Tag: Zorgen voor Elkaar

Kunst

Lieve zussen, Ik herinner me de dag waarop ik als student moest lesgeven aan groep 8. Een docent van mijn opleiding zat achter in de klas om mijn kwaliteiten te beoordelen. Ik deed erg mijn best, want het oordeel van deze docent betekende veel voor me. Tijdens het evaluatiegesprek... Lees meer

Aan Jezus’ voeten

Lieve zussen, Vier mannen willen hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Ze zijn vastberaden. Alleen bij Jezus is er nog hoop. Dan zien ze de mensenmenigte bij het huis. Jezus is in het huis en onbereikbaar! Iedereen wil Hem zien en horen. Er zijn zoveel mensen die genezen willen... Lees meer

Boosheid

Lieve zussen, Mag je als christen boos zijn? Zeker. Ook God kan boos zijn. Hij ontstak in heilige toorn toen de Israƫlieten Hem ontrouw waren. En denk aan de Here Jezus die de handelaren wegjoeg van het tempelplein. Wat was Hij boos, omdat de mensen het huis van zijn... Lees meer

Verborgen in mijn hart

Lieve zussen, Het geloof bindt ons samen op een wonderlijke manier. We hebben veel gemeenschappelijk. We zijn kinderen van dezelfde Vader. We zijn gered door onze Here Jezus. En de Heilige Geest werkt in onze harten. Daarnaast hebben we ook gemeen dat we elke dag moeten strijden tegen de... Lees meer

Nalatigheid

Lieve zussen, Ook vandaag mogen we God dienen op de plaats die Hij ons geeft. We hebben een opdracht van de Here Jezus gekregen. MatteĆ¼s 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld … Bij het nadenken over een christelijk leven gaan onze gedachten vaak meteen naar wat we... Lees meer

Reputatie

Lieve zussen, De geur van iemands parfum kan nog een poosje in je huis blijven hangen nadat diegene allang is vertrokken.  ‘Het ruikt hier naar visite,’ zei mijn zoontje vroeger als hij uit school kwam en een onbekend geurtje rook.  Soms moet je bij een bepaalde parfum meteen aan... Lees meer

Waardevol

Lieve zussen, Deze week brengt de stichting Vrienden van de Hoop de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen onder onze aandacht. Deze organisatie zet zich in voor vrouwen die gevangen zitten in een verslaving of vastzitten in de wereld van de prostitutie. Wat schuilt hier veel leed achter… Om... Lees meer

Elkaar vormen

Lieve zussen, Vandaag krijgen we weer een mooie les uit Spreuken. God leert ons dat we elkaar nodig hebben. Hij geeft ons aan elkaar. Niet alleen om elkaar te helpen en te troosten, maar ook om elkaar te vormen en te helpen ontwikkelen. Denk je eens in wat er... Lees meer

Opbouwende kritiek

Lieve zussen, Het is zo mooi dat we niet in ons eentje onze levensweg gaan. Vaak zonder dat we het ons bewust zijn, worden we opgevoed en gescherpt door onze medemens. De feedback van een ander kan waardevol en vormend zijn. Niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen.... Lees meer

Wat jij geven kunt

Lieve zussen, Als liefde en trouw in je hart geschreven zijn, zie je dat terug in de manier waarop je met andere mensen omgaat. De schrijver van Spreuken komt met een aantal concrete lessen die extra duidelijk worden als je de HSV er even naast legt. ‘Je mag de... Lees meer