatsen.
Mocht je de overdenkingen willen blijven lezen, dan kun je ze gebundeld bestellen in de dagboeken Gods genade elke dag en God geeft en in het boek Gelukkig ben je (klik op de titel voor meer informatie).

Lieve zussen, ik wens jullie Gods zegen en nabijheid toe in alles wat jullie bezighoudt.
Voor altijd in het geloof met jullie verbonden,

liefs van Grace

Dank jullie wel voor de liefdevolle reacties! Ze worden allemaal door mij gelezen en gewaardeerd. Ik ben er ontroerd van …
Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent Zussenliefde en wil je daarvan op de hoogte gebracht worden? Klik dan hier om je in te schrijven.

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve allemaal,
  Hier weer eens een berichtje, hoewel ik eigenlijk niks te vertellen heb.
  Anneke, wat lief dat je ook gezocht hebt naar die 2 coupletten van ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. ik kon die tekst ook niet vinden maar dank je wel voor je hulp en inzet hoor. Ook dank je wel voor de bemoedigende woorden van het avondgebed van eerst dit.
  Andrie ik denk dat je nu inmiddels terug bent van vakantie, welkom thuis.
  Mira hoe gaat het nu met je moeder?

  ik las pas het volgende gedichtje:

  Wanneer je op je levensweg
  in donkerte vertoeft,
  bedenk dan maar dat Jezus zelf
  ook dikwijls werd beproefd.
  Je reist je reistocht niet alleen,
  vertrouw maar op Zijn Woord.
  ’t Moet soms wel mat en donker zijn
  voordat de Morgen gloort

  Jolanda Vlastuin-van Deelen

  Lieve Anneke, Andrie, Noa, Jelly, Susan, Rudina, Hanne en alle anderen en zeker ook jullie die ik even niet bij name noem, heel veel kracht en troost van onze Heer en Heiland toegewenst.
  Er schiet me nog een lied in mijn gedachten, heb het opgezocht, het is een oud lied Glorieklokken nr. 47 Misschien kennen jullie het wel, hopelijk kan het jullie bemoedigen.
  Heel veel liefs, straks welterusten, HIJ laat je niet alleen en morgen is HIJ er ook en dan helpt HIJ ook weer.
  Groetjes en D.V. tot volgende keer,
  Corrie

  1. ‘k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij,
  Bij zonschijn of duist’re nacht,
  Ik rust in zijn trouw en zie naar omhoog,
  Waar hemels geluk mij wacht.

  Koor. Nimmer alleen,
  Nimmer alleen, Hij vat mijn hand,
  ‘k Ben nimmer, neen nimmer alleen.

  2. ‘k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij,
  Bewaart me in ’t verzoekingsuur,
  Hij sterkt mijn geloof, vervult mij met kracht,
  En doopt mij met Geest en vuur.

  Koor. Nimmer alleen,
  Nimmer alleen, Hij vat mijn hand,
  ‘k Ben nimmer, neen nimmer alleen.

  3. ‘k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij,
  En troost steeds zijn eenzaam kind,
  De traan wist Hij af van ’t moegeweend oog,
  Daar Hij mijne ziel bemint.

  Koor. Nimmer alleen,
  Nimmer alleen, Hij vat mijn hand,
  ‘k Ben nimmer, neen nimmer alleen.

  1. Goedemorgen zussen,

   Ja Corrie, ik ben weer veilig thuis hoor. En alweer druk aan de slag.
   Ik merk bij mezelf ook dat ik weinig te vertellen heb. Een soort schrijfmoeheid, wat Grace zelf ook noemde.. ook dat moet kunnen, hoor, soms is dat gewoon zo.
   Je hebt ook niet altijd gespreksstof als je met iemand praat.
   Maar ik blijf wel komen hoor, hier op zussenliefde. Want ik zou jullie niet willen en kunnen missen.
   Ondanks dat we elkaar persoonlijk niet kennen, hebben we een bijzondere en unieke band met elkaar. En er is zo’n mooie, open relatie: mensen durven hier zoveel kwijt, zo ontroerend vind ik dat.
   Ik hoop dat het goed met jullie gaat.

   Corrie, mooie liederen en gedichten die je noemt. Ik ken ze allebei niet, dus weer een fijne aanvulling!

   Anna, welkom hier op zussenliefde.
   Fijn dat je reageert. Je schrijft dat de liederen/gedichten van Corrie je troost geven. Fijn dat je dat hier mag ervaren! Sterkte met alles wat jou bezighoudt..

   Mira, ik bel niet met God, ik spreek Hem wel dagelijks, door met Hem te bidden. Ik ervaar Hem altijd dicht bij me, in mijn hart. Hij geeft me elke dag precies alles wat ik nodig heb. Hoe mooi is dat! Soms is het niet wat ik zelf zou kiezen, of wat ik wil, maar ik wil alles aanvaarden uit Zijn hand, omdat Hij weet wat goed voor mij is!
   Dat geeft me veel innerlijke rust, ik voel me thuis bij Hem.

