Tag: Vergeving

Ga in vrede!

Lieve zussen, Het Kerstfeest is voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Opruimen, boodschappen doen, wassen draaien. Op naar Oudjaarsdag. En ondertussen mag het lied van de engelen nazingen in onze harten. Het lied over vrede op aarde. De vrede, die in ons eigen hart begint... Lees meer

Waar de vrede begint

Lieve zussen, In de nacht van Jezus’ geboorte zingen de engelen over ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’. Vrede op aarde… Wás dat maar zo. Geen verdeeldheid en ruzie. Geen onbegrip en misverstanden. Geen oorlogen. Overal waar de zonde áánwezig is, is de vrede áfwezig. Vrede op... Lees meer

Wedergeboren?

Lieve zussen, ‘Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt,’ schrijft Johannes vol overtuiging. Wonderlijk om erbij stil te staan dat Johannes hier ook over óns spreekt. Ja, wij zijn uit God geboren! Wedergeboren door de Heilige Geest. Daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan. Iemand... Lees meer

Vergeven

Lieve zussen, Hoe is het met je hart gesteld als je bidt? Er kan iets tussen God en jou in staan. Vaak weet je dit zelf heel goed. Je merkt dat je niet open met God kunt praten. Bepaalde onderwerpen laat je bewust achterwege, omdat je wel weet wat... Lees meer

Hij roept je

Lieve zussen, Wat is het mooi om te lezen hoe de Here Jezus mensen tot zich roept. Zondige mensen, die vastzitten in een verkeerde levensstijl. Die niet weten hoe ze zich daaruit los moeten maken. Die denken dat een nieuw begin onmogelijk is door het stempel dat ze dragen.... Lees meer

Ga met mij mee …

Lieve zussen, Hoe kunnen we erop vertrouwen dat God altijd met ons meegaat en ons nooit in de steek laat? We stellen Hem immers zo vaak teleur. Zal God nooit eens genoeg van ons hebben? De Israëlieten hadden God diep gekwetst. God had hen uit Egypte bevrijd en hen... Lees meer

Betrouwbaar

Lieve zussen, Het kan moeilijk zijn om te lezen over Gods heilige woede. God heeft zijn volk vaak gestraft. Denk aan de tijd van de Richteren, toen de Israëlieten God herhaaldelijk ontrouw waren. Als straf werden ze door vijandelijke volken onderdrukt, soms wel decennia lang. Totdat ze zich bekeerden... Lees meer

Altijd een morgen

Lieve zussen, Misschien lig je ’s nachts wel eens wakker. De slaap wil niet komen en je gedachten willen niet stoppen. Je verlangt naar de dag met het nuchtere, levendige zonlicht. Af en toe kijk je naar het gordijn. Zie je al een streepje licht? Hoor je al een vogel? Was het... Lees meer

Onbewust

Lieve zussen, We zien de glorie van de Schepper in het uitspansel, schrijft de dichter van Psalm 19. En in zijn Woord maakt God zich bekend als onze HEER. Hij belooft ons trouw en leert ons hoe we als zijn kinderen moeten leven. Wie God gehoorzaam is en dicht... Lees meer