Tag: Vergeving

In mijn hart verborgen

Lieve zussen, Wie God gehoorzaam is en dicht bij Hem blijft, wordt rijk beloond, zegt de dichter van Psalm 19. (vers 12) Gods Woord wijst ons de weg naar het echte, eeuwige geluk. Maar… de schrijver weet ook dat hij een zondig mens is. Hij zal God steeds weer... Lees meer

Leven in het licht

Lieve zussen, Gisteren lazen we dat een kind van God het licht opzoekt. Het licht dat de waarheid blootlegt. De waarheid over onszelf en de waarheid over God Wie leeft in het licht, groeit in het nieuwe leven. … zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat... Lees meer

Verloren

Lieve zussen, De Farizeeën en schriftgeleerden ergeren zich aan de manier waarop Jezus met zondaars en tollenaars omgaat. Hij zit gewoon met hen aan tafel! Onbegrijpelijk voor de wetgeleerden die zich ver houden van zulke mensen. Hoe komt het dat de tollenaars en zondaars Jezus opzoeken en zo graag... Lees meer

Ga in vrede!

Lieve zussen, Het Kerstfeest is voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Opruimen, boodschappen doen, wassen draaien. Op naar Oudjaarsdag. En ondertussen mag het lied van de engelen nazingen in onze harten. Het lied over vrede op aarde. De vrede, die in ons eigen hart begint... Lees meer

Waar de vrede begint

Lieve zussen, In de nacht van Jezus’ geboorte zingen de engelen over ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’. Vrede op aarde… Wás dat maar zo. Geen verdeeldheid en ruzie. Geen onbegrip en misverstanden. Geen oorlogen. Overal waar de zonde áánwezig is, is de vrede áfwezig. Vrede op... Lees meer

Ga met mij mee …

Lieve zussen, Hoe kunnen we erop vertrouwen dat God altijd met ons meegaat en ons nooit in de steek laat? We stellen Hem immers zo vaak teleur. Zal God nooit eens genoeg van ons hebben? De Israëlieten hadden God diep gekwetst. God had hen uit Egypte bevrijd en hen... Lees meer

Betrouwbaar

Lieve zussen, Het kan moeilijk zijn om te lezen over Gods heilige woede. God heeft zijn volk vaak gestraft. Denk aan de tijd van de Richteren, toen de Israëlieten God herhaaldelijk ontrouw waren. Als straf werden ze door vijandelijke volken onderdrukt, soms wel decennia lang. Totdat ze zich bekeerden... Lees meer

Altijd een morgen

Lieve zussen, Misschien lig je ’s nachts wel eens wakker. De slaap wil niet komen en je gedachten willen niet stoppen. Je verlangt naar de dag met het nuchtere, levendige zonlicht. Af en toe kijk je naar het gordijn. Zie je al een streepje licht? Hoor je al een vogel? Was het... Lees meer