   Dat brengt me bij het volgende lied wat ik vandaag met jullie wil delen:

   Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
   Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
   Ik heb U nodig, Heer,
   De rest is overbodig.

   De mensen hebben andere idolen
   En wringen zich voor hen in honderd bochten,
   Maar dat zal ik nooit doen
   En zelfs hun naam niet noemen.

   Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
   U hebt iets moois bedacht
   En straks is het van mij.
   U houdt mijn hele leven in uw handen
   En ik kom goed terecht,
   Want dat hebt U gezegd.

   De hele nacht lig ik aan God te denken.
   Ik voel dat Hij er is,
   Zijn wijsheid geeft me rust.
   Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
   Ik leef, ik leef naast God,
   Ik val niet uit zijn hand.

   Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
   Ik hoef niet naar het graf,
   Want U laat mij niet los.
   U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
   Heel dicht bij U, mijn God,
   Zal ik gelukkig zijn.

   Ik wens jullie allemaal het goede vandaag lieve zussen.
   Ga met God, en Hij zal met je zijn!

   Ik bid voor jullie, liefs, 🙏💝🌈

  1. Dank jullie wel Corrie en Andrie voor jullie bemoedigingen.
   Zoveel houvast kunnen we alleen bij Hem vinden want wij vallen niet uit zijn hand.

   liefs voor jullie allemaal Anneke

 2. Dag lieve zussen allemaal goe gaat het met jullie ook hou ik nog
  Meer en Meer van zussen dag Rudina goe gaat het met je wil je de
  Groeten doen aan Anneke en goe gaat het met susan lieve Nelie
  Lieve Noa zonder zussen kan ik niet goe gaat het met lies Boven wil je
  De groeten doen aan lies Boven van je liefs mira

 3. Dag lieve lieve lieve zussen goe gaat het met Noa wil je de
  Groet doen aan Noa ik hou van lieve zussen en wat corrie
  Schrijf is mooi geel mooi zeg eens zussen wil je ook de
  Groet doen aan anneke van mij en zonder zussen kan ik niet
  Van mira uit aalst xxxxxxxx love

 4. Lieve, lieve allemaal,
  Wat een moeilijke en verdrietige berichtjes lees ik van jullie. Dank je wel voor het delen ervan. We mogen onze overwinningen delen en dat is goed. Het is echter zeker net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker nog, om ook onze moeite en zorgen, verdriet, pijn, gemis en ellende te delen. Het is zo goed om dat te delen zodat we weten wat we mogen bidden.

  Van de week las ik een lied, zal het hieronder zetten. Aangezien ik meer over dit lied wilde weten heb ik op internet gezocht. Er zijn in de loop van de tijd door de diverse mensen, coupletten bij gemaakt.

  Op verzoek van de Gemeenschap van Christus heeft Lolkje Wijbenga nog twee coupletten geschreven, namelijk:

  Juist dit te weten, geeft mij nieuwe kracht
  en
  Ja, ik vertrouw op U mijn God en Heer

  Jammer genoeg kan ik het vervolg van de tekst van deze 2 coupletten niet vinden. Misschien kent een van jullie die 2 coupletten?

  Maar hieronder dan het lied “’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” en de coupletten die er in de loop der tijd bijgekomen zijn. Ik vind ze erg mooi moet ik zeggen. Hopelijk kan het jullie bemoedigen en troosten.

  Hartelijke groeten en heel veel van Gods kracht, troost, dichte nabijheid en zegen toegewenst,
  Corrie

  ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
  Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
  Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
  ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

  Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet.
  ‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.
  Weer helpt Hij mij en geeft me nieuwe stem,
  ‘k Heb Hem zo lief en weet: ik ben een kind van Hem.

  ‘k Leef in een wereld vol verdriet en pijn
  waar mensen haters en vernielers zijn.
  Heer houd me vast de wereld maakt me bang,
  ‘k wil bij U liefde zoeken heel mijn leven lang.

  Hij sterkt mijn hart en houd me bij de hand,
  hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.
  Geeft me zijn licht, een nieuwe blijde dag.
  Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag.

  Eén ding is zeker, Hij houdt ook van mij
  en dat geloof dat maakt mij altijd blij.
  Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
  ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

  ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
  Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
  ‘k Heb Hem zo lief, Zijn vrede woont in mij
  ‘k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

  1. Ik heb er ook naar gezocht Corrie kan er niets over vinden helaas .
   Het is een prachtig lied door alles heen mogen wij weten en vertrouwen dat Hij er bij is.
   Het helpt om het uit te zingen als het duister in je is.

   Ik hoorde net deze woorden op het avondgebed van de EO
   Het zijn woorden van Eric van den Born

   Goed is de hand die mij leidt
   Uit het donker van de nacht naar het licht van de dag.
   Goed zijt Gij God onzegbaar deze dag en al mijn dagen.
   Dat ik onderweg ben naar U.

