Vrouwen die bij Jezus horen

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Lieve zussen,

Op de vroege Paasmorgen staat onze Verlosser op uit de dood.
God geeft die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen.
Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien.
Zij hebben van een afstand toegekeken hoe Hij werd begraven.
Maar God laat hen nu óók getuige zijn van Jezus’ opstanding.

De Here Jezus heeft steeds laten zien dat man en vrouw voor God even kostbaar en gelijkwaardig zijn.
En dat in een cultuur waarin vrouwen vaak werden onderdrukt en als het bezit van de man werden beschouwd.
Jezus’ houding naar vrouwen is altijd respectvol en zachtmoedig geweest.
Tot zijn vriendenkring behoorden zowel mannen als vrouwen.
Denk maar aan Martha en Maria, met wie Jezus een vertrouwelijke band had.

Op Paasmorgen zijn het niet allereerst de leerlingen die getuige mogen zijn van de opgestane Heer.
God geeft deze bijzondere eer aan de vrouwen.
‘Hij is opgestaan’, zeggen de engelen. ‘Ga snel naar zijn leerlingen om het hen te vertellen!’
En direct daarna komt Jezus hen zélf tegemoet: ‘Ga het maar aan mijn broeders vertellen dat Ik leef.’

De vrouwen mogen de boodschappers zijn van dit heerlijke nieuws.
Laten ook wij, vrouwen die bij Jezus horen, vandaag getuigen: Hij is opgestaan!

Uit ‘Gods genade elke dag

Gebed: Heer, U hebt de dood overwonnen en ons het leven gegeven. Wij mogen iedereen vertellen: de Heer is opgestaan! Laat heel ons leven een getuigenis zijn van uw macht en liefde. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Er zijn Christen vrouwen die het Evangelie,vertellen in landen waar de vrouwen,echt onderdanig worden behandeld door hun mannen, zelfs mishandeld.
  Ze werken in een shelter waar hun over onze God en Vader wordt verteld,ze verblijven er een tijdje om bij te komen van wat hen is overkomen. Zo leren ze het geloof en vertrouwen hebben in onze God.
  Het is zo goed te horen dat deze vrouwen het rond vertellen en het er steeds drukker wordt bezocht zelfs al een grotere plek hebben om bijeen te mogen komen en
  Diensten geven over de bijbel,zoals een kerk, De Christe vrouwen die dit doen zijn geweldige vrouwen waar ik zelf een voorbeeld aan nemen mag,
  Wat is het mooi om te mogen lezen dat Jezus houding naar de vrouwen altijd respect vol en zachtmoedig is geweest,laten wij bidden dat nu deze vrouwen over Jezus horen,en geholpenworden de kracht ook mogen krijgen om alles over God te mogen en kunnen vertellen,aan man en kinderen.
  Heer wilt U bij deze Christen,vrouwen zijn,dat ze dit nog lang op zich mogen nemen om
  hieraan mee te kunnen werken.
  Amen🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *