Tag: Zorgen voor Elkaar

De naaste worden

Lieve zussen, De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over naastenliefde. Het gaat er in ons leven niet alleen om dat we gehoorzaam zijn aan Gods geboden. God kijkt vooral naar wat je drijft. Zit er een gelovig en bewogen hart achter je daden? Is er oprechte liefde voor... Lees meer

Verantwoordelijk

Lieve zussen, Naastenliefde betekent niet alleen dat we respectvol met elkaar omgaan, maar ook dat we zorgvuldig omgaan met het eigendom van de ander. In de wetten die God zijn volk gaf, zien we terug hoe de maatschappij eruit moest zien die God voor zijn kinderen wilde. Wat doen... Lees meer

Een drievoudig koord

Lieve zussen, Het is een trieste zaak als iemand alleen voor zichzelf leeft, zegt Prediker. Mensen kunnen juist van grote betekenis zijn voor elkaar. Als je onderweg bent en de één valt, kan de ander hem overeind helpen. En je hebt warmte aan elkaar in koude nachten. (vers 10-11)... Lees meer

Warmte

Lieve zussen, Twee zijn beter dan één, ontdekte Prediker, terwijl hij het leven ‘onder de zon’ observeerde. De mens die een leven leidt waarin zijn medemens geen rol speelt, is te betreuren! Prediker komt met drie sprekende voorbeelden. Vandaag kijken we naar het tweede. (vers 11) Als twee mensen... Lees meer

Een uitgestoken hand

Lieve zussen, ‘Twee zijn beter dan één,’ concludeerde Prediker. Hoe angstig leeg is het leven van een mens die alleen vóór zichzelf en mét zichzelf leeft. God heeft ons zo geschapen dat wij van betekenis kunnen zijn in de vele verschillende relaties waarvan we deel uitmaken. Zoals in de... Lees meer

Samen sterk

Lieve zussen, Terwijl Prediker het leven onder de zon gadeslaat, ontdekt hij steeds meer zinloosheid. Zo ziet hij hoe leeg het bestaan is van de mens die leeft als een eenling. Prediker heeft het hier dus niet over iemand zonder levenspartner, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Het... Lees meer

Dorkas

Lieve zussen, Dorkas is een volgelinge van  de Here Jezus. En dat is te zien in haar leven. Ze zet zich met hart en ziel in voor haar medemens en heeft een belangrijke plaats in het leven van kwetsbare vrouwen. Eén van haar kwaliteiten bestaat uit kleding naaien. Dan... Lees meer

Een roep tot God

Lieve zussen, God neemt het offer van Abel aan, maar dat van zijn broer Kaïn niet. Dat heeft alles te maken met de oprechtheid van hun hart. In plaats van dat Kaïn eerlijk naar zichzelf kijkt, slaat hij zijn broer uit jaloezie dood. God roept Kain ter verantwoording: ‘Waar... Lees meer

De Eigenaar

Lieve zussen, De mensen van de eerste christelijke gemeente zagen hun eigendommen als gemeenschappelijk bezit waarmee ze mochten investeren in Gods Koninkrijk. Dat betekent niet dat ze geen persoonlijke spullen hadden. Het gaat hier over de instelling van deze christenen. In de kerk mocht niemand gebrek lijden. Daar potte... Lees meer

Troost

Lieve zussen, Paulus roept de lezers van zijn brief op om met elkaar mee te leven. We mogen delen in elkaars vreugde, lazen we gisteren. En de steun van je broeders en zusters kan je ook door moeilijke dagen heen helpen. Verdriet is persoonlijk. Ieder mens rouwt op zijn eigen... Lees meer