   Veel sterkte gewenst voor hen die last hebben van de warmte en kampen met vermoeidheid.
   De kracht van onze Hemelse Vader voor de zussen die rouwen trauma’s te verwerken hebben verdriet hebben pijn en somber zijn.
   Er is zoveel verdriet maar ook zoveel te danken.
   God is goed

   Liefs Anneke

 5. Dag alle lieve zussen met mira hier Rudina goe gaat het met je
  Corrie goe gaat het met jou …mij alle lieve zussen ik hou meer en
  Meer van jullie dag lieve susan ik mis jullie allemaal God is liefde
  Voor allemaal xxx 3 kus jes voor alle lieve zussen groet jes aan Hanne
  En ook groet jes Nelie Ook aan Noa ….ik mis jullie allemaal
  Knuffel voor iedereen

 6. Lieve allemaal,
  Wat fijn om jullie reacties te lezen. Ben er de laatste dagen niet aan toegekomen om te kijken? Waarom eigenlijk niet, eigenlijk geen idee misschien omdat ik niet zoveel energie heb en traag ben in alles wat ik doe. Mijn verontschuldigingen hiervoor want ik denk wel iedere dag aan jullie en bid ook voor jullie.

  Jellie wat fijn dat je weer contact hebt met je dochter en dat het goed is. Een geschenk van de Here God.

  Anneke, je verdriet kan ik begrijpen, het is zo moeilijk als je lang je kind niet ziet. Wij hebben ruim 10 jaar 1 van onze kinderen niet gezien. Van vreemden moeten horen dat er kleinkinderen geboren waren enz. Gods wegen zijn wonderbaarlijk en totaal niet te begrijpen. Jaren later kreeg 1 van onze andere kinderen een ongeluk. Het slachtoffertje wat vanuit de bosjes een drukke weg op kwam rijden, is helaas overleden. Wat een vreselijk moeilijke tijd. Vooral natuurlijk voor de ouders van dat jongetje maar ook voor ons, al is dat niet te vergelijken met de ouders als je je kind verliest.
  Moet nog weleens aan Lies Boven denken en het verlies van haar zoon. Hoe zou het met haar gaan?
  Echter door dat ongeluk kwamen deze 2 van onze zoons weer in contact met elkaar en jaren later kwam er ook weer een heel voorzichtig contact met ons.
  Morgen hopen we naar zijn verjaardag te gaan.
  Het is onbegrijpelijk dat de Here God uit rampen toch iets goeds kan bewerken. Maar HIJ is Almachtig en niets is voor Hem onmogelijk. Dat maakt dat ik alle ellende en ziekte en pijn nog steeds niet begrijp, er totaal niets van begrijp en er nog steeds mee kan worstelen.

  De Psalm die jij doorgaf Susan past hier heel goed bij, dus dank je wel voor het delen van deze bemoediging.
  Susan ook dank je wel voor het advies wat je Mira gaf, meer naar het nieuwe paard gaan, meer tijd met dat dier doorbrengen zal troost geven.

  Mira ik hoop dat je de raad van Susan op zal volgen. Zal ook voor je moeder bidden hoor.

  Anneke dank je ook voor het doorgeven van de overdenking van “eerst dit” van vandaag, ik hoop er zo naar te gaan luisteren.

  Lieve allemaal, lieve Rudina, Andrie, Noa, en alle anderen ik wens jullie heel veel kracht van onze Here God toe en ook Zijn vrede in je hart, de rust die alleen HIJ kan geven.
  Veel sterkte ook straks als het weer zo erg warm wordt.
  Lieve groeten en D.V. tot volgende keer
  Corrie,
  ik ben blij dat ik jullie als zussen heb.

  1. Hallo lieve zussen,

   Ik ben deze week nog in de vogezen maar lees trouw jullie berichtjes. Ik ben zo verweven met zussenliefde… zou jullie niet meer willen missen 💝🙏.
   Heel fijn om steeds iets van jullie te mogen lezen, mee beleven en steeds voor jullie te mogen/ kunnen bidden.
   Zelf heb ik momenteel niet veel te melden.
   Ik was vandaag wel weer onder de indruk van Gods prachtige schepping. We beklommen een berg in de Vogezen, zo prachtig, al die rotsen, bergen, meren in de diepte… dan voel ik me zo klein en nietig, maar ben ook zo dankbaar dat ik dit mag zien en hiervan mag genieten.
   Dan komt het volgende lied in me op:

   Laat het feest zijn in de huizen,
   mensen dansen op de straat.
   Als het onrecht buigt voor Jezus
   en het volk weer bidden gaat.

   In de bergen, door de dalen:
   hoor ons loflied overal.
   In de hemel en op aarde
   als uw glorie komen zal.

   Laat Uw licht zien in het duister
   als wij buigen voor het kruis.
   Laat Uw heerlijkheid verschijnen
   in de wereld, in ons huis.

   In de bergen, door de dalen:
   hoor ons loflied overal.
   In de hemel en op aarde
   als uw glorie komen zal.

   Halleluja, Halleluja -8x-

   In de bergen, door de dalen:
   hoor ons loflied overal. -3x-
   In de hemel en op aarde
   als uw glorie komen zal.

