Tag: Mijn Bijdrage

Winst maken

Lieve zussen, God kent zijn kinderen door en door. Hij kent ieder van ons met de specifieke gaven die Hij ons Zelf heeft gegeven. Hij weet ook wat Hij ons, in overeenstemming daarmee, kan toevertrouwen. Bemoedigend! Onze God is ook daarin persoonlijk betrokken. Wat hij van ons verwacht, zal... Lees meer

HEER, hier ben ik

Lieve zussen, Ook vandaag mogen we zeker zijn van Gods trouw, hoe onze omstandigheden ook zijn. En we mogen Gods liefde beantwoorden met… een offer. Als je Gods liefde en genade hebt leren kennen, word je zélf een levend dankoffer, zegt Paulus. Dan dien je God met alles wat... Lees meer

Benut je mogelijkheden

Lieve zussen, Prediker zet ons stil bij de kwetsbaarheid van dit aardse leven. In deze tijd worden we daar als samenleving meer dan ooit bij bepaald… Je weet niet wanneer je leven zal eindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat je morgen dezelfde mogelijkheden krijgt als vandaag. Houdt Prediker dan... Lees meer

Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer

Wat er écht toe doet

Lieve zussen, Gisteravond zei onze minister-president dat we er nog lang niet zijn. De maatregelen tegen het corona-virus blijven nog weken gelden. En elke dag komen er zieken en sterfgevallen bij. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen iets in ons veranderen. Ze vormen de manier waarop we naar het leven kijken. Prioriteiten... Lees meer

Op onbekend terrein

Lieve zussen, Jozefs jonge leven verliep traumatisch. Zijn broers gooiden hem in een put. En vervolgens verkochten ze hem als slaaf aan voorbijtrekkende kooplieden. Jozef kwam in Egypte terecht, in het huis van Potifar, een functionaris van de farao. Zijn leven was totaal ontwricht. Hoe eenzaam en wanhopig moet... Lees meer

God staat je bij

Lieve zussen, Als Mozes gestorven is, wijst God Jozua aan als Mozes’ opvolger. Jozua moet het volk Israël het beloofde land binnenleiden. Wat een grote taak. Wat een verantwoordelijkheid. Maar God staat klaar om zijn dienaar te bemoedigen: ‘Zoals Ik ​Mozes​ heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan,... Lees meer

Voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde hen dat... Lees meer