Tag: De Dood Overwonnen

Vrouwen die bij Jezus horen

Lieve zussen, Op de vroege Paasmorgen staat onze Verlosser op uit de dood. God geeft die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij hebben van een afstand toegekeken hoe Hij werd begraven. Maar God laat hen nu óók... Lees meer

Bij een graf

Lieve zussen, Kort voor de Here Jezus gaat sterven, wekt Hij zijn vriend Lazarus op uit de dood. Door dit wonder laat God zien waarvoor zijn Zoon naar de aarde gekomen is. Jezus wil zijn leerlingen en vrienden helpen om te groeien in het geloof. (vers 15) Want geloven... Lees meer