   Fijne dag verder zussen, 💝🙏🌈

  2. Lieve Anneke,
   nog een fijne vakantieweek hoor. Dank je wel voor het mooie lied. De overdenking van eerst dit was ook mooi.
   lieve Hanne en allemaal heel veel van Gods kracht en zegen toegewenst, HIJ is er bij in vreugde maar zeer zeker ook in moeite en verdriet.
   Veel liefs, de hartelijke groeten en Gods kracht, hulp, troost en zegen voor jullie allemaal,
   Corrie

  3. Lieve zussen,

   Sorry dat ik zo’n lange tijd niets van mij hebt laten horen.
   Maar het ging even niet zo goed met mij. Er kwamen veel trauma’s naar boven waar ik samen met Pim, Louise en de therapeuten doorheen moest gaan. Een nachtmerrie voor mij. Maar het is goed. Samen met de Here en lieve mensen om mij heen bij wie ik mij veilig voel is het goed om hier doorheen te gaan. Het lukte mij niet meer om het te parkeren.
   Wat een voorrecht dat dit kan. Als ik jullie berichten lees waar jullie doorheen zijn gegaan of nog gaan voel ik me heel rijk met Pim en Louise. Ik schrijf kort omdat mijn energie op is en mijn hoofd een warboel.

   Ik wil zeggen dat ik van jullie houd en willen jullie mij vergeven dat is zo weinig reageer?

   Dag lieve zussen, sterkte, kracht en God’s nabijheid bid ik jullie toe.

   Liefs, Noa

  4. Lieve Noa, en allemaal, ach meisje je hoeft helemaal niet om vergiffenis te vragen. Beste Corrie wat erg wal je allemaal heb meegemaakt, Andrie geniet maar van je vakantie, Verder hou ik het kort, lk heb zo goed als geen energie,, ik zou alleen willen slapen. God Zegen alle zussen, pas goed op je zelf. Lieve Groetjes Susan.

  5. Hallo lieve zussen,

   Ik wil Noa heel veel sterkte wensen bij het in de ogen kijken van de trauma’s. Het vergt heel veel moed en doorzettingsvermogen om er door heen te gaan. Wat fijn dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen:
   God Zelf staat je terzijde, Hij geeft moed en nieuwe krachten en draagt je door het diepste water! En wat fijn dat Pim en Louise er voor je zijn, en ervaren therapeuten kunnen het proces in goede banen leiden.
   Petje af voor je, lieve , sterke en dappere zus. Deze dingen nu doormaken en doorleven zullen je in de toekomst zo helpen!
   Liefs, een dikke knuffel voor jou, ik bid voor je 🙏💝🌈

  6. Wat zal dat zwaar zijn lieve Noa maar ook goed dat het nu in een veilige omgeving kan verwerken je het nu niet alleen hoeft te doen. Verwerken kost veel energie.

   Ik bid jou Pim en Louise de merkbare aanwezigheid van onze God toe. HIJ laat ons nooit in de steek.

   Geniet nog fijn Andrie van de wonderbare schepping van onze Heer. Stille verwondering……….. niet te bevatten.

   Sterkte Susan wat moet dat moeilijk zijn altijd moe ook jij Rudina houd moed .

   Corrie dank ook jij voor je bemoedigende bijdrage.

   Tot op heden heeft de behandeling mij niets gebracht sterker nog heb bijna iedere dag pijn
   Volgende week weer een afspraak. Houd mij vast aan de woorden van Jezus eens komt er een dag …… jullie kennen de tekst vast wel. Veel liefs allemaal
   Anneke

 7. De vrouwe van alle volkeren
  Heer Jezus Christus
  Zoon van de vader
  Zend nu uw Geest
  Over de aarde
  Laat de Heilige Geest wonen
  In de Harten van alle volkeren
  Opdat zij bewaard mogen blijven
  Voor verwording rampen en oorlog
  Moge de vrouwe van alle volkeren
  De heilige Maagd Maria
  Onze voorspeekster zijn
  Amen
  Kapel van de vrouwe van alle volkeren
  Diepenbackstraat 3
  1077 vx Amsterdam
  Nederland
  Tel 020.66.20.504

  1. Hoi lieve zussen hoe is het met jullie het is zo rustig op zussenliefde…….
   Mis jullie.

   Hoi lieve Noa hoe is het met jou ?
   Heb ik het juist dat je binnenkort weer naar school gaat ?
   Dat zal heel spannend voor je zijn.

   Lieve zussen veel liefs allemaal. Sterkte voor hen die slecht tegen de warmte kunnen.
   Anneke

 8. Dag lieve jellie ik Hou van mij lieve zussen allemaal
  Ook wil ik nog meer en meer zussen rond Tom mij hebben
  lieve susan goe gaat met anneke wil je de groeten doen
  Aan anneke van mij ook aan iedereen
  Groet jes aan Hanne ook van mij wil je voor mij ma bidden
  Want zij is niet goed

 9. Dag lieve zussen allemaal goe gaat het met jullie
  Nu voel mij ma niet goed groeten van mira ik zo geel
  Graag hebben dat je voor mij ma bidden

 10. Dag mij lieve zussen allemaal goe gaat het met jullie
  Allemaal groet jes mira ik hou van jullie allemaal
  Want ik mis nog altijd die paart NERO ook kan ik die paart
  NERO niet los laten xxxx

  1. Toch nog even iets wat ik met jullie wil delen. Vanmorgen luisterde ik naar. EERST DIT bijbelpodcast van de EO enz.
   Kort maar zo krachtig over de jongen die uit het raam viel tijdens de preek van Paulus
   Het is maar 5 min. Maar zo bemoedigend het heeft mij echt geraakt.
   Het is toch veel te warm om iets te doen lieve zussen. Ga er even bij zitten en wordt bemoedigend.
   Sterkte gewenst voor hen die slecht tegen de warmte kunnen of lichamelijke problemen hebben.
   Veel liefs Anneke

   Lieve Susan dank je voor je lieve woorden. Maar Hem alleen de eer.
   Het is alles uit Hem tot Hem en door Hem.

 11. Lieve Zussen. Deze bijbel tekst stond vandaag op mijn bijbelapp. Heer hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken antwoord mij U bent trouw en rechtvaardig. Psalm 143:1. Jelle een hele tijd niks van jou gehoord. Alle zussen een fijne dag Lieve Groetjes Susan.

  1. Wat zijn dat een geweldige eigenschappen van God dat hoeven wij niet te voelen maar mogen wij weten door alles heen.
   Dank je Susan voor het delen.
   Corrie ook bedankt voor het mooie gedicht wat een bemoedigingen.
   Iedere dag weer opnieuw.
   Wat jouw vriendin Katalin overkomt en mij ook hoor ik helaas vaker.
   Ik heb ook weer andere medicatie wat ik kan proberen maar jullie snappen wel ik wil het liefst geen medicatie meer.
   Onlangs dacht ik Heer als dit nu het kruis is wat ik moet dragen leer mij het dan dragen.
   Op dit moment weet ik echt niet hoe maar dan zing ik in mijn hart, God wijs mij de weg als ik zelf geen uitkomst zie., langs wegen die geen mens bedenkt wijst Hij mij/ons de weg.
   Ook alle zussen die lijden onder vermoeidheid pijn gemis boosheid leegte en wat deze wereld ons nog meer kan brengen Hij wil ons de weg wijzen.

   Daar is kracht in het bloed van het Lam.
   Veel liefs voor jullie allemaal ook voor degene die we al een poos of poosje missen❤

  2. Hoi lieve zussen, ik lees steeds jullie bemoedigingen! Corry jij schrijft ook steeds bemoedigingen zo mooi!Het contact met onze dochter is weer als vanouds, ben daar ontzettend dankbaar voor!Ik zie jullie verdriet en pijn,en ik bid voor jullie!,ik ben jullie niet vergeten!Ik ben niet zo’n grote schrijfster.Lieve zussen Gods zegen toegewenst en heel veel liefs!Jellie

  3. Hallo Jellie wat fijn weer van je te lezen, en dat het goed gaat tussen je dochter en jouw. Anneke wat een bewonderig waardig mens ben je, zoals je het vertelt als het niet lukt met de behandeling neem ik die kruis en draag ik het, Ik bid voor je Anneke dat de behandeling zal slagen, soms is het moeilijk, sommige dingen kunnen wij soms, moeilijk los laten, en in de hand van de Heer leggen en dat lukt niet altijd,Daarom vindt ik het zo mooi van jou, wat er komt zal je het dragen mooi…. God heeft ons beloofd dat hij ons niet zal verlaten. Ik ben bij U alle dagen van U leven tot de voleindegen der wereld.. Mira je zit in een rouw fase, probeer meer bij die andere paard te zijn.Veder alle zussen God Zegen Lieve groet Susan.

  4. Wat ontzettend fijn Jellie dat de verhouding tussen jullie weer als vanouds is. Wat zul jij als moeder daar enorm van genieten . Moeder/ dochter. Mijn moeder en ik waren twee handen op één buik.
   En jullie weten zussen dat ik al 9 jaar mijn dochter niet gezien heb.
   Zo’n enorme leegte in je hart soms, Ik hoop en bid dat het door middel van gesprekken bij de psycholoog zo ver komt dat ik er beter mee om kan gaan .
   En ook geloof in een God van wonderen .Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn.
   Gezegend weekend lieve zussen
   Loof de Heer want Hij is goed en vergeet geen van Zijn weldaden.

   Liefs Anneke

 12. Lieve allemaal,
  Anneke, Hanne, Rudina dank jullie wel voor jullie mooie gedichten en lied.

  Susan en Rudina, ik wens jullie toe dat jullie zullen herstellen van die erge vermoeidheid en burn-out.

  Anneke ik hoop dat de nieuwe behandeling het gewenste effect zal hebben. Katalin, de zuster in Roemenië die inmiddels ook al een paar keer pijnbestrijding heeft ondergaan. Heeft net als jij Anneke, dat de behandeling een poosje werkt maar daarna weer terug komt.

