Geloof

De troon van genade

Lieve zussen, Lees bij deze tekst ook Exodus 30:1-10 We lezen hier over het reukofferaltaar. Dit mooie gouden altaartje stond in de tabernakel (later de tempel) vóór het gordijn dat het voorhangsel werd genoemd. Achter dat gordijn woonde God. Daar stond namelijk de ark van het verbond; de troon van... Lees meer

Onze Rechter

Lieve zussen, Wat doe je als iemand je kwaad doet? Als iemand je op het hart trapt of je schade berokkent? Wat kun je dan boos en diep verontwaardigd zijn! Onrecht is niet te verteren. Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten. Ik zal het... Lees meer

Verder kijken

Lieve zussen, Als God ons een ander antwoord geeft dan we hopen, is het zo moeilijk om te blijven vertrouwen. We willen graag begrijpen waarom God ons gebed niet verhoord. Steeds komt weer die bekende vraag naar boven: ‘Waarom?’ Hoe begrijpelijk is dat als je niets goeds kunt ontdekken... Lees meer

Mijn veilige basis

Lieve zussen, Misschien wil je het liefst afhaken bij het lezen van deze tekst. Want het kan zijn dat je weinig reden hebt om blij te zijn. Wat moet je dan met zo’n oproep: wees altijd blij! En toch gaat deze tekst over ons allemaal. Er zijn maar weinig... Lees meer

Nooit met lege handen

Lieve zussen, Vandaag is het Biddag. Veel christenen gaan naar de kerk om Gods zegen te vragen voor het komende werkseizoen. Hóe ga je bidden? Ons gebed kan krampachtig zijn, angstig voor de onzekere toekomst. Je moet maar afwachten wat God nu weer zal beslissen. Jezus leert ons dat... Lees meer

Je bent maar een mens

Lieve zussen, We geloven het allemaal heus wel: God weet wat goed voor ons is. Maar toch is het niet altijd gemakkelijk om hier rust bij te vinden. Vooral niet als ons leven langs wegen gaat die we niet begrijpen. Als we de zin van gebeurtenissen en omstandigheden niet... Lees meer

Je bent in beeld

Lieve zussen, We mogen onze hulp van God verwachten, ook in deze nieuwe week. David leert ons in Psalm 34 dat we nooit vergeefs op God hopen. Hij spreekt uit eigen ervaring. In de meest angstige uren van zijn leven, toen hij geen kant op kon, riep hij tot... Lees meer

Mijn lofzang

Lieve zussen, Er staan in de Bijbel heel wat bekende lofzangen. Het boek van de Psalmen staat vol met liederen waarin God grootgemaakt wordt. Maar het gaat mij in deze overdenking om de lofzangen die door bepaalde mensen speciaal gedicht zijn in verband met hun verlossing. Zoals de lofzang... Lees meer

Onmeetbaar

Lieve zussen, Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten. We tellen en houden scores bij. We vergelijken en wedijveren. We willen onszelf of elkaar overtreffen. Sommigen doen alles om een record te verbreken. Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties. Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk... Lees meer

Het ligt klaar

Lieve zussen, Het zijn bekende woorden: Jezus belooft zijn leerlingen dat er een plaats voor hen klaargemaakt wordt in de hemel. Eeuwenlang zijn deze woorden een troost geweest voor elk mens die een leerling van Jezus wilde zijn. Jezus sprak deze woorden in de vorm van een belofte, iets... Lees meer