Tag: Mijn Bijdrage

Denkfout

Lieve zussen, Het leven kan erg onrechtvaardig zijn. We zien het in de wereld om ons heen. We lopen er tegenaan in onze persoonlijke situatie. Vaak lijkt het kwaad aan het langste eind te trekken. Wat is dat soms moeilijk te verteren! Daar liep ook Prediker tegenaan. Hoe moeten... Lees meer

Als je werk klaar is

Lieve zussen, We maken het allemaal mee: het moment waarop we afscheid moeten nemen van een taak. Misschien heb je je jarenlang aan de opvoeding van de kinderen gewijd. Nu zijn ze volwassen en gaan ze ergens anders wonen. Je taak zit erop en je moet loslaten. Dat is... Lees meer

Moed voor maandag

Lieve zussen, Verbeeld je maar niks, zegt Prediker. God heeft de mens niet nodig. Een mens kan niets toevoegen en niets afdoen aan Gods besluit. God is de Almachtige! Zegt Prediker dit om ons een gevoel van waardeloosheid te geven? Of om ons de moed voor de nieuwe week te... Lees meer

Je oogst

Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze?... Lees meer

Een sterke vrouw

Lieve zussen, We zijn bij het laatste hoofdstuk van Spreuken gekomen en daarmee aan het einde van deze serie overdenkingen. Spreuken 31 … Het overbekende hoofdstuk over ‘de sterke vrouw’! Ik deel graag met jullie wat ik hierover eerder heb geschreven.   Spreuken 31: een indrukwekkende beschrijving van… de... Lees meer

Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer

Een weg omhoog

Lieve zussen, Mensen praten wel eens over ‘de dagelijkse sleur.’ Eigenlijk past het woord ‘sleur’ niet bij het leven van een kind van God. Bij ‘sleur’ denk je aan een eentonige, eindeloze kringloop van gebeurtenissen, waarin je verplicht meedraait. Je voelt je een beetje overgeleverd aan de gang van... Lees meer

De Regisseur

Lieve zussen, Ik bekeek laatst wat foto’s van mijn kinderen toen ze nog peuters waren. Op zulke momenten vraag ik me af of ik wel genoeg bij deze jaren heb stilgestaan. Heb ik toen wel beseft hoe waardevol die tijd was? De jaren glippen tussen je vingers door. Soms... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Op onze eigen plaats

Lieve zussen, De tweede brief die Paulus aan Timoteüs schrijft, is een emotionele afscheidsbrief. Paulus weet dat zijn taak er bijna op zit. Hij zal sterven. Hij moet zijn werk loslaten in de handen van zijn jonge medewerker Timoteüs. Timoteüs is nog jong en kwetsbaar. Hij ziet op tegen... Lees meer