  Andrie ik wens je nog een fijne en ontspannen vakantie toe.

  Mira wat fijn dat er nog een ander paard is. Lavina is een mooie naam. Bij Nero denk ik altijd dat het een zwart paard is. Wat voor kleur heeft Lavina?

  Noa, hoe is het met jou?

  Jelly, Kjersti, Nelie en alle anderen hoe is het met jullie?

  Hanne en lieve allemaal ik wens jullie heel veel van God kracht, troost, moed, hoop en liefdevolle omarming toe. Weet dat al gaan wij door een donker dal HIJ ons nooit verlaten zal.
  Zijn regels van een lied maar weet niet hoe het lied heet.

  Hieronder een gedicht wat ik net las.
  Iedereen veel liefs toegewenst en D.V. tot volgende keer.

  Vandaag helpt God

  Gisteren is weggegleden
  gisteren is nu voorbij,
  of wij goed of kwaad toen deden
  of men somber was, of blij,
  en wat morgen ons zal geven
  dat is nu verborgen nog,
  of wij morgen zullen leven
  dat bepaalt de Here toch;
  Nu vandaag geeft Hij ons krachten
  nu vandaag staat Hij ons bij,
  blijf uw hulp van Hem verwachten
  dat geeft rust en maakt ons blij,
  zorg van gisteren, angst voor morgen,
  dat beheerst toch niet ons lot?
  Voor vandaag zijn wij geborgen,
  want vandaag, vandaag helpt God.

  Van: M.Koffeman-Zijl
  Uit: Goed Nieuws

  1. Hoi Corrie,

   Wat een prachtig gedicht , bedankt voor het delen.
   Ik heb het opgeslagen en doorgestuurd naar iemand die hier denk ik heel veel bemoediging uit haalt.
   Liefs, ook voor alle andere zussen,💝🌈🙏

  1. Dag Mira,

   Wat fijn dat er nog een paard is dat verzacht toch een beetje de pijn van het verlies van Nero.

 13. Lieve allemaal ik wil hier ern lied delen wat ik zelf erg mooi vindt

  De zegen van God, onze Vader
  zij met ons waar wij ook gaan.
  Hij zal ons behoeden, bewaren,
  en legt over ons Zijn Naam.
  Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
  Hij zal er zijn en met ons gaan.

  Genade van Christus de Here,
  Zijn waarheid zij ons tot licht,
  om steeds meer Zijn liefde te leren,
  te leven op Hem gericht.
  Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
  Hij zal er zijn en met ons gaan.

  Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
  met kracht zal Hij naast ons staan,
  door vrede en hoop ons verblijden,
  zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
  Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )
  Hij zal er zijn en met ons gaan

  Als je op internet zoekt hoor je ws ook hoe je dit lied kan zingen
  Een gezegende zondag

 14. Dag lieve suSan goe gaat het met jou
  Alles oké en goe gaat met noa ik mis jullie allemaal
  Ook mis ik nog altijd dat paart NERO er staat nog
  Een paart laviada ..lieve susan goe gaat het met corrie
  Zonder jullie kan ik niet wil je de groeten doen aan
  Anneke ook mis ik Hanne en Nelie soms slaap ik
  Goed maar niet altijd om dat ik dat paart NERO mis.
  snap je dat ik mis jullie allemaal zonder jullie kan ik
  Niet

  1. Lieve Mira, Ik wens je troost en kracht toe, probeer te genieten van je nieuwe paard. Nero zal altijd in je hart zijn. Een goede nachtrust gewenst hoop dat je van nacht beter zal slapen. Lieve groet Susan.

 15. Lievezussen wat fijn om elkaar steeds te moge bemoedigen. Anneke ik hoop voor jou dat je toch minder pijn mag krijgen en wat schrijf je een bemoedigend gedicht. Ook ervaar ik ditniet altijd maar het is wel een zeker weten. Corrie ook jouw woorden zijn bemoedigend maar jouw laatste liedje ken ik niet dus kan je ernietmee helpen.
  Ook ben ik benieuw hoe het gaat met de andere zussen.
  Met mij gaathetnog matig en ik probeer nogsteeds te herstellen van mijn burnout of overbelasting die nu al 3 jaar duurt
  Ik weet dat God erbij is maar soms is dat moeilijk te ervaren. Ik heb gelukkig een lieve man en kinderen en vrienden om mij heen staan maar het kostmij doms veel tranen en geduld
  Maar wat de toekomst brenge moge mij en jullie geleid des Heeren hand
  Wilde dit tocheven delen
  Liefs voor jullie allemaal

  1. Lieve zussen,
   Op vakantie in de vogezen in frankrijk lees ik jullie berichtjes.
   Anneke, wat naar, die steeds terugkerende pijn. Ik zal zeker voor je bidden om resultaat van deze nieuwe behandeling. Sterkte!
   Rudina, ja een burnout is heftig voor geest en lichaam. Uitputtend, frustrerend, verdrietig. Hoop en bid dat je er volledig herstel van mag vinden en krijgen. Fijn dat er zoveel liefdevolle mensen om je heen staan.
   Bedankt voor de liedjes en gedichten. Zo bemoedigend altijd!

