Tag: Mijn Bijdrage

Kijk vooruit!

Lieve zussen, Ik beeld me echt niet in dat ik al volmaakt ben in het kennen van Christus, zei Paulus. Ik houd vol door de hoop die ik heb voor de toekomst. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat vóór me ligt. En het was... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Deze speciale dag

Lieve zussen, Besef je wel hoe belangrijk deze dag is? Vandaag gebeuren precies de dingen die God voor deze dag heeft bepaald. Ik bekeek vorige week wat foto’s van mijn kinderen toen ze nog peuters waren. Op zulke momenten vraag ik me af of ik wel genoeg bij deze jaren... Lees meer

U zij de glorie!

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Matteüs 28:1-10 Op de vroege Paasmorgen staat onze Heiland op uit de dood. En wat is het ontroerend dat God die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen geeft. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij keken van... Lees meer

Onze zus Johanna

Lieve zussen, Johanna. Een naam met een rijke betekenis. Net als Johannes betekent deze naam: JAHWEH is genadig. In het Nederlands kennen we de naam in allerlei varianten: Joke, Joanne, Hanneke … Er komt maar één Johanna in de Bijbel voor. Hoewel we weinig van haar weten, is zij voor ons... Lees meer

De oogst

Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze?... Lees meer

Hartewens

Lieve zussen, Soms kan ons gebed op een verlanglijstje lijken. Dat is helemaal niet vreemd of verkeerd. We mogen immers alles van God verwachten en onze verlangens aan Hem bekend maken. We mogen bidden om gezondheid, geluk of een betere financiële situatie. We mogen vragen om een oplossing voor onze problemen... Lees meer

Gered en geroepen

Lieve zussen, Als de tijd kostbaar is en het afscheid nadert, praat je niet over koetjes en kalfjes. Dan zeg je wat er nog gezegd moet worden… De tweede brief die Paulus aan Timoteüs schrijft, is een emotionele afscheidsbrief. Paulus weet dat zijn taak er bijna op zit. Hij zal sterven.... Lees meer

In Gods handen

Lieve zussen, Een ‘zus’ schreef me dat ze al jaren contact had met een vluchtelingengezin. Ze had veel met hen over God gesproken. Toen werd het gezin ineens overgeplaatst naar een ander centrum. Wat was het moeilijk om hen los te laten! Hun kennis van God was nog zo... Lees meer