Tag: Zorgen voor Elkaar

Waardevol

Lieve zussen, Deze week brengt de stichting Vrienden van de Hoop de projecten van Vrouwen lopen voor Vrouwen onder onze aandacht. Deze organisatie zet zich in voor vrouwen die gevangen zitten in een verslaving of vastzitten in de wereld van de prostitutie. Wat schuilt hier veel leed achter… Om... Lees meer

Elkaar vormen

Lieve zussen, Vandaag krijgen we weer een mooie les uit Spreuken. God leert ons dat we elkaar nodig hebben. Hij geeft ons aan elkaar. Niet alleen om elkaar te helpen en te troosten, maar ook om elkaar te vormen en te helpen ontwikkelen. Denk je eens in wat er... Lees meer

Een hartelijk woord

Lieve zussen, Weet je dat je vandaag iets belangrijks in handen hebt? Je kunt de dag van je naaste mooier maken. Met iets dat geen geld kost en waarvoor je geen speciale talenten hoeft te bezitten. Met iets waarvoor je niet eens je huis uit hoeft. Je kunt een... Lees meer

Opbouwende kritiek

Lieve zussen, Het is zo mooi dat we niet in ons eentje onze levensweg gaan. Vaak zonder dat we het ons bewust zijn, worden we opgevoed en gescherpt door onze medemens. De feedback van een ander kan waardevol en vormend zijn. Niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen.... Lees meer

Wat jij geven kunt

Lieve zussen, Als liefde en trouw in je hart geschreven zijn, zie je dat terug in de manier waarop je met andere mensen omgaat. De schrijver van Spreuken komt met een aantal concrete lessen die extra duidelijk worden als je de HSV er even naast legt. ‘Je mag de... Lees meer

Vrienden in het geloof

Lieve zussen, Tijdens zijn werk op aarde werd Jezus soms bijna door de menigte verdrongen. Marcus 3:9 Talloze zieken probeerden Hem te bereiken, verlangend naar genezing. We kunnen ons wel voorstellen dat veel zieken daarbij geholpen werden door familie en vrienden. Ongeveer hetzelfde gebeurt in de geschiedenis van de... Lees meer

Nalatigheid

Lieve zussen, Ook deze week mogen we God dienen op de plaats die Hij ons geeft. We hebben een opdracht van de Here Jezus gekregen. Matteüs 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld … Bij het nadenken over een christelijk leven gaan onze gedachten vaak meteen naar wat... Lees meer

Investeren

Lieve zussen, De mensen van de eerste christelijke gemeente zagen hun eigendommen als gemeenschappelijk bezit waarmee ze mochten investeren in Gods Koninkrijk. Dat betekent niet dat ze geen persoonlijke spullen hadden. Het gaat hier over de instelling van deze christenen. In de kerk mocht niemand gebrek lijden. Daar potte je... Lees meer

Gewond door woorden

Lieve zussen, Iemand zegt tegen je: ‘Ik wil je niet kwetsen, hoor. Maar …’  En dan komt het. Die pijnlijke opmerking. Je wordt wél gekwetst. ‘Ik wil je idee niet afkraken, hoor. Maar…’  En dan komt het. Je idee wordt met de grond gelijk gemaakt. Zelfs onder de dekmantel... Lees meer

Als je (niet) gescheiden bent

Lieve zussen, Meerdere keren heb ik mailtjes gekregen van zussen die een scheiding achter de rug hebben. Hun persoonlijke situaties verschilden van elkaar, maar toch viel mij op dat ze allemaal dezelfde pijnpunten noemden. Nee, ze hadden het niet over hun ex-partner, maar over de houding van de ‘buitenwereld’,... Lees meer