   Mag God jullie ieder persoonlijk deze dag weer geven wat nodig is:
   Liefde, kracht, geluk, herstel, inzicht, aanvaarding, overgave, optimisme, blijdschap, bemoediging…
   Vraag Hem erom, Hij deelt rijkelijk uit!
   Liefs, 🙏💝🌈

  2. Hallo Rudina, wat naar voor je dat de burnout best lang duurd vroeger toen ik rond de vijftig was , toen ik nog werkte, kreeg ik laatst van chronische Hyperventilatie en paniek aanvallen die jaren heeft geduurd, kwam in de ziekte wet, uiteindelijk afgekeurd, maar ben later nooit meer de oude geworden, altijd moe, en de laatste tijd, dat ik steeds ouder wordt ben elke dag moe, en als ik weer lekker voelt, dan ga ik te veel doen, en duurt het weken om weer bij te komen, al mijn energie is op, ik ga vermoeidheid naar bed en sta weer vermoeid op, hoop dat die vermoeidheid weer over zal gaan zo gaat het de laatse jaren. Ik bid God ook deze dagen om deze vermoeidheid weer over mag gaan. Dus ik kan best begrijpen dat je soms moedeloos voelt. Ik wens je veel sterkte toe, Gelukkig heb je Lieve mensen om je heen. Anneke wat naar van die pijnen, als ik vragen wat is er gaande met de rugwervels? Wens jou heel veel succes met de nieuwe behandeling dat het mag aanslaan. Hanne bedankt voor je mooie stukje. En verder wens ik alle zussen Andrie, Noa Corrie alle zussen een Gezegende weekend. Lieve Groet Susan

  3. Wat heerlijk Andrie de Vogezen zijn ze prachtig. Heerlijk genieten van de rust na werken.
   Wat lastig Rudina en wat een gevecht iedere keer weer opnieuw die vreselijke vermoeidheid dat maakt somber en misschien soms wel depressief. Dat begrijp ik als je xo graag anderz wil maar je lijf niet.b
   En jij weet daar ook van Susan lijkt me zo deprimerend als je altijd zo moe bent.

   Aan mijn wervels zitten een soort weerhaken volgend deze arts daar lopen zenuwbanen over er die veroorzaken die afschuwelijke pijn die ik heel vaak heb k ook nt aanvalsgewijs.. Van de morfine die ik veel moet gebruiken voel ik me heel ziek en ven ik meer van als op de wereld. Ik ben gelukkig een heel positief mens en kan enorm genieten van de mooie en goede die God mij geeft. HIJ is zo groot en goed. Ik hoop en bid van harte dat deze behandeling gaat helpen en anders mij dat geeft wat ik nodig heb hiermee te leven.
   In mijn harte komt op.
   How great is our God . Zing met mij zusters door en met alle verdriet en onrust heen . Zo groot is onze God.
   Gezegende zondag zussen.
   Mooi gedicht Hanne

   Veel liefs Anneke

 16. Lieve allemaal,
  steeds weer fijn om jullie berichtjes te lezen.
  ik zat het net nog weer een eind terug te lezen en Noa schreef dat het zo schitterend was in Oostenrijk, zoveel van Gods grootheid te zien.
  Vanmorgen was ik bij de lift-up groep en lazen we Psalm 19:1-7 waar we lezen over Gods majesteit in de schepping. Het is geen sprake, geen taal en toch spreekt de schepping van Gods grootheid.

  Er werd ook gesproken over een oud kinderliedje en de meesten kenden het en is het gezongen. Misschien kennen jullie het ook wel. Zelf heb ik het op de zondagschool geleerd of misschien zelfs al wel op de kleuterschool. ik vind het een heel mooi liedje, wat spreekt over Gods grootheid en over Zijn zorg voor ons.
  Zal het hieronder zetten.

  Lieve allemaal, of het nu heet is of heerlijk koel zoals vandaag hier bij ons. Of we verdrietig zijn of blij. Of we het moeilijk hebben of juist gelukkig zijn. Moeilijke berichten hebben gekregen of juist hoop. Weet dat de Heer er is en dat HIJ zorgt en dat HIJ Zijn kinderen nooit en nooit alleen laat.
  We merken het niet altijd. Volgens mij heb ik het weleens meer gezegd. We zien de zon ook niet altijd of de sterren maar we weten dat ze er zijn en we weten dat we de zon toch weer zullen gaan zien en gaan voelen. Dat die sterren weer te zien zullen zijn. Alleen die zien we niet overdag maar het best zien we die in donkere nachten. Zo is het ook met Hem, we zien, merken, voelen, ervaren niet altijd Zijn nabijheid maar dat wilt niet zeggen dat HIJ er niet is. HIJ is er en dat kunnen en mogen we geloven omdat HIJ ons dat zegt in Zijn Woord.

