Tag: Vergeving

Kijk vooruit!

Lieve zussen, Ik beeld me echt niet in dat ik al volmaakt ben in het kennen van Christus, zei Paulus. Ik houd vol door de hoop die ik heb voor de toekomst. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat vóór me ligt. En het was... Lees meer

Weer schoon

Lieve zussen, In Psalm 51 gaan we met David door een aangrijpend proces. Hij schreef deze psalm toen hij vreselijke zonden had gedaan: moord en overspel… Bepaald geen kleinigheden! Wat was de koning van Israël, die zoveel van God hield, diep gezonken. David deed boete, verscheurd van berouw. Hij... Lees meer

Dankbare christenen

Lieve zussen, Lees Lucas 7:36-50 ‘De liefde van een zondares’ Je hoort wel eens mensen zeggen dat je het niet teveel over zonde en schuld moet hebben. Daar word je een sombere christen van. Uit Lucas 7 leren we dat je juist gelukkig wordt in je geloof als je je... Lees meer

Onveranderd

Lieve zussen, Misschien ben jij één van de ‘zussen’ die dit herkent: als iemand je jaren geleden had verteld dat je leven er vandaag zó zou uitzien, had je het niet geloofd. Wat is alles anders gelopen dan je had gedacht en gehoopt. Waar is die gelukkige, gezonde vrouw,... Lees meer

Medelijden met Judas?

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 27:1-10 ‘Hoe kan het dat ik medelijden voel met Judas?’ vroeg een zus zich af.  Ik las eens wat een vader vertelde over een gezinsmoment aan tafel. Hij had uit de kinderbijbel gelezen over het verraad en de dood van Judas.... Lees meer

De troon van genade

Lieve zussen, Lees bij deze tekst ook Exodus 30:1-10 We lezen hier over het reukofferaltaar. Dit mooie gouden altaartje stond in de tabernakel (later de tempel) vóór het gordijn dat het voorhangsel werd genoemd. Achter dat gordijn woonde God. Daar stond namelijk de ark van het verbond; de troon van... Lees meer