Tag: Zorgen voor Elkaar

Naast elkaar

Lieve zussen, Gisteren lazen we hoe belangrijk de kinderen voor de Here Jezus zijn. Hij stelt ze ons ten voorbeeld. Wij moeten worden als een kind. Wie afhankelijk durft te zijn van de Vader, die heeft begrepen waar het in Gods koninkrijk om draait. Het raakt de Here Jezus... Lees meer

Elkaar bemoedigen

Lieve zussen, Paulus kijkt ernaar uit om de christenen in Rome te ontmoeten. Het verlangen klinkt door in zijn brief. Hoewel Paulus een apostel is – door God geroepen en gezonden – is zijn brief nederig van toon. Paulus zegt niet: ‘Ik kom eraan om jullie te vertellen hoe... Lees meer

Maria en Elizabet

Lieve zussen, Er staat maar een kort stukje in de Bijbel over het bezoek van Maria aan Elizabet. Maar het is genoeg om te weten hoe mooi deze ontmoeting was. De engel Gabriël vertelde Maria dat haar familielid Elizabet al zes maanden zwanger was. Maria reisde meteen af naar... Lees meer

Een echte vriend

Lieve zussen, Vrienden zijn waardevol en brengen vreugde in je leven. Er is altijd wel iemand die iets leuks met je wil ondernemen. Maar wanneer is een vriend een échte vriend? ‘In nood leer je je vrienden kennen,’ zegt een bekend spreekwoord. En dat is maar al te waar... Lees meer

Samen geloven

Lieve zussen, God leert ons dat we elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt dat we als Gods kinderen ‘het lichaam van Christus’ zijn. Als je met elkaar één geheel vormt, kun je niet zonder elkaar. Paulus kijkt ernaar uit om de christenen in Rome te ontmoeten. Het verlangen klinkt... Lees meer

Een luisterend oor

Lieve zussen, Wat is het fijn als iemand gewoon naar je luistert! Aandachtig en betrokken. Zonder meteen te oordelen of met allerlei tips aan te komen. Of meteen over haar éigen ervaringen te beginnen. (in plaats van ‘haar’ kun je ook ‘zijn’ lezen) Door te luisteren, geef je de... Lees meer

De naaste worden

Lieve zussen, De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat over naastenliefde. Het gaat er in ons leven niet alleen om dat we gehoorzaam zijn aan Gods geboden. God kijkt vooral naar wat je drijft. Zit er een gelovig en bewogen hart achter je daden? Is er oprechte liefde voor... Lees meer

Een drievoudig koord

Lieve zussen, Het is een trieste zaak als iemand alleen voor zichzelf leeft, zegt Prediker. Mensen kunnen juist van grote betekenis zijn voor elkaar. Als je onderweg bent en de één valt, kan de ander hem overeind helpen. En je hebt warmte aan elkaar in koude nachten. (vers 10-11)... Lees meer

Warmte

Lieve zussen, Twee zijn beter dan één, ontdekte Prediker, terwijl hij het leven ‘onder de zon’ observeerde. De mens die een leven leidt waarin zijn medemens geen rol speelt, is te betreuren! Prediker komt met drie sprekende voorbeelden. Vandaag kijken we naar het tweede. (vers 11) Als twee mensen... Lees meer

Een uitgestoken hand

Lieve zussen, ‘Twee zijn beter dan één,’ concludeerde Prediker. Hoe angstig leeg is het leven van een mens die alleen vóór zichzelf en mét zichzelf leeft. God heeft ons zo geschapen dat wij van betekenis kunnen zijn in de vele verschillende relaties waarvan we deel uitmaken. Zoals in de... Lees meer