  Nu in deze zomermaanden toch nog even over dat kinderliedje van vroeger. Probeer maar eens een bloempje te zien in de wei of zomaar tussen de stenen. Probeer maar eens of je een vogel ziet en misschien wel hoort fluiten. Kijk eens bewust naar de zonsopgang of de zonsondergang, wat een prachtige kleuren geeft dat in de lucht. Nu hier dan eindelijk dat liedje en lees de laatste regel van ieder versje maar eens heel nadrukkelijk, als het ware met hoofdletters en dik gedrukt.

  God die alles maakte
  de lucht en ’t zonlicht blij
  de hemel en de aarde
  zorgt ook voor mij

  God die ’t gras gemaakt heeft
  de bloemen in de wei
  de bomen, vruchten, vogels
  zorgt ook voor mij

  God die alles maakte
  de maan, de sterrenrij
  als duist’re wolken komen
  zorgt ook voor mij

  Psalm 55:23
  1 Petrus 5:7
  Filip. 4:6-7

  Al schrijvend schiet me nog een oud liedje te binnen. Rudina misschien ken jij dit liedje ook wel. ik weet het niet meer helemaal precies dus misschien kan jij me er bij helpen.

  Als ik ‘s-morgens vroeg de vogeltjes hoor fluiten
  en het zonnetje zie schijnen
  Word ik blij van binnen en van buiten
  en ik bid tot God de Heer.
  Goede Vader, goede Vader
  laat de zon ook schijnen in mijn ziel vandaag.
  Goede Vader, goede Vader dat is alles wat ik vraag.

  Rudina als jij het liedje kent wil j het dan doorgeven want volgens mij is het niet helemaal in de goede volgorde geschreven.

  Lieve allemaal, ik wens een ieder van jullie Gods kracht, Zijn hulp en Zijn troost, Zijn wijsheid en bemoediging, ja Zijn vrede toe.
  Hartelijke groeten en veel liefs,
  Corrie

  1. Lieve Corrie dank voor je bemoedigende woorden en je mooie versjes.
   Het eerste voor mij zo bekend ik hoor het de kleuterklas nog zingen een dierbare herinnering.

   Vandaag zijn er bij mij 5 wervels vastgezet de andere behandelingen hebben helaas niet geholpen de pijn blijft een aantal weken weg maar dan is het er weer. Dit is nu nog de enige oplossing. Willen jullie voor mij bidden dat onze Hemelse Vader deze behandeling wil zegenen.

   Wil nog een mooi gedicht met jullie delen.

   Wees niet bang zegt God de Vader,
   Voor de dag die komen gaat
   Ook al is het of de wereld om je
   Heen is dolgedraaid.

   Wees niet bang zegt God de Zoon
   Voor het duister in je hart
   Want voor jou gaf ik Mijn Leven
   Ik vind jou de moeite waard
   Voel je je ook nog zo klein
   Wees niet bang IK ZAL ER ZIJN.

   Wees niet bang zegt de God de Trooster
   Ook al voel je je alleen
   Stuiten telkens weer je tranen
   Op een hart van koude steen
   In het dal, de woestijn
   Wees niet bang IK ZAL ER ZIJN.

   Tineke Tuinder-Krause

   Wens jullie allen Gods merkbare aanwezigheid want Hij beloofde ons IK ZAL ER ZIJN.

   Veel liefs Anneke ❤️🌈🙏

  2. Lieve zussen,
   ja Corrie,en of ik dit kinderlied nog ken! van de kleuterschool! heb het even gezongen…..Fijn om ook zulke herinneringen te delen.
   een gedicht voor allen;

   God”s huisgezin,

   God mijn Vader. ik Zijn dochter,
   onderdeel van Zijn gezin,
   Jezus als mijn oudste Broeder,
   want Hij vindt mij niet te min
   om mij zo te noemen.

   Welkom zijn in Vaders woning,
   waar ik eeuwig thuis mag zijn,
   waar ik Jezus mag ontmoeten,
   eeuwig zonder zonde zijn,
   ‘k Zal Hem eeuwig roemen!

   liefs voor allemaal,
   Warme groet,Hanne.

 17. Lieve anneke ik hou van dieren want onze lieve paart was 100
  Jaar geworden en heet NERO van dijn is gestorven …en ik mis
  NERO nog

  1. Lieve Mira ik wil niet vervelend tegen jou doen, maar een paard wordt tussen 20 en 25 jaar oud uitzonderingen zijn er altijd hoogstes 40 jaar. Veel sterkte toegewenst. Een Gezegende zondag alle zussen. Lieve Groetjes Susan.

  2. Dag Rudina goe gaat het met je alles oké
   En Goe gaat met Hanne zonder jullie kan ik niet
   Ook heb ik veel naam zoals Andrie en corrie en nelie
   Bea Riek ook wil ik knuffel ik hou van dieren groet jes aan Noa
   God is liefde voor iedereen ook moet je de groet jes doen
   Aan Graçe 0472.65.25.60
   0432.47.26.51.307

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *