Tag: Mijn Bijdrage

Wat er écht toe doet

Lieve zussen, Gisteravond zei onze minister-president dat we er nog lang niet zijn. De maatregelen tegen het corona-virus blijven nog weken gelden. En elke dag komen er zieken en sterfgevallen bij. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen iets in ons veranderen. Ze vormen de manier waarop we naar het leven kijken. Prioriteiten... Lees meer

Op onbekend terrein

Lieve zussen, Jozefs jonge leven verliep traumatisch. Zijn broers gooiden hem in een put. En vervolgens verkochten ze hem als slaaf aan voorbijtrekkende kooplieden. Jozef kwam in Egypte terecht, in het huis van Potifar, een functionaris van de farao. Zijn leven was totaal ontwricht. Hoe eenzaam en wanhopig moet... Lees meer

God staat je bij

Lieve zussen, Als Mozes gestorven is, wijst God Jozua aan als Mozes’ opvolger. Jozua moet het volk Israël het beloofde land binnenleiden. Wat een grote taak. Wat een verantwoordelijkheid. Maar God staat klaar om zijn dienaar te bemoedigen: ‘Zoals Ik ​Mozes​ heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan,... Lees meer

Voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde hen dat... Lees meer

Denkfout

Lieve zussen, Het leven kan erg onrechtvaardig zijn. We zien het in de wereld om ons heen. We lopen er tegenaan in onze persoonlijke situatie. Vaak lijkt het kwaad aan het langste eind te trekken. Wat is dat soms moeilijk te verteren! Daar liep ook Prediker tegenaan. Hoe moeten... Lees meer

Als je werk klaar is

Lieve zussen, We maken het allemaal mee: het moment waarop we afscheid moeten nemen van een taak. Misschien heb je je jarenlang aan de opvoeding van de kinderen gewijd. Nu zijn ze volwassen en gaan ze ergens anders wonen. Je taak zit erop en je moet loslaten. Dat is... Lees meer

Moed voor maandag

Lieve zussen, Verbeeld je maar niks, zegt Prediker. God heeft de mens niet nodig. Een mens kan niets toevoegen en niets afdoen aan Gods besluit. God is de Almachtige! Zegt Prediker dit om ons een gevoel van waardeloosheid te geven? Of om ons de moed voor de nieuwe week te... Lees meer

Je oogst

Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze?... Lees meer

Een sterke vrouw

Lieve zussen, We zijn bij het laatste hoofdstuk van Spreuken gekomen en daarmee aan het einde van deze serie overdenkingen. Spreuken 31 … Het overbekende hoofdstuk over ‘de sterke vrouw’! Ik deel graag met jullie wat ik hierover eerder heb geschreven.   Spreuken 31: een indrukwekkende beschrijving van… de... Lees